Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История економики и екон.мисли уск..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
99.33 Кб
Скачать

Варіант № 1

1. Загальна характеристика економічних вчень Давнього світу.

2. Методологічні засади кейнсіанства. В чому полягали соціально-економічні передумови його виникнення?

3. Назвіть основні ознаки феодальної економіки:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) наявність вільних капіталів;

г) цехова організація ремесла,

д) мануфактурна промисловість;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників:

ж) умовний характер землекористування.

4. Розкрийте сутність первісного нагромадження капіталу. Що з перерахованого можна віднести до характеристик процесу первісного нагромадження капіталу:

а) юридичне звільнення ремісників і селян;

б) покріпачення селян;

в) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва;

г) нагромадження великих грошових коштів у руках окремих індивідів;

д) поширення масштабів феодальної власності на землю.

5. "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта передбачав:

а) реформування банківської і фінансової систем;

б) націоналізацію промисловості;

в) заборону діяльності профспілок;

г) державне регулювання промислового виробництва;

д) здійснення соціальних програм.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) великі географічні відкриття;

б) «Неолітична революція»;

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) система колонату;

д) становлення монополістичного капіталізму;

є) цехове ремесло.

Варіант № 2

1. Розкрийте зміст термінів «Економіка» і «Хрематистика», що використовуються в роботах Аристотеля.

2. Покажіть розбіжності двох основних течій в новій історичній школі.

3. Які з названих ознак характеризують політику "Воєнного комунізму":

а) відновлення ринкових зв'язків між товаровиробниками;

б) продовольча розверстка;

в) використання принципів госпрозрахунку у виробничій діяльності;

г) самостійність окремих господарюючих суб'єктів;

д) тверде, централізоване управління економікою.

4. Назвіть наслідки буржуазних революцій:

а) прискорення промислового перевороту й індустріалізації виробництва;

б) руйнування приватної власності;

в) зміцнення позицій феодальної знаті;

г) розширення феодальної власності на землю;

д) утвердження капіталістичних виробничих відносин.

5. Основні ідеї плану Маршалла полягали в:

а) державному регулюванні економіки;

б) проведенні широкомасштабної націоналізації промисловості;

в) наданні фінансової допомоги європейським країнам з боку США:

г) розширенні зовнішньої торгівлі з соціалістичними країнами.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) промислова революція;

в) виникнення капіталістичних відносин:

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва:

є) цехове ремесло.

Варіант № з

1. Розкрийте зміст поглядів А. Сміта на розподіл праці. Чому неможливо ототожнювати розподіл праці в мануфактурі із суспільним поділом праці?

2. Зміст теорії додаткової вартості К.Маркса

3. В чому полягали наслідки великих географічних відкриттів для країн Європи:

а) руйнуванні основ первіснообщинної економіки;

б) переході від землеробської до сусідської общини;

в) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

г) зміцненні позицій феодалізму;

д) зародженні капіталістичних виробничих відносин.

4. Буржуазні революції мали своєю метою:

а) сприяти зміцненню позицій феодальної знаті;

б) сприяти встановленню капіталістичних виробничих відносин;

в) привести до утвердження політичного панування буржуазії;

г) забезпечити встановлення економічного панування буржуазії.

5. Приватизація в країнах Західної Європи в 1980-х рр. була викликана:

а) кризою державного регулювання економіки;

б) уповільненням темпів економічного зростання;

в) зміцненням позицій профспілок і робочого руху;

г) розширенням соціальних функцій держави.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) Перша світова війна;

б) промисловий переворот в Німеччині;

в) план Дауеса;

г) “Велика депресія”;

д) перехід до монополістичного капіталізму в Західній Європі;

є) мануфактурна промисловість.