Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История економики и екон.мисли уск..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
99.33 Кб
Скачать

Варіант № 7

1. Порівняйте погляди А.Сміта і Д.Рікардо на прибуток, заробітну плату і земельну ренту.

2. Основні принципи неокласичного синтезу П.Самуельсона.

3. Які з перерахованих ознак характеризують первіснообщинну економіку:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між господарськими одиницями;

в) ремісниче виробництво;

г) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

д) нерозвинені форми товарного обміну;

е) натуральне господарство;

ж) товарне виробництво.

4. У чому полягала сутність процесу "огороджування":

а) перетворенні орної землі у пасовища;

б) виділенні ділянок землі для добування корисних копалин;

в) виділенні ділянок землі для будівництва підприємств;

г) перетворенні пасовищ у орні землі;

д) огородженні земель, що були захоплені у колоніях.

5. Назвіть передумови розвитку монополістичного капіталізму:

а) централізація і концентрація капіталу;

б) виникнення акціонерних товариств;

в) територіальний поділ світу;

г) великі географічні відкриття;

д) "революція цін".

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехове ремесло;

б) прийняття плану Дауеса;

в) промислова революція;

г) виникнення системи державного регулювання економіки;

д) науково-технічна революція;

є) поява мануфактурного виробництва.

Варіант № 8

1. Особливості системи теоретичних поглядів Т.Мальтуса.

2. Обґрунтуйте, на яких теоретичних засадах базувалися економічні реформи Р.Рейгана («рейганоміка»).

3. Назвіть форми реалізації феодальної власності на землю і поземельної залежності селян:

а) панщина;

б) оброк;

в) колонат;

г) васальна залежність.

4. Основними ознаками процесу первісного нагромадження капіталу є:

а) формування монополістичних об'єднань;

б) перехід від ручного до великого машинного виробництва;

в) нагромадження багатства в руках окремих індивідів;

г) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва.

5. «Революція цін» - це:

а) зростання цін на експортовану вовну в період економічного підйому Англії;

б) зростання цін у результаті ввозу до Європи великої кількості золота і срібла під час великих географічних відкриттів;

в) зниження цін у результаті переходу до великого промислового виробництва;

г) зниження цін на внутрішньому ринку унаслідок ввезення колоніальних товарів.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) утворення монополій;

б) общинне виробництво;

в) формування феодального господарства і покріпачення селян;

г) первісне нагромадження капіталу;

д) промисловий переворот;

є) розвиток мануфактур.

Варіант № 9

1. Розкрийте зміст трудової теорії вартості К.Маркса і її відмінності від поглядів У.Петті, А.Сміта, Д. Рікардо

2. В чому суть «основного психологічного закону» Дж.М.Кейнса?

3. Кого у Римській імперії називали колонами:

а) селян, які працювали на власній землі;

б) селян, що брали в оренду землю у землевласників;

в) селян, що купували додаткові наділи землі;

г) селян, що здавали землю в оренду.

4. Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

5. Які з названих ознак характеризують повоєнний (1950-1970 р.) розвиток провідних капіталістичних країн світу.

а) посилення процесів державного регулювання економіки:

б) загострення капіталістичної конкуренції;

в) поширення теорії і практики вільного підприємництва;

г) скорочення соціальних функцій держави;

д) уповільнення темпів економічного зростання.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) великі географічні відкриття;

б) "Неолітична революція";

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) розвиток світового ринку;

д) становлення монополістичного капіталізму;

є) буржуазна революція в Англії.