Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

3.2. Динаміка та структура балансового прибутку на підприємстві.

Балансовий прибуток включає в себе результати від реалізації продукції, робіт та послуг, від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій. Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства.

Динаміку та структуру балансового прибутку Видавництва за 2008-2010рр. представлено в таблиці 3.2.1. та 3.2.2.

З проведених розрахунків видно, що за 2008-2009 рр. балансовий прибуток підприємства зріс на 3960 тис. грн.. з темпом зростання 25,44%. Зростання прибутку відбулось за рахунок збільшення усіх елементів балансового прибутку порівняно з 2008 роком: виручка від реалізації продукції зросла на 2540 тис. грн.., склавши у структурі балансового прибутку 85,18%,що на 5,4% менше ніж торік. Інший операційний дохід збільшився на 759 тис. грн. і склав 11,3% балансового прибутку. Темп зростання становить 52,4%. Інші фінансові доходи зросли на 1 тис. грн. і є найменш значущими в балансовому прибутку, оскільки даний вид діяльності погано розвинений на підприємстві.

Таблиця № 3.2.1.

Структура та динаміка балансового прибутку ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2009рр.

Елементи балансового прибутку

2008

2009

2010

2008 рік

2009 рік

Відхилення 2008/2009

Темп зростання,%

Сума, тис.грн

%

Сума, тис.грн

%

Сума, тис.грн

%

2008/2009

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

14091

16631

16540

14091

90,54

16631

85,18

2540

-5,35

18,03

Інші операційні доходи

1449

2208

1373

1449

9,31

2208

11,31

759

2,00

52,38

Інші фінансові доходи

0

1

1

0

0,00

1

0,01

1

0,01

0

Інші доходи

24

684

2

24

0,15

684

3,50

660

3,35

2750

Сума

15564

19524

17916

15564

100

19524

100

3960

25,44

Інші доходи склали 3,5% балансового прибутку, що на 3,35% більше ніж у 2008 році. Темп росту цього елементу склав 2750%.

Отже, на зростання балансового прибутку в 2009 році найбільше вплинуло збільшення виручки від реалізації продукції та доходу від операційної діяльності.

Стосовно 2010 року, проаналізуємо дані таблиці 3.2.2..

З розрахунків можна зробити висновок, що після 2009 року становище Видавництва погіршилось, про що свідчить скорочення балансового прибутку на 1608 тис. грн.. або 8,24%. Також відбулось скорочення всіх елементів балансового прибутку – виручки від реалізації на 91тис.грн (-0,55%), інші операційні доходи скоротились на 37,82% або на 835тис.грн, фінансові доходи залишились на рівні 2009 року (1 тис. грн..), інші доходи скоротились на 682 тис. грн.. (на 99,71%).

Найбільш вагомим елементом балансового прибутку залишається виручка від реалізації продукції і складає тепер у структурі балансового прибутку 92,32%, частка виручки збільшилась на 7,6% порівняно з 2009р. Тому, її скорочення сильно зменшує сукупний балансовий прибуток підприємства.

Таблиця № 3.2.2.

Структура та динаміка балансового прибутку ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2009-2010рр.

Елементи балансового прибутку

2008

2009

2010

2009 рік

2010 рік

Відхилення 2009/2010

Темп зростання,%

Сума, тис.грн

%

Сума, тис.грн

%

Сума, тис.грн

%

2009/2010

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

14091

16631

16540

16631

84,72

16540

92,32

-91,00

7,60

-0,55

Інші операційні доходи

1449

2208

1373

2208

7,03

1373

7,66

-835,00

0,63

-37,82

Інші фінансові доходи

0

1

1

1

0,01

1

0,01

0,00

0,00

0,00

Інші доходи

24

684

2

684

0,01

2

0,01

-682,00

0,00

-99,71

Сума

15564

19524

17916

19524

100

17916

100

-1608,0

-8,24

Наступним за вагою в структурі є інший операційний дохід, який складає 7,66% балансового прибутку, збільшившись на 0,63% порівняно з 2009 роком. Інші елементи мають незначний вплив на зміну БП, складаючи лише 0,01% балансового прибутку.

Загалом, з 2008 по 2010р. балансовий прибуток Видавництва збільшився на 2352 тис. грн. через великі втрати у 2009 році, тим самим вплинувши на загальний фінансовий результат Видавництва за останні роки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]