Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История економики и екон.мисли уск..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
99.33 Кб
Скачать

Варіант № 4

1. Зміст концепції меркантилізму. В чому полягають розбіжності між поглядами прибічників раннього та пізнього меркантилізму?

2. Особливості поглядів представників нової історичної школи на проблеми вартості, заробітної плати і капіталу.

3. Із приведених ознак назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) умовний характер власності на землю;

г) наявність вільних капіталів;

д) цехова організація ремесла;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників;

ж) мануфактурна промисловість.

4. Назвіть основні наслідки великих географічних відкриттів для країн Європи:

а) формування колоніальної системи;

б) руйнування первіснообщинної економіки;

в) формування світового ринку;

г) розвиток внутрішнього ринку у європейських країнах;

д) перехід до капіталістичних виробничих відносин.

5. Економічна політика Р.Рейгана припускала:

а) стимулювання виробництва через стимулювання заощаджень;

б) стимулювання виробництва через стимулювання державних витрат;

в) співробітництво з профспілками;

г) підвищення податкових ставок;

д) скорочення соціальних функцій держави.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехове ремесло;

б) буржуазна революція в Англії;

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва;

є) общинне виробництво.

Варіант № 5

1. Зміст теорії реалізації Ж.Б.Сея

2. Покажіть розбіжності між традиційною кількісною теорією грошей і монетаризмом М.Фридмена.

3. Які з названих ознак характеризують нову економічну політику (НЕП) в Україні (20р.р.XX ст.):

а) відновлення ринкових зв'язків між товаровиробниками;

б) використання принципів госпрозрахунку у виробничій діяльності;

в) продовольча розверстка;

г) націоналізація підприємств;

д) розширення внутрішнього ринку.

4. Який із названих заходів не відповідає напрямам реформування економіки Великої Британії урядом М. Тетчер:

а) зміцнення грошової системи і позицій фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках;

б) різке обмеження державного підприємництва;

в) активізація зовнішньоторговельної діяльності;

г) націоналізація приватної власності;

д) збільшення прямих податків.

5. Концентрація виробництва і капіталу веде до:

а) територіального поділу світу;

б) утворення держави;

в) появи монополістичних промислових об'єднань;

г) розширення внутрішнього ринку.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності :

а) великі географічні відкриття;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) розпад феодального виробництва;

г) первісне нагромадження капіталу;

д) формування світового ринку;

є) цехове ремесло.

Варіант № 6

1. Зміст економічного вчення Ф.Кене про «чистий продукт»

2. Характеристика неокласичного напрямку сучасної економічної теорії

3. Які з перерахованих ознак характеризують феодальну економіку:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між окремими господарствами;

в) товарне виробництво;

г) ремісниче виробництво;

д) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

е) нерозвинені форми товарного обміну;

ж) натуральне господарство.

4. «Революція цін» - це:

а) зростання цін на експортовану вовну в період економічного підйому Англії;

б) зростання цін у результаті ввозу до Європи великої кількості золота і срібла під час великих географічних відкриттів;

в) зниження цін у результаті переходу до великого промислового виробництва;

г) зниження цін на внутрішньому ринку унаслідок ввезення колоніальних товарів.

5. Основні цілі плану Дауеса полягали в:

а) націоналізації промисловості Германії;

б) державному регулюванні економіки;

в) ослабленні умов репараційних платежів;

г) залученні іноземних інвестицій в економіку Германії.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехове ремесло:

б) прийняття плану Юнга;

в) промислова революція;

г) становлення монополістичного капіталізму;

д) Перша світова війна;

є) поява мануфактурного виробництва.