Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_M_O_Ostroverkh.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

6.3 Види державної допомоги сім’ям з дітьми

Громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та іншими законами України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 3 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” призначаються такі види державної допомоги сімям з дітьми:

  1. допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

  2. допомога у зв’язку з народженням дити­ни;

  3. допомога, пов’язана з доглядом за дитиною, до досягнення нею трирічного віку;

  4. допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

  5. допомога на дітей одиноким матерям.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми.

Згідно зі ст. 5 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” всі види державної допомоги сім’ям з дітьми, крім допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника).

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

Відповідно до ст. 9 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги через безробіття тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Згідно зі ст. 12 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога у зв’язку з народженням дити­ни надається у розмірі 30 прожиткових мінімумів – на першу дитину, 60 прожиткових мінімумів – на другу дитину, 120 прожиткових мінімумів – на третю і наступну дитину. Виплата допомоги у зв’язку з народженням дитини здійснюється одноразово в сумі що дорівнює 10-кратному розміру прожиткового мінімуму, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і наступну дитину – 72 місяці рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Допомога, пов’язана з доглядом за дитиною, до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між про­житковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень (ч. 1 ст. 15 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”).

Допомога, пов’язана з доглядом за дитиною, до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім’ї, у зв’язку з доглядом за якими надається допомога.

Відповідно до ст. 18 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пен­сій за попередні шість місяців.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батькові) в разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 1 ст. 18-3 ЗУ „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”).

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батькові) в разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, призначається на кожну дитину.

Контрольні запитання

  1. Дайте визначення соцiального страхування.

  2. Назвіть види державного соцiального страхування.

  3. Назвіть види державних пенсій.

  4. Назвіть види державної допомоги сім’ям з дітьми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]