Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

235

Акадэмiя кіравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

Cicтэма адкрытага навучання

С.Ф.Шымуковіч

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа

(у кантэксце Другой сусветнай вайны)

Курс лекцый

Мінск 2004

УДК 947.084.8(076.6)

Б

БК 63.3(2)722

Ш61

Серыя заснавана ў 2001 г.

Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Шымуковiч С.Ф.

Ш61Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2004 – 230 с.

ISBN985-457-317-6

Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".

УДК 947.084.8(076.6)

ББК 63.3(2)722

ISBN 985-457-317-6

Шымуковiч С.Ф., 2004

Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2004

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ 9

Лекцыя 1. Уводзіны 9

Гістарыяграфія, крыніцы 10

Перыядызацыя Другой сусветнай вайны 15

РАЗДЗЕЛ I. САВЕЦКІ САЮЗ І ІНШЫЯ КРАІНЫ СВЕТУ НАПЯРЭДАДНІ І Ў ПАЧАТКУ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 17

ТЭМА 1. МІЖНАРОДНАЕ СТАНОВІШЧА НАПЯРЭДАДНІ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 17

Лекцыя 2. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны 17

Міжнародная дзейнасць Германіі ў 30-х гг. XX ст. 17

Антыкамінтэрнаўскі пакт. Складванне блока агрэсіўных дзяржаў 23

Мюнхенскае пагадненне 27

Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе 28

Савецка-германскія дагаворы 31

Кантрольныя пытанні да тэмы №1 32

ТЭМА 2. ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ І ПАДЗЕІ ў БЕЛАРУСІ 34

Лекцыя 3. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі 34

Пачатак Другой сусветнай вайны 34

Уступленне войск Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь і Украіну 37

Уз’яднанне Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР 39

Становішча ў краінах Балтыі. Утварэнне Малдаўскай ССР 44

Савецка-фінляндская вайна 46

Кантрольныя пытанні да тэмы №2 49

ТЭМА 3. АКУПАЦЫЯ ГЕРМАНІЯЙ КРАІН ЕЎРОПЫ 50

Лекцыя 4. Акупацыя Германіяй краін Еўропы 50

«Дзіўная вайна» 50

Пашырэнне германскай агрэсіі ў Еўропе 51

«Бітва за Англію» 54

Агрэсія Германіі на Балканах 55

Рух Супраціўлення ў краінах Еўропы 57

Падрыхтоўка Германіі да вайны з Савецкім Саюзам 59

Кантрольныя пытанні да тэмы №3 63

ТЭМА 4. СССР НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 65

Лекцыя 5. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 65

Мерапрыемствы партыйных, савецкіх і гаспадарчых органаў па ўмацаванню абароназдольнасці краіны 65

Народная гаспадарка БССР напярэдадні вайны 68

Ідэалагічная работа напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 70

Ваенная рэформа ў СССР 72

На мяжы з Германіяй 74

Кантрольныя пытанні да тэмы №4 76

РАЗДЗЕЛ ІІ. БАРАЦЬБА САВЕЦКАГА НАРОДА СУПРАЦЬ ГЕРМАНСКАЙ АГРЭСІІ 78

ТЭМА 5. ПАЧАТАК ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 78

Лекцыя 6. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны 78

Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. Характар і асаблівасці вайны 78

Напад Германіі на СССР 80

Прыгранічныя баі ў Беларусі 82

Арганізацыя абароны краіны 84

Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г. 90

Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г. 92

Маскоўская бітва 95

Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі 98

Кантрольныя пытанні да тэмы №5 100

ТЭМА 6. АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ 102

Лекцыя 7. Акупацыйны рэжым 102

Планы нямецкіх захопнікаў па выкарыстоўванню акупіраваных тэрыторый 102

Складванне сістэмы кіравання акупіраванымі тэрыторыямі 104

Гаспадарчае рабаванне Беларусі 107

Калабарацыя на Беларусі 112

Кантрольныя пытанні да тэмы №6: 120

ТЭМА 7. ПАРТЫЗАНСКАЯ І ПАДПОЛЬНАЯ БАРАЦЬБА СУПРАЦЬ ГЕРМАНСКІХ АГРЭСАРАЎ НА ЗАХОПЛЕНАЙ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 121

Лекцыя 8. Партызанская і падпольная барацьба на акупіраванай тэрыторыі 121

Станаўленне народнага супраціўлення 121

Шырокае распаўсюджанне партызанкі на Беларусі 127

Партызанка у перыяд вызвалення Беларусі 138

Падпольная барацьба 141

Кантрольныя пытанні да тэмы №7 148

РАЗДЗЕЛ Ш. РАЗГРОМ ФАШЫСЦКАГА БЛОКА. ЗАВЯРШЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВОЙНАЎ 149

ТЭМА 8. ПАДЗЕІ НА ФРАНТАХ ВАЙНЫ. КРУШЭННЕ НАСТУПАЛЬНАЙ СТРАТЭГІІ ГЕРМАНСКАГА ВЕРМАХТА 149

Лекцыя 9. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта 149

Пашырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі саюзных войск у Афрыцы, Міжземнамор’і і на Ціхім акіяне 149

Ваенныя дзеянні на савецка-германскім фронце 151

Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне 153

Умацаванне антыгітлераўскай кааліцыі. Праблема другога фронту 159

Кантрольныя пытанні да тэмы №8 162

ТЭМА 9. ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ АД ГЕРМАНСКІХ ЗАХОПНІКАЎ 163

Лекцыя 10. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў 163

Пачатак вызвалення Беларусі 163

Першыя аднаўленчыя мерапрыемствы 165

Беларуская наступальная аперацыя «Баграціён» 166

Узаемадзеянне партызан, падпольшчыкаў і насельніцтва з войскамі Чырвонай Арміі 170

Аднаўленне народнай гаспадаркі 173

Кантрольныя пытанні да тэмы №9 178

ТЭМА 10. САВЕЦКІ ТЫЛ У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 179

Лекцыя 11. Савецкі тыл у гады вайны 179

Перавод эканомікі СССР на ваенны лад 179

Усходнія раёны СССР – асноўная ваенна-прамысловая база 180

Дапамога СССР па ленд-лізу 183

Працоўны подзвіг савецкага народа 184

Ураджэнцы Беларусі – героі савецкага тылу 187

Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у савецкім тыле 189

Палітычная агітацыя і прапаганда 190

Кантрольныя пытанні да тэмы 10 192

ТЭМА 11. ЗАКАНЧЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВОЙНАЎ 194

Лекцыя 12. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў. Перамога 194

Адкрыццё другога фронту 194

Вызваленчы паход у Еўропу 196

Крымская канферэнцыя 197

Берлінская аперацыя 199

Патсдамская канферэнцыя 200

Разгром Квантунскай Арміі. Капітуляцыя Японіі 201

Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны, у складзе саюзных армій і Еўрапейскім руху Супраціўлення 203

Беларусь – адна з краін-заснавальніц ААН. Страты беларускага народа ў вайне 206

Нюрнбергскі працэс над ваеннымі злачынцамі 207

Вынікі і ўрокі вайны 208

Кантрольныя пытанні да тэмы №11 209

ЗАКЛЮЧЭННЕ 211

Лекцыя 13. Заключэнне 211

ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 215

СПІС ЛІТАРАТУРЫ 218

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.