Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MPZ.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
385.07 Кб
Скачать

Тема 4.Послідовність голосних звуків.

Мета: удосконалювати навички студентів правильно використовувати нову професійну фонетику на основі тексту «Art galleries of London»; розвивати логічне мислення; виховувати культуру мовлення. Ознайомити студентів з «фальшивими друзями» перекладача, уміти застосовувати отримані знання на практиці.

Обладнання: малюнки до теми, роздруківки текстів для читання та завдань, словники.

Час проведення: 2 год.

План заняття

І Організаційний момент. Привітання

ІІ. Основна частина. Знайомство з теоретичними відомостями про послідовність голосних звуків в англійській мові.

ІІІ. Пошукове читання та граматичний аналіз тексту «Art galleries of London»

  1. Теоретичні відомості.

Акомодація – це часткова адаптація звуків, яка спостерігається між приголосними голосними та приголосними (наприклад, [n] стає зубним перед міжзубними: in the; голосний середнього піднесення [e] стає більш відкритим перед [l]: tell, fellow, belly тощо). Зазвичай такі зміни в артикуляції є незначними і не помічаються мовцями.Один з найбільш поширених типів зміни звуку – асиміляція, або уподібнення звуків один до одного в мовленнєвому потоці. Повною називається така асиміляція, за якої асимільований звук уподібнюється асимілюючому за всіма ознаками, повністю зливається з ним: give me [gImmI]. Частковою асиміляцією називається уподібнення асимільованого звуку асимілюючому за частиною ознак. Якщо попередній звук уподібнюється подальшому маємо регресивну асиміляцію: what’s this [ts], newspaper[sp], gooseberry [zb]. Прогресивною називається асиміляція, за якої подальший звук уподібнюється попередньому: hands [dz], cats [ts], carved [vd], worked [kt] .

Розглянуті вище зміни звуків відносяться до розряду комбінаторних, оскільки з'являються в результаті взаємодії звуків в тих або інших комбінаціях. Окрім комбінаторних змін звуків бувають також позиційні.Позиційними називаються ті зміни звуків, які відбуваються в тих або інших позиціях. Редукцією називаються втрата гласним звуком однієї або декількох його ознак, скорочення тривалості звуку чи послаблення сили звуку: [kən¢trækt], [ə¢stoniS]. Редукція голосних, відбувається в позиціях слабких з просодичної або морфологічної точок зору, особливо в ненаголошених складах і афіксах. Розрізняють редукцію кількісну, при якій скорочується довгота і сила голосного і якісну, за якої змінюється якість складових голосних, тобто голосні в ненаголошених складах стають слабкіше та коротше. При дуже сильній редукції ненаголошені голосні можуть доходити до нуля, тобто переставати вимовлятися. Такий тип редукції називають нульовою редукцією. Наприклад, у словах postman, policeman голосні можуть не вимовлятися в усіх ненаголошених складах.

  1. Пошукове читання тексту.

Art galleries of London

Speaking about art galleries of London we should first of all mention The national gallery, The national portrait gallery and The state gallery. I would like to tell you about National portrait gallery and about Tate gallery.

The national gallery houses one of the richest and most extensive collections of painting in the world. It stands to the north of the Trafalgar Square. the gallery was designed by William Wilkins and build in 1834-37. The collection covers all schools and periods of painting, but is a specially famous for it's examples of Rembrandt and Rubents. The British schools is only moderately represented as the national collections are shared with the Tate gallery. The National gallery was founded in 1824 when the government bought the collection of John Angerstein which included 38 paintings.

The Tate gallery houses the national collection of British painting from the 16-th century to the present day. It is also the national gallery for modern art, including painting and sculpture made in Britain, Europe, America and other countries. It was opened in 1897 as the national gallery of British art. It owes it's establishment to Suie Henritate who built the gallery and gave his own collection of 65 painting.

Домашнє завдання : переказувати текст«Art galleries of London»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]