Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MO_Аудит в ЗК.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.84 Кб
Скачать

Тема 4 Аудиторські докази та методи їх отримання. Аудиторська документація

Завдання 4.1

Користуючись рекомендаціями МСА 500 «Аудиторські докази», виконайте тест, проставивши відповідні позначки напроти наведених нижче тверджень (так - „+", ні - „-"):

Таблиця 2.10 – Твердження щодо аудиторських доказів

Твердження

Відповідь

1.

Чим більше зібрано доказів, тим менш достовірний висновок.

2.

Докази повинні бути достатніми й достовірними, але не релевантними.

3.

Якість доказів залежить від їх кількості.

4.

Усні докази - надійне джерело інформації.

5.

Якщо ризик контролю високий, слід зібрати більше доказів.

6.

Докази несуттєво впливають на аудиторське судження.

Продовження табл. 2.10

1

2

3

7.

Якщо внутрішній ризик низький, то аудитор може довіряти документам, які знаходяться на підприємстві.

8.

Повнота і цінність аудиторських доказів залежить від уміння застосовувати відповідні способи у процедурах аудиту.

9.

Висока якість аудиторських доказів може компенсувати їхню недостатню кількість.

10.

Релевантні докази - це докази, що не мають прямого відношення до об'єкта аудиту.

Завдання 4.2

Проранжирувати аудиторські докази за ступенем їх надійності, починаючи з найвищого:

1. Аналіз фактичних витрат, підготовлений працівником підприємства.

2. Виписка з установчого договору, що підтверджує внесок учасників до статутного капіталу.

3. Акт інвентаризації запасів, що була проведена за участі аудитора.

4. Приватна розписка робітника підприємства про отримання готівки в касі.

5. Висновок незалежного експерта про ринкову вартість автомобіля.

Завдання 4.3

Розглянути наведені ситуації та визначити, за допомогою якого методу отримання аудиторських доказів можна встановити факт порушення.

Ситуація 1. Паливно-мастильні матеріали, що надійшли від постачальника, не були оприбутковані в обліку.

Ситуація 2. Відображена фіктивна сума авансу постачальнику.

Ситуація 3. Показники рентабельності підприємства не відповідають середньому рівню рентабельності по галузі.

Ситуація 4. У всіх видаткових касових ордерах відсутнє санкціонування видачі готівки керівником.

Ситуація 5. У розрахунково-платіжній відомості неправильно визначено суму утримань податку з доходів фізичних осіб.

Ситуація 6. Придбаний малоцінний необоротний актив відображений у складі основних засобів.

Ситуація 7. У фінансовій звітності за звітний період підписи головного бухгалтера не відповідають зразкам.

Ситуація 8. В акті на списання матеріальних цінностей завищено витрати фарби на малярні роботи.

Ситуація 9. Виявлено відсутність Головної книги на підприємстві.

Ситуація 10. У складі активів підприємства облікована дебіторська заборгованість не визнана покупцем.

Завдання 4.4

За допомогою рекомендацій МСА 530 «Аудиторська вибірка», на підставі наступних даних вирішити питання аудиторської вибірки:

 • Внутрішній ризик – 72%

 • Ризик контролю – 88%

 • Прийнятний аудиторський ризик – 3%

 • Лінійний логарифм величини ризику не виявлення – 3,05

 • Грошове вираження загального обсягу сукупності - 5000 тис. у.о.

 • Сумарне грошове значення елементів найбільшої вартості - 3800 тис. у.о.

 • Сумарне грошове значення ключових елементів - 250 тис. у.о.

 • Рівень суттєвості статті – 80 тис. у.о.

 • Ступінь точності – 75 %

Визначити:

 1. Ризик невиявлення

 2. Рівень надійності

 3. Коефіцієнт надійності

 4. Ступінь точності у тисячах гривень

 5. Коефіцієнт сукупності

 6. Обсяг вибірки (кількість елементів).

Завдання 4.5

Абсолютне значення рівня суттєвості склало 180 тис. у.о. Розподілите його між дебетовими і кредитовими оборотами, відібраними аудитором для оцінки бухгалтерських рахунків. Зробіть висновок про достовірність кожної з перевіреннях ділянок обліку.

Рішення оформити у вигляді робочої аудиторської документації (Див. табл. 2.12, 2.13).

Таблиця 2.11 – Інформація про фактично знайдені помилки в оборотах за статтями балансу

Стаття балансу

Оборот

Фактично знайдені

помилки в оборотах

по дебету

по кредиту

по дебету

по кредиту

Основні засоби

160 000

144 200

14 000

15 000

Матеріали

360 050

290 000

8000

9500

Дебіторська заборгованість

2 660 100

1910650

55 000

5350

Таблиця 2.12 – Розподіл рівня суттєвості за статтями балансу

Стаття балансу

Оборот

по дебету

Рівень

суттєвості за дебетом

Оборот

по кредиту

Рівень суттєвості за кредитом

Основні засоби

Матеріали

Дебіторська заборгованість

180 000

180 000

Таблиця 2.13 – Визначення суттєвості знайдених помилок

Стаття балансу

по дебету

по кредиту

Фактично знайдені помилки

Рівень суттєвості

Відхи-лення

(+/-)

Фактично знайдені помилки

Рівень суттєвості

Відхи-лення

(+/-)

Основні засоби

Матеріали

Дебіторська заборгованість

180 000

180 000

Домашнє завдання

Необхідно розробити, представити та заповнити зразки робочих документів аудитора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]