Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

3.3. Розрахунок показників прибутковості та рентабельності підприємства.

Проаналізуємо показники прибутковості і рентабельності Видавництва для того, щоб визначити, наскільки ефективною була його діяльність протягом останніх років та чи ефективно використовувались можливості отримати прибуток.

Розрахуємо необхідні для цього показники рентабельності та прибутковості. Розрахунки наведені в таблиці 3.3.1.

Аналізуючи розраховані показники, що наведені в таблиці, можна сказати, що на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства припадає -3,8% прибутку(відповідно до форми 2, чистого збитку). Цей показник збільшується порівняно з минулими роками, що є позитивною тенденцією змін.

На одиницю власного капіталу припадає у 2010р. -5,4% чистого прибутку, що на 6,6% більше, ніж у 2009р. тенденція збільшення відповідає позитивній зміні.

На одиницю вартості виробничих фондів припадає -5,2% чистого прибутку. У 2008-2009рр. показник зменшився на 0,9%, а з 2009р. - збільшився на 7,4%, що свідчить про покращення стану.

На одиницю виручки Видавництва припадає у 2009р. 27% прибутку від реалізації, у 2010 році – вже30,3%. Тобто, тенденція зростання прибутковості є позитивною і зростає з 2009 по 2010рр на 3,3%, коли до 2009р. зміна становила -10,2%.

На одиницю виручки припадає -7,8% у 2010р., -19,5 у 2009р. та -24,6% у 2008р. і, хоча показники є негативними, спостерігається тенденція до збільшення, що засвідчує покращення рентабельності підприємства. Зокрема, за 2008-2009рр. показник зріс на 5,1%, а за 2009-2010 – на 11,7%.

У 2010р. на збільшення власного капіталу спрямовано 371,1% чистого прибутку, що на 342,2% більше від попереднього року. Наявна тенденція до збільшення.

Підприємству не вистачає коштів на сплату відсотків за позиками та кредитами, як свідчить розрахований показник стійкості економічного зростання, проте, його зменшення з кожним роком свідчить про ефективність використання позик – у 2010р. він становить -20%, що на 14,4% менше, ніж торік.

Таблиця № 3.3.1.

Розрахунок показників для оцінки ефективності

господарської діяльності ПрАТ «Видавництво «Зоря»» за 2008-2010рр.

Показник

Формула для розрахунку

Джерела інформації

Напрямок позитивних змін

2008

2009

2010

Відхилення(+, -)

2009 від 2008

2010 від 2009

1.Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Прибуток від звичайної діяльності/

Активи

Ф. № 2, р. 190/

Ф. № 1,р. 280

Збільшення

-0,096

-0,106

-0,038

-0,010

0,068

2.Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий прибуток/

Активи

Ф. № 2, р. 220/

Ф. №1,р. 280

Збільшення

-0,096

-0,106

-0,038

-0,010

0,068

3.Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток/

Власний капітал

Ф. № 2, р. 220/

Ф. №1,р. 380

Збільшення

-0,111

-0,120

-0,054

-0,009

0,066

4.Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток/

Виробничі фонди

Ф. № 2, р. 220/

Ф. № 1,р. 030 + р. 100 + р. 120

Збільшення

-0,118

-0,126

-0,052

-0,008

0,074

5.Рентабельність реалізованої про­дукції за прибутком від реалізації

Прибуток від реалізації/

Виручка

Ф. № 2, р. 050 - р. 070 - р. 080/

Ф. № 2, р. 035

Збільшення

0,373

0,270

0,303

-0,102

0,033

6.Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності/

Виручка

Ф. № 2, р. 100/

Ф. № 2,р. 035

Збільшення

-0,221

-0,185

-0,056

0,036

0,129

7.Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток/

Виручка

Ф. № 2, р. 220/

Ф. № 2,р. 035

Збільшення

-0,246

-0,195

-0,078

0,051

0,117

8.Коефіцієнт реінвестування

Реінвестований

Прибуток/

Чистий прибуток

Ф.1, збільшення по (р.340+ р.350)

Ф.№ 2, р.220

Збільшення

-0,550

0,469

3,711

1,019

3,242

Продовження таблиці № 3.3.1.

9.Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Реінвестований

Прибуток/

Власний капітал

Ф.1, збільшення по (р.340+ р.350)/

Ф.№3, р.010

Зменшення

0,061

-0,056

-0,200

-0,117

-0,144

10.Співвідношення сплачених відсотків і прибутку

Витрати на оплату відсотків/

Прибуток від звичайної діяльності

Ф. № 3, р. 060/

Ф. №1,р. 380 + р. 430 + р. 630

Збільшення

0,004

0,006

0,010

0,002

0,004

11.Період окупності капіталу

Активи

Чистий/ прибуток

Ф. № 1, р. 280/

Ф. №2,р. 220

Зменшення

-10,413

-9,421

-26,232

0,992

-16,811

12.Період окупності власного капіталу

Власний капітал/

Чистий прибуток

Ф. № 1, р. 380/

Ф. №2р. 220

Зменшення

-9,001

-8,335

-18,527

0,666

-10,192

Прибутковість власного капіталу складає 0,4% у 2008, 0,6% - у 2009р. та 1% у 2010р., що говорить про те, що одиниця власного капіталу приносить підприємству 1% виручки.

Що ж стосовно оборотності коштів, то згідно з показником окупності капіталу,підприємство наразі не може покрити кошти, інвестовані в активи, оскільки не має чистого прибутку. Проте, до 2009року спостерігалась позитивна тенденція до скорочення періоду окупності активів.

Також власний капітал не може бути повністю компенсований чистим прибутком. Показник окупності власного капіталу становить -18,53 та-8,34 відповідно у 2010 та 2009 роках. Дана тенденція є незадовільною для підприємства.

Таким чином, можна сказати, що Видавництво знаходиться в тяжкому стані, але надія на покращення ситуації є, що підтверджують розраховані показники – підприємство буде повільно, але виходити з кризи.

Для оптимізації цього процесу необхідно прийняти до уваги результати факторного аналізу прибутку та збитків та оптимізувати структуру капіталу підприємства, налагодити грошові потоки на підприємстві та покращити систему фінансового планування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]