Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

6.6. Розробка шляхів оптимізації фінансового стану підприємства.

Виходячи з вищезазначених розрахунків фінансового стану підприємства шляхом аналізу структури балансу можемо зазначити, що в першу чергу підприємству необхідно оптимізувати структуру майна, адже воно не достатньо добре структуроване: на це вказує перевищення частки необоротних активів над оборотними як на початок звітного періоду, так і на кінець. Крім того структура джерел фінансування підприємства також є не досконалою. На це вказує значне перевищення поточних зобов’язань над довгостроковими, що в свою чергу погіршує стан платоспроможності ПрАТ «Видавництво «Зоря».

Аналіз майнового стану підприємства виявив необхідність зменшення присутньої динаміка до збільшення рівня фізичного і морального зносу основних фондів, а також необхідність збільшення рівень фізичного і морального оновлення основних фондів. Крім того виявлена необхідність збільшення кількість обігових коштів, що припадає на одиницю не обігових.

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства виявив необхідність зменшення недостачі обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Аналіз фінансової стійкості підприємства виявив той факт, що на підприємстві відсутня можливість перетворення активів у ліквідні кошти і відповідно в зв’язку з цим підприємство має знайти додаткові джерела ліквідних активів. Крім того підприємству необхідно збільшити частку запасів, тобто матеріальних виробничих активів у власних обігових коштах та збільшення частки власних обігових коштів у власному капіталі. Також підприємству потрібно знайти шляхи вивільнення від залежності від довгострокових зобов’язань та збільшити частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі.

Аналіз показників ділової активності та ефективності роботи підприємства показав, що підприємству необхідно негайно збільшувати сума отриманої чистої виручки від реалізації продукції, що припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи, адже показник фондовіддачі є надзвичайно малим. Також необхідно збільшувати кількість оборотів обігових коштів, зменшувати середній період від витрачання коштів виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію, зменшувати період оборотності запасів, зменшувати період погашення дебіторської заборгованості.

6.7. Визначення рівня ймовірності банкрутства підприємства.

Для визначення рівня ймовірності банкрутства підприємства використаємо такі системи показників раннього попередження та реагування як модель Альтмана та Спрінгейта.

Модель Е.Альтмана – 5-факторна модель, де факторами є окремі показники фінансового стану підприємства.

Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6Д + 1,0Е,

де Z – інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

А – робочий капітал (ф. 1 к. 260+270) / загальна вартість активів (ф. 1 к.280);

В – чистий прибуток (ф. 2 к.220) / загальна вартість активів (ф. 1 к.280);

С – чистий доход (ф. 2 к.035) / загальна вартість активів (ф. 1 к.280);

Д – ринкова капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) ф. 1 к.380 / сума заборгованості (ф. 1 к.480+к.620);

Е – обсяг продажу (ф. 2 к.010) / загальна вартість активів (ф. 1 к.280).

Таблиця № 6.7.1.

Значення показник Z моделі Альтмана

Значення показника Z

Імовірність банкрутства

До 1,8

Дуже висока

1,81 – 2,70

Висока

2,71 – 2,99

Можлива

3,00 і більше

Дуже низька

Відповідно до фінансових показників підприємства отримаємо наступні розрахункові данні (таблиця № 6.7.2.):

Розрахуємо значення Z по підприємству для кожного року:

Z2008 =1,2*0,15+1,4*0,00+3,3*0,45+0,6*7,98+1*0,53 = 6,98

Z2009 =1,2*0,25+1,4*0,00+3,3*0,49+0,6*2,45+1*0,56 = 3,97

Z2010 =1,2*0,23+1,4*0,00+3,3*0,54+0,6*2,77+1*0,18 = 3,98

Таблиця № 6.7.2.

Розрахункові данні по підприємству

 

2008

2009

2010

А=

0,15

0,25

0,23

В=

0,00

0,00

0,00

С=

0,45

0,49

0,54

Д=

7,98

2,45

2,77

Е=

0,53

0,56

0,18

Відповідно до отриманих даних можемо зазначити, що в 2008, 2009 та 2010 роках ймовірність банкрутства для підприємства була дуже низькою, але в порівнянні з 2008 роком показники за 2009 та 2010 роки значно зменшилися.

Модель Спіренгейта. Точно визначити прогнозування банкрутства можна за допомогою слідуючої моделі:

Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4Д

де А – робочий капітал (ф. 1 к.260+270) / загальна вартість активів (ф.1 к.280);

В – прибуток до сплати податків та відсотків (ф.2 к.170) / загальна вартість активів (ф.1 к.280);

С – прибуток до сплати податків (ф.2 к.170) / короткострокова заборгованість (ф.1 к.620);

Д – обсяг продажу (ф.2 к.035) / загальна вартість активів (ф.1 к.280).

Якщо Z<0,862, то підприємство є потенціальним банкрутом.

Відповідно до фінансових показників підприємства отримаємо наступні розрахункові данні(таблиця № 6.7.3.):

Розрахуємо значення Z по підприємству для кожного року:

Z2008 =1,03*0,15 + 3,07*0,00 + 0,66*0,00 + 0,4*0,45 = 0,34

Z2009 =1,03*0,25 + 3,07*0,00 + 0,66*0,00 + 0,4*0,49 = 0,46

Z2010 =1,03*0,23 + 3,07*0,00 + 0,66*0,00 + 0,4*0,54 = 0,45

Таблиця № 6.7.3.

Розрахункові данні по підприємству

 

2008

2009

2010

А=

0,15

0,25

0,23

В=

0,00

0,00

0,00

С=

0,00

0,00

0,00

Д=

0,45

0,49

0,54

Відповідно до отриманих розрахунків за 2008 – 2010 роки за моделлю Спрінгейта підприємство є потенційним банкротом.

Тема 7

Фінансове планування діяльності підприємства

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]