Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indz4.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
941.57 Кб
Скачать

7.1. Проаналізувати фінансовий план підприємства.

Планування виробничо-фінансової діяльності на підприємствах передбачає складання виробничого і фінансового планів. Фінансовий план є складовою бізнес-плану підприємства і має вигляд таблиці, в якій відображаються розрахунок обсягу фінансових результатів, а також обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємства в запланованому році.

Мета та особливості розробки фінансового плану визначають його зміст, послідовність і рівень деталізації опрацювання. Фінансовий план містить такі основні підрозділи:

1. План доходів і видатків (план прибутків і збитків).

2. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки).

3. Плановий баланс.

Поряд з основними показниками цих підрозділів у фінансовому плані мають бути наведені припущення, на підставі яких ці показники розраховано. Чітко й стисло викласти всі ці припущення й передбачення необхідно в текстовій частині фінансового плану. Без цього всі наведені у фінансовому плані розрахунки не матимуть належного практичного значення. Лише після ретельного аналізу таких припущень можна оцінити, наскільки вони заслуговують на довіру. Оскільки розрахунки всіх зазначених фінансових документів ґрунтуються на таких передбаченнях, вони є важливою складовою фінансового плану.

Призначення фінансового плану полягає у визначенні обсягу фінансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у певних розмірах фінансових ресурсів, необхідних для фінансування передбачених обсягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов'язань, розв'язання соціальних завдань і матеріального стимулювання працівників підприємства.

Необхідність фінансового плану полягає в тому, щоб дати можливість керівництву підприємства дістати уявлення про те, який обсяг фінансових результатів підприємство планує отримати у плановому році, які фінансові ресурси, у яких обсягах і звідки надходять, на які цілі вони витрачаються, виявити резерви збільшення власних фінансових ресурсів, здійснювати режим економії та контроль за цільовим використанням коштів.

Аналіз виконання чи невиконання планових значень підприємства є надзвичайно важливим, адже він вказує підприємству на його слабкі сторони та допомагає побачити можливі шляхи покращення складеної ситуації.

Тож, проаналізуємо фінансовий план ПрАТ «Видавництво «Зоря» на 2011 рік (додаток М).

Розглядаючи план формування прибутку на 2011 рік можемо зазначити, що видавництво планує збільшити отримуваний обсяг доходу у порівнянні з плановим показником 2010 та 2009 року зокрема шляхом зменшення суми податку на додану вартість та інших вирахувань з доходу.

Планується збільшити чистий дохід від реалізації продукції у порівнянні з планом попереднього року. Загалом за плановий 2011 рік підприємство розраховує отримати усього доходу у сумі 15116,7 тис грн..

Крім того у 2011 році планується збільшення витрат видавництва в порівнянні з планом минулого року за рахунок збільшення собівартості продукції, адміністративних витрат, операційних та фінансових витрат. Запланована сума витрат складає 15096,2 тис. грн.. Тобто фінансовий результат діяльності видавництва на плановий рік має скласти 20 тис. грн.. прибутку

Тож, можемо зазначити, що заплановані статті доходів та витрат видавництва є не зовсім вірними, адже у видавництва є серйозні труднощі з фактичним отриманням прибутку. Вже на протязі останніх трьох років видавництво зазнає збитків за рахунок того, що собівартість виготовленої продукції є надзвичайно великою і видавництво кожного року збільшує її ще більше. Тобто. Необхідно було планувати зменшення витрат на 2011 рік.

Зокрема якщо проаналізувати інші статті фінансового плану на 2011 рік, то можемо побачити, що видавництво планує збільшити операційні витрати у порівнянні з 2010 роком на 117,8 тис. грн. за рахунок збільшення матеріальних затрат та інших операційних витрат.

Також планується збільшити суму капітальних інвестицій за 2011 рік до 980 тис. грн.. а рахунок проведення капітального ремонту.

Крім того планується збільшити надходження грошових коштів від основної діяльності до суми 16150 тис. грн. у порівнянні з минулим роком. А якому дана сума становила 16099,4 тис. грн.. Збільшення даної статті планується за рахунок отримання більшої виручки від реалізації продукції. Надходження грошових коштів від інвестиційної чи фінансової діяльності не планується на видавництві. Це є ще одним мінусом, адже дані види діяльності змогли б принести підприємству додатковий прибуток. І поряд з тим планується також зменшити видатки на основну діяльність та збільшити на інвестиційну.

В результаті грошові кошти на початок періоду повинні становити 185 тис. грн. , а на кінець 140,9 тис грн.. Тобто чистий грошовий потік за плановий 2011 рік повинен скласти -44.1 тис. грн..

Від’ємний грошовий потік за поточною діяльністю свідчить про недостачу грошових ресурсів навіть для простого відтворення, що є в край негативним для видавництва.

Тож, можемо зазначити. Що фінансовий план ПРАТ «Видавництва «Зоря» на 2011 рік має дещо не обґрунтовані показники, яків результаті матимуть для підприємства негативні наслідки у вигляді отримання збитку та погіршення загального фінансового стану.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]