Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы по истории.docx
Скачиваний:
2365
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
643.13 Кб
Скачать

55. Беларуска-расійскія адносіны, стварэнне Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі: гісторыя і сучаснасць.

Прававой асновай беларуска-расійскай інтэграцыі з’яўляецца падпісаны 8 снежня 1999 года кіраўнікамі Беларусі і Расіі Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. Расія традыцыйна з’яўляецца асноўным гандлёвым партнёрам Беларусі і буйнейшым экспартным рынкам для беларускіх тавараў. Беларусь і Расія эфектыўна развіваюць супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Беларусь добрасумленна выконвае свае абавязкi па транспартыроўцы энергарэсурсаў у еўрапейскія краіны і тым самым робіць значны ўклад у забеспячэнне рэгіянальнай энергетычнай бяспекі. У пераліку найбольш важных задач захоўваюцца пытанні забеспячэння роўных правоў грамадзян дзвюх краін, стварэння адзінай сістэмы сацыяльных гарантый, збліжэння і паступовай уніфікацыі ўнутранага заканадаўства ў сацыяльна-працоўнай сферы. Сёння грамадзяне Беларусі і Расіі маюць практычна аднолькавыя магчымасці для працаўладкавання, выбару месца жыхарства, атрымання адукацыі, медыцынскай дапамогі і сацыяльнага забеспячэння. Беларуска-расійскі дыялог – гэта цеснае ўзаемадзеянне дзвюх краін ва ўсіх без выключэння сферах супрацоўніцтва на карысць братэрскіх народаў Беларусі і Расіі.

56. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Дасягненні і праблемы беларускай эканомікі.

Самастойнае развіццё незалежная Беларусь пачынала ва ўмовах распаду сістэмы, якая трымалася на адміністрацыйна-камандных метадах упраўлення.Новае заканадаўства стварыла прававую базу для дзейнасці сумесных беларуска-замежных прадпрыемстваў і прадпрыемстваў, якія цалкам належалі замежным уласнікам.Пэўныя змены адбыліся ў сельскагаспадарчай сферы. Сяляне атрымалі права выбару формаў гаспадарання і ўласнасці, у выніку чаго паскорыўся працэс утварэння фермерскіх гаспадарак. З абраннем у ліпені 1994 г. першага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь быў зроблены паварот да ўзмацнення ролі дзяржавы ў эканамічных працэсах. 2 верасня 1995 г. А.Р. Лукашэнка публічна абвясціў аб вызначэнні курсу на пабудову "рынкавага сацыялізму". Важнае месца адводзілася паглыбленню эканамічнай інтэграцыі паміж дзяржавамі СНД. Разам з тым эканамічнае развіццё ў гэты перыяд адбывалася нераўнамерна, скачкападобна.Быў замацаваны курс на захаванне калгасна-саўгаснай сістэмы.

57. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы хх–ххі стст.

Демократизация общественной жизни, провозглашение суверенитета Беларуси оказали сильное влияние на содержание и направления развития культуры и науки.У истоков национально-культурного возрождения Беларуси стали общественные объединения историко-культурного направления "Толока" в Минске, "Походня" в Гродно и др.В соответствии с законом в 1991 г. правительство Беларуси приняло Государственную программу развития белорусского языка и языков других национальностей, проживающих в республике.Существенные изменения происходят в сфере образования.В 2001 г. студентом стал каждый второй выпускник средней школы.Опубликованы или переизданы десятки исследований по истории и культуре Беларуси.Процесс возрождения особенно ощутимо отразился на литературе.Увеличилось количество театральных постановок по национальной драматургии.17 декабря 1992 г. был принят "Закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях". Белорусское законодательство стремится обеспечить равенство всех религий и конфессий, государство одинаково относится ко всем религиозным организациям.

1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]