Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravoznavstvo_M_O_Ostroverkh.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Обов’язки продавця:

 1. Продавець зобов’язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права наймача, право застави, право довічного користування тощо) (ст. 659 ЦК).

 2. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства (ст. 662 ЦК).

 3. Продавець зобов’язаний передати товар покупцеві в строк, установлений договором купівлі-продажу (ст. 663 ЦК).

 4. Продавець зобов’язаний до моменту передання зберігати товар, не допускаючи його погіршення, якщо право власності переходить до покупця раніше від передання товару (ст. 667 ЦК).

 5. Продавець може бути зобов’язаний перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність, тару та (або) упаковку товару (випробовування, аналіз, огляд тощо) відповідно до договору купівлі-продажу, актів цивільного законодавства та нормативно-правових актів з питань стандартизації. У цьому разі продавець повинен на вимогу покупця надати йому докази проведення такої перевірки (ст. 687 ЦК).

Обов’язки покупця:

 1. Покупець зобов’язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару в строк, установлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, – у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару (ст. 688 ЦК).

 2. Покупець зобов’язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Покупець зобов’язаний вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства (ст. 689 ЦК).

 3. Покупець зобов’язаний забезпечити схоронність товару, якщо він (одержувач) відмовився від прийняття товару, переданого продавцем, негайно повідомивши про це продавця (ст. 690 ЦК).

 4. Покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, встановленою в договорі купівлі-продажу (ст. 691 ЦК).

 5. Покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару (ст. 692 ЦК).

 6. Покупець зобов’язаний відшкодувати продавцеві необхідні витрати щодо зберігання товару, якщо продавець зберігав товар до моменту передання, не допускаючи його погіршення, а право власності перейшло до покупця раніше від моменту передання товару, якщо інше не встановлено договором (ст. 667 ЦК).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]