Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История економики и екон.мисли уск..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
99.33 Кб
Скачать

Варіант № 13

1. Історичні передумови виникнення меркантилізму і його вплив на економічну політику Англії.

2. Загальна характеристика неоліберального напрямку економічної думки.

3. Які з перерахованих ознак характеризують феодальну економіку:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво;

д) розвинуті форми обміну між господарськими одиницями;

е) натуральне господарство;

ж) умовний характер власності на землю.

4. Наслідки буржуазних революцій полягали в:

а) прискоренні промислового перевороту й індустріалізації економіки європейських країн;

б) знищенні приватної власності на засоби виробництва;

в) зародженні капіталістичного виробництва;

г) зміцненні позицій феодальної знаті;

д) утвердженні капіталістичних виробничих відносин.

5. Основні риси «рейганомики»:

а) використання податків як головного інструмента фіскальної політики;

б) збільшення державних і скорочення приватних витрат;

в) збільшення соціальних витрат держави;

г) стимулювання заощаджень і приватних витрат;

д) скорочення соціальних витрат держави;

ж) обмеження державного втручання в економіку.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехова організація ремесла;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) "революція цін";

г) розвиток мануфактурного виробництва;

д) застосування практики державного регулювання економіки;

є) велике машинне виробництво.

Варіант № 14

1. Економічні погляди соціалістів-утопістів на початку ХІХ століття.

2. Головні принципи економічної філософії Ф. Хайєка

3. Назвіть особливості розвитку господарства у східних слов'ян:

а) перевага скотарства над землеробством;

б) панування індивідуального виробництва;

в) переважання общинної власності і общинних форм господарювання;

г) переважання приватної власності на землю;

д) сімейне успадкування земельних наділів;

е) нерозвиненість промислів і ремісничого виробництва.

4. Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

5. Економічні реформи М. Тетчер передбачали:

а) приватизацію державного майна;

б) націоналізацію приватних підприємств;

в) посилення державного регулювання економіки;

г) ослаблення податкового контролю над бізнесом:

д) заохочення іноземних інвестицій.

6. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) розвиток мануфактурного виробництва:

б) поява монополістичних об'єднань;

в) відокремлення ремесла від землеробства;

г) великі географічні відкриття:

д) велика машинна промисловість:

е) первісне нагромадження капіталу.