Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Варіант 6

1. Вихідні дані

Аудитор опинився в ситуації, коли він змушений скласти безумовний позитивний висновок за наявності серйозних сумнівів щодо можливостей економічного суб’єкта продовжити діяльність та виконувати свої зобов’язання протягом, як мінімум, 12-ти місяців після звітного періоду, тобто виникла проблема «діючого підприємства» (підприємство вважається діючим, якщо відсутні серйозні сумніви щодо можливості цього економічного суб’єкта продовжувати діяльність та виконувати зобов’язання протягом, як мінімум, 12-ти місяців після звітного періоду).

Потрібно:

Установити основні причини, які є підставою для формулювання такого висновку.

2. Вихідні дані

Фірма К — будівельна фірма, яка працює на основі довгострокових угод. Керівництво фірми прийняло рішення не включати відомостей про рух грошових коштів до бухгалтерської звітності, оскільки вважає надану там інформацію неважливою.

Потрібно:

Визначити, який вид висновку мусить скласти аудитор.

3. Вихідні дані

Фірма К реалізує будівельні матеріали, частина з яких продається за готівку: із загальної суми виторгу в 750 000 у.о. — 125 000 у.о. за готівковий розрахунок населенню. За цією реалізацією не ведеться належного контролю, котрому міг би довіряти аудитор, і в процесі перевірки не було проведено аудиторських процедур, котрі дали б незалежне підтвердження правильності обліку реалізації за готівковий розрахунок.

Потрібно:

Визначити, який висновок має скласти аудитор.

4. Вихідні дані

1 грудня 2010 р. Рада директорів фірми К вирішила надати безвідсоткову позику директорові М. для придбання путівки для поїздки у відпустку. 19 січня 2011 р. позика була повернена. Звітний період фірми закінчується 1 січня. Рада директорів прийняла рішення, що цю короткострокову позику, яка вже повернена, не слід відображати у бухгалтерській звітності.

Потрібно:

Визначити, який аудиторський висновок слід скласти.

Варіант 7

Для проведення аудиту в компанії були призначені аудитори фірми Ernst & Young. Ви є відповідальним аудитором за проведення аудиту за рік, який закінчився. Компанія, звітність якої має бути перевірена, переробляє металобрухт. У наданій звітності компанії зазначається обсяг продажу на суму 2 млн. дол., чистого прибутку — 65 тис. дол. та чистих активів — 275 тис. дол. Загальне значення межі суттєвості помилок склала 35,2 тис. дол.

Під час аудиту виникають такі проблеми:

  1. Установлено, що не ведуться бухгалтерські записи операцій на дрібні суми. Загальна сума дрібних витрат у періоді, що перевіряється, дорівнює 2756 дол.

  2. Відсутні підтверджувальні документи на закупки за готівку на загальну суму 391 421 дол.

  3. Компанія ніколи не проводила фізичного обліку (інвентаризації) запасів та не веде відповідних бухгалтерських записів з обліку запасів. Вартість запасів, відображена по статті «Запаси», у балансі дорівнює 142 500 дол. (за попередній рік — 130 000).

  4. У результаті недоліків платіжної системи, колишній службовець компанії за платіжними відомостями розтратив 4431 дол. за останні два роки. Із цієї суми 1314 дол. стосуються періоду, який не охоплює аудит.

Решта аспектів аудиту були виконані (оцінені) задовільно.

Потрібно:

Пояснити, яким чином кожен із перелічених пунктів впливає на Ваш аудиторський звіт перед акціонерами компанії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]