Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

4.3. Розрахунок показників оцінки основних фондів підприємства: коефіцієнту зносу, вибуття, прибуття, оновлення.

Розрахуємо показники оцінки основних фондів ПРАТ «Видавництва «Зоря»: індекс постійного активу, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів, коефіцієнт прибуття основних засобів.

1. Індекс постійного активу (Іпа) показує частку основних засобів і необоротних активів у джерелах власних засобів:

 100.

2. Коефіцієнт зносу основних засобів (К3) показує, на який відсоток профінансовані за рахунок зносу заміна і відновлення основних засобів (збільшення даного коефіцієнта характеризує погіршення стану матеріально-технічної бази підприємства):

К зносу - розраховується на початок і кінець звітного періоду.

Доповненням цього показника до 100% (чи одиниці) є коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд):

Кприд = 1 - Кз .

3. Коефіцієнт оновлення основних засобів (Коновл). Визначає частку від наяв­них на кінець звітного періоду основних засобів, яка складає нові основні засоби і розраховується за формулою:

4. Коефіцієнт вибуття основних засобів (Kвиб). Показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство розпочало діяльність у звітному періоді вибула з різних причин:

Розрахунок коефіцієнтів приведений у таблиці 4.3.1..

Виходячи з розрахованих показників технічного стану та руху основних засобів підприємства можемо зробити наступні висновки:

1. Коефіцієнт зносу, який показує наскільки відсотків профінансовані за рахунок зносу заміна і відновлення основних засобів на початок року становить 52,28% і відповідно на кінець року 55,74 %. Тобто за рік коефіцієнт зріс на 3,46%. Для підприємства це є негативною зміною, адже вона характеризує погіршення стану матеріально-технічної бази підприємства.

Таблиця № 4.3.1.

Розрахунок показників технічного стану та руху основних засобів підприємства за 2010 рік.

Показники

Формула

Джерело інформації

На початок року

Надійшло (введено)

Вибуло

На кінець року

Відхилення

Темп росту , %

1. Первісна вартість основних засобів

Х

Ф1 р.031

44222

-373

Х

43849

-373

-0,84

2. Залишкова вартість основних засобів

Х

Ф1 р.030

21101

Х

-1694

19407

-1694

-8,03

3. Знос

Х

Ф1 р.032

23121

Х

Х

24442

1321

5,71

4. Необоротні активи

Х

Ф1 р.080

22019

Х

Х

20655

-1364

-6,2

5. Власний капітал

Х

Ф1 р.380

20843

Х

Х

19716

-1127

-5,41

6. Виробничі запаси

Х

Ф1 р.100

429

Х

Х

1973

1544

359,91

7. Незавершене виробництво

Х

Ф1 р.120

105

Х

Х

38

-67

-63,81

8. Коефіцієнт придатності, %

1-Кз

Х

47,72

Х

Х

44,26

-3,46

Х

9. Коефіцієнт зносу, %

Ф1 р.032/Ф1 р.031*100

Х

52,28

Х

Х

55,74

3,46

Х

10. Коефіцієнт оновлення, %

Надійшло/(п.в на к. року)*100

Х

Х

Х

Х

-0,85

Х

Х

11. Коефіцієнт вибуття, %

Вибуло/(п.в на п. року)*100

Х

Х

Х

Х

-3,83

Х

Х

12. Коефіцієнт реальної вартості майна

Ф1. (030+100+120)

/280*100

Х

73,35

Х

Х

79,51

6,16

Х

13. Індекс постійного активу, %

Ф1 р.080/380

Х

105,64

Х

Х

104,76

-0,88

Х

  1. Коефіцієнт придатності основних засобів є доповненням до показника коефіцієнту зносу. Відповідно на початок року коефіцієнт становив 47,72%, а на кінець зменшився до 44,26%. Його динаміка також вказує на погіршення стану основних засобів підприємства.

  2. Коефіцієнт оновлення основних засобів показує яку частку від наявних на кінець звітного періоду основних засобів, яка складає нові основні засоби. Відповідно на підприємства значення цього показника становить -0,85%. Тобто це вказує на те, що нових основних засобів в наявних немає.

  3. Коефіцієнт вибуття основних засобів показує яка частка основних засобів з якими підприємство розгортало діяльність у звітному періоді вибули з різних причин На підприємстві даний коефіцієнт на кінець звітного періоду складає -3,83%. Даний коефіцієнт є меншим за коефіцієнт оновлення і це вказує на те, що частка основних засобів які оновилися перевищує частку вибулих засобів на підприємстві. Та так як значення є від'ємними вибувших засобів фактично значно більше.

  4. Коефіцієнт реальної вартості майна визначає, яку долю в вартості майна складають засоби виробництва, визначає рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва. Так, на початок звітного періоду даний показник становив 73,35%, а на кінець 79,51%. Тобто протягом року значення показника зросло на 6,16%. Дана динаміка є доброю, адже вона показує збільшення виробничого потенціалу підприємства.

  5. Індекс постійного активу показує частку основних засобів і необоротних активів у джерелах власних засобів. На початок періоду індекс становив 105,64%, протягом року він зменшився на -0,88 і на кінець року становив 104,76%. Дані показник є досить не поганими для підприємства.

Загалом дані таблиці 4.3.1. засвідчують зниження придатності основних засобів підприємства, що є прямим наслідком їх зношеності. Особливо це стосується активної частини основних засобів (виробничих машин та обладнання), знос яких відбувається більш високими темпами. На підприємстві зменшується частка основних засобів і значно збільшується показник зносу основних засобів.

Тема 5

Управління оборотним капіталом підприємства

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]