Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Варіант 4

1. Вихідні дані

Під час перевірки великого торгівельного підприємства аудитор дістав інформацію про нещодавно проведену інвентаризацію. Від керівництва він отримав такі відомості:

1) матеріальну відповідальність покладено на двох комірників;

2) у картках обліку руху товарно-матеріальних цінностей по товарах, отриманих на дату, що передує дню проведення інвентаризації. Отже, такі дані є недоступними для осіб, які проводили інвентаризацію;

3) звіряння результатів інвентаризації з документальним відображенням проведене бухгалтером;

4) пошкоджені товарно-матеріальні цінності відображені в документах (у тому числі і в інвентаризаційних відомостях) та не помічені.

Потрібно:

Визначити, на які моменти аудитор має звернути найбільшу увагу.

2. Вихідні дані

Аудитором були проведені такі процедури:

1) перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;

2) перевірка документів на їх придбання;

3) перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.

Потрібно:

Визначити, які з зазначених процедур мають надати дані про право власності компанії на транспортні засоби.

3. Вихідні дані

Проведені такі процедури аудиту:

1. Перевірка віднесення на рахунок «Товари» товарів, які перебувають на зберіганні в іншому місці.

2. Зіставлення даних аналітичного обліку за рахунком «Товари» та інвентаризаційної відомості (при цьому особлива увага приділяється цінним товарам).

3. Перевірка правильності обліку залежаних та застарілих товарів.

4. Перевірка повноти кодування всіх товарно-матеріальних цінностей згідно з даними інвентаризаційної відомості та поточного обліку.

Потрібно:

Визначити, за допомогою яких зазначених процедур будуть отримані найбільш точні дані щодо уцінки товарів.

Варіант 5

Необхідно розпізнати, класифікувати загрози порушення основних принципів професійної етики аудиторів та запропонувати можливі заходи попередження виникнення або зниження ризику до рівня, достатнього для виконання аудиторами своїх професійних обов’язків.

Ситуація 1. На початку співпраці аудиторська фірма і підприємство уклали договір на абонентське обслуговування. На підставі цього договору працівники підприємства регулярно, з обумовленої договором періодичністю, отримують від аудиторської фірми консультації-рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та з питань податкового законодавства. Такі рекомендації беруться до уваги для складання звітів, проведення розрахунків окремих видів податків і тощо. Після закінчення року керівництво підприємства звернулося до цієї ж аудиторської фірми з пропозицією про укладення договору на проведення аудиту фінансової звітності.

Ситуація 2. Підприємство є клієнтом аудиторської фірми протягом декількох років. Відносини між працівниками підприємства та аудиторської фірми склалися дружні. Під час виконання чергового завдання з надання впевненості (аудит фінансової звітності) виявлено наступне:

- Головним бухгалтером підприємства була допущена серйозна помилка, в результаті якої суми сплачених до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток були значно завищені.

- Фінансова звітність за підтверджуваний аудитором період була спотворена таким чином, що активи підприємства були суттєво завищені на суму необґрунтовано відображених відстрочених податкових активів.

Головний бухгалтер, користуючись сформованими дружніми відносинами, звернулася до керівника групи по аудиторській перевірці з проханням не відображати виявлені помилки в підсумкових документах аудитора за результатами проведеного аудиту, щоб ні керівництву підприємства, ні інвесторам не стало відомо про допущені головним бухгалтером помилках.

Ситуація 3. Договором на виконання завдання з надання впевненості (аудит фінансової звітності) передбачена попередня вартість виконуваних робіт. Зважаючи на те що замовник аудиторської фірми - новий клієнт, а ознайомлення з підприємством з причин, не залежних від аудиторської фірми, було проведено в гранично стислі терміни, договором передбачено внесення зміни до терміни виконання завдання і відповідно можливість коригування вартості робіт. У процесі виконання завдання виявлена необхідність внесення істотних змін у план і програму аудиту, збільшення аудиторських процедур. Отже, об'єктивно склалися передумови для збільшення і вартості виконуваних робіт. Керівництво підприємства - замовника аудиту, не бажаючи збільшувати вартість замовлених аудиторських робіт, здійснює досить радикальні практичні кроки з метою зменшити обсяг роботи членів групи і відповідно таким чином вплинути на зменшення гонорару за виконувану аудитором роботу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]