Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка пцб.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

2. Сутність і еволюція грошей

Гроші мають багатотисячолітню історію. Існують дві основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: раціоналістична та еволюційна.

Раціоналістична пояснює виникнення грошей як результат домовленості між людьми про введення спеціального інструмента (грошей) для здійснення обміну товарів.

Еволюційна стверджує, що гроші виникли стихійно, незалежно від волі людей, у результаті тривалого еволюційного розвитку суспільного поділу праці, товарного виробництва та обміну.

Гроші – це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає економічні відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів.

Витоки сучасних концепцій грошей починаються в теоріях, які зародилися ще у 17-18 ст. – металевій, номіналістичній, кількісній.

Сутність грошей проявляється в їх основних функціях: міра вартості, засіб обігу, засіб утворення скарбів, засіб платежу, світові гроші.

З розвитком ринкових відносин та процесу демонетизації золота деякі функції грошей еволюціонували. Одночасно із еволюцією функцій грошей відбувається і процес еволюції видів грошей, з’являються нові форми і якісні особливості їхнього прояву. Основними видами грошей є: товарні, металеві, паперові, кредитні, електронні, міжнародні.

Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі у господарстві.

Обіг грошей здійснюється на основі притаманних йому законів.

Закон грошового обігу передбачає, що протягом певного періоду в обігу має бути певна, об’єктивно зумовлена грошова маса. Вона з’ясовує внутрішні зв’язки між кількістю грошей в обігу і масою товарів, рівнем цін, швидкістю обороту грошей.

Сутність закону обігу паперових грошей полягає у тому, що випуск їх повинен дорівнювати тій кількості замінених ними золотих грошей, яка необхідна для забезпечення нормального товарного обігу.

Більшість сучасних західних економістів використовують неокласичну теорію збалансованості грошової і товарної мас, запропонованої американським економістом І.Фішером.

M · V = P · Q ,

де M – маса грошей в обігу; V – середня швидкість обігу грошей;

P – середній рівень цін на товари і послуги; Q – кількість товарів та послуг, представлених на ринку.

Грошова система – це форма організації грошового обігу, яка історично склалася в певній країні й законодавчо закріплена державою.

Вона складається з таких елементів: назва національної грошової одиниці; вид грошових знаків; характер їх забезпечення; порядок грошової емісії, тобто порядок друкування грошей і випуску їх в обіг; встановлення курсу національної валюти і порядок її обміну на іноземну; наявність державних фінансових інститутів, які здійснюють регулювання грошового обігу в країні.

Історія знає два основних типи грошових систем: металеву і паперово-кредитну.

Особливості сучасної грошової системи полягають у слідуючому: юридично закріплена демонетизація золота; скасована фіксація золотого вмісту національних валют (масштабу цін); припинено виконання золотом ролі загального еквівалента; функціонують паперові і кредитні гроші і т.д. Основу грошової системи сьогодення становлять кредитні гроші (банкноти); золото вилучається з внутрішнього і міжнародного обігу, скасовується офіційний золотий вміст забезпечення грошової одиниці і розмін банкнот на золото; значно зростає обіг безготівкових грошових коштів; зростає значення державного регулювання грошового обігу.

Нині відбувається перехід до системи „електронних” грошей, коли готівка відіграє малозначну роль.