Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2 Організація незалежного аудиту в зарубіжних країнах

Тема 6 Аудит в країнах Європейского Союзу

Завдання 6.1

Троє резидентів країн ЄС вирішили заснувати аудиторську фірму. При цьому фірма займатиметься виключно наданням аудиторських послуг. Частка в статутному фонді кожного засновника така: перший - 45%, Другий - 15%, Третій - 40%. Тільки другий не є сертифікованим аудитором. Керівником бути вирішено призначити першого. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства різних країн ЄС.

Завдання 6.2

Порівняйте систему сертифікації аудиторів у різних країнах Європейського Союзу. Завдання виконайте у вигляді табл. 2.15.

Таблиця 2.15 – Система сертифікації аудиторів у різних країнах

Зарубіжна країна

Нормативні акти, що визначають статус аудитора

Організація, що здійснює сертифікацію аудиторів

Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання кваліфікаційного іспиту)

Документ, що засвідчує статус аудитора

1

2

3

4

5

Завдання 6.3

Зробіть порівняльну характеристику організації та проведення незалежного аудиту в різних країнах ЄС за наступними класифікаційними ознаками:

 • законодавче регулювання аудиторської діяльності;

 • контролюючий орган аудиторської діяльності;

 • концептуальна основа організації та проведення аудиту;

 • професійні аудиторські організації;

 • національні особливості організації та проведення незалежних аудиторських перевірок;

 • результати аудиторської перевірки.

Домашнє завдання

Необхідно підготовити науково-прикладну доповідь (реферат) за обраною темою, де необхідно розкрити організацію аудиторської діяльності та контроль якості аудиторських послуг в країнах Європейського Союзу (на вибір студента). При висвітленні теоретичного матеріалу доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиту зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури.

Тема 7 Аудит в країнах Східної Європи

Завдання 7.1

Порівняйте систему сертифікації аудиторів у різних країнах Східної Європи. Завдання виконайте у вигляді табл. 2.16.

Таблиця 2.16 – Система сертифікації аудиторів у країнах Східної Європи

Зарубіжна країна

Нормативні акти, що визначають статус аудитора

Організація, що здійснює сертифікацію аудиторів

Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання кваліфікаційного іспиту)

Документ, що засвідчує статус аудитора

1

2

3

4

5

Завдання 7.2

Зробіть порівняльну характеристику організації та проведення незалежного аудиту в різних країнах ЄС за наступними класифікаційними ознаками:

 • законодавче регулювання аудиторської діяльності;

 • контролюючий орган аудиторської діяльності;

 • концептуальна основа організації та проведення аудиту;

 • професійні аудиторські організації;

 • національні особливості організації та проведення незалежних аудиторських перевірок;

 • результати аудиторської перевірки.

Домашнє завдання

Необхідно підготовити науково-прикладну доповідь (реферат) за обраною темою, де необхідно розкрити організацію аудиторської діяльності та контроль якості аудиторських послуг в країнах Східної Європи (на вибір студента). При висвітленні теоретичного матеріалу доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації аудиту зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]