Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИСТОРИЯ МОДУЛЬ.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
106.12 Кб
Скачать

I.1. Визначити предмет і завдання курсу "Історія України". Принципи і джерела вивчення історії України

Термін "історія" давньогрецького походження. Спочатку він означав "дослідження", "розповідь", тобто вивчення минулого. Згодом цей термін перейшов у латинську мову і поширився в усіх країнах Європи.

Є декілька значень поняття "історія". У широкому розумінні слова історія - це загальний процес розвитку. Ми говоримо про історію людини, природи, науки, культури, тощо. Цим терміном позначається також наука, що вивчає минуле людства. Узагальнюючи, можна сказати, що історія - це з одного боку процес, а з другого - пізнання цього процесу.

Складовою частиною загальної історії людства і культури, частиною національного світогляду є історія України. Навчальній дисципліні "Історія України" належить важливе місце в системі освіти.

Завдання цього курсу полягає у тому, щоб на основі наукових джерел, всебічного системного вивчення й висвітлення генезису українства допомогти молоді опанувати фактичний матеріал з історії України, усвідомити суть сучасних поглядів на минуле, переглянути колишні оцінки суспільно-політичних процесів, історичних подій, явищ.

Предметом курсу історії України є вивченню розвитку людського суспільства на українських землях, складного історичного шляху народу України, діяльності історичних осіб, політичних партій, суспільно-економічних, політичних, культурних процесів історичного розвитку українського народу.

Таким чином, основна мета вивчення історії України - вивчити складний історичний шлях її народу, з'ясувати причини та обставини, що зумовили тривалий період бездержавного розвитку українського народу.

1.1. .Охарактеризувати процес розвитку і розселення східнослов’янських племен.

На початку нової ери завершився поділ слов'янської спільноти на дві групи : східну і зх. У V - ІХ cт. частина слов'ян переселилася на Балканський півострів, де утворилася південнослов'янська група. Першою державною формацію східних слов’ян було об'єднання антів. На думку лінгвістів, етнонім анти іранського походження і означає в перекладі "ті, що Живуть на межі". Ця формація займала територію між Дністром і Дніпром, а в період найвищого піднесення простягалася від Дону до Румунії й далі на Балкани.

Протягом VII ст. праукраїнці зосереджувалися на правому березі Дніпра. Згідно з літописом "Повість временних літ" на території сучасної України Проживали такі племена : поляни, древляни, сіверяни, уличі, хорвати, волиняни, тиверці. Характерним для політичної організації того часу було утворення племінних союзів, які в міру свого зміцнення і консолідації перетворювалися на об'єднання державного типу.

На початку VII ст. племена дулібів утворили на Волині Державу волинян. Письмові джерела свідчать про наявність там близько 70 укріплених городищ. Але в середині VII ст. волиняни зазнали поразки від аварів і опинилися під їх владою.

Наприкінці VI - VII ст. виникає нове ранньдержавне утворення -Полянський племінний союз, що згодом перейняв назву одного із місцевих племен Рос або Рус. На його чолі стояв князь Кий і його брати Щек і Хорів, які заснували Київ.