Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_gramota.doc
Скачиваний:
247
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
262.66 Кб
Скачать
 1. Значення навчання дітей старшого дошкільного віку елементів грамоти

Сучасний ріст життя, нові програми та технології навчання призводять до зростання вимог щодо підготовки дити старю д. в. до шкільного навчання. Сучасна початкова школа вимагає від майб. першокласників розвиненого фоню слуху, уміння здійснювати звуковий та складовий аналіз слів, речень, читати слова. Нескладні речення та тексти. Важливе значення має звуковий аналіз в навчанні грамоти. Операції порівняння, аналізу при фонематичному сприйманні мови підводить дітей до поєднання звуків у склади, слова прискорюють процес оволодіння правильним читанням, засвоєнням норм орфографії, грамоти, сприяти розумовому розвитку дітей.

Етапи навчання грамоти:

1 етап: ознайомлення з звуками. (з немовним звуками гра «Що як звучить», з мовними звуками не в алфавітному порядку можна розповісти казку, ознайомлення з пригол. звуками, з голосними звуками гра «Який це звук?»)

2 етап: ознайомлення зі складами. Тісно пов'язаний з 3 етапом ознайомлення з поняттям «слово».

3 етап: ознайомлення з словом

4 етап: ознайомлення з реченням. (Предметні картинки)

5 етап: ознайомлення дітей з графічним зображенням звуків буквами.

 1. Зміст роботи з начання грамоти дітей д.в.

Молодші дошкільни

Зміст роб у 2 напрямках:

 1. З розв. фонетичного слуху

 2. З вдосконалення звуковимови (з форм. правильної звуковимови)

Завдання:

1.Навч. слухати і розуміти почуте

2. Розрізняти значення слів, що різняться одним звуком

3. Добирати 2 – 3 слова з певним звуком

4. Вдосконалювати звуковимову

5. Пояснення твердих приг. в кінці слова, дзвінких пригю в середині слова.

4 Рік життя:

Зміст роботи:

- з розв. слухової уваги, фон. слуху.

- з форм. правильної звуковимови.

Завдання:

- навч. слухати та розуміти почуте

- розв. фон. слуху

- вдосконалення звуковимови:

1. голосних ненагол.

2. тв. приг. [Ч] [Р] в кінці слова

3. мякого приг. [ Й], кінцевого [Т´]

4. звуків [Г], [Ґ]

5. дзвінких приголосних у кінці (у середині слів).

СЕРЕДНЯ ГРУПА:

Мета: підготовка до опанування звукового аналізу  слів і розвитку в дітей керування руками й пальцями для елементарної підготовки руки до письма.  

Зміст

Фонетико-фонематична робота з дітьми середньої групи: діти порівнюють, змінюють слова; виділяють окремі звуки, у тому числі й інтонаційно; виокремлюють звуки, диференціюють їх на тверді й м’які. На заняттях широко використовуються словесні матеріали: вірші, лічилки,Ю приказки, казки, історії, ігрові ситуації. Підготовка руки до письма: головне місце посідає образний контекст руху, його словесний супровід та емоційне ставлення дитини до того, що вона зображує.

Старша група:

Робота триває у двох напрямках:

- засвоєння фонетичних аспектів мовлення, тобто здатність орієнтуватися у звуковій системі мовлення, поступово осягаючи її закономірності ( проведення звукового аналізу слів, диференціація звуків за їхніми якісними характеристиками (голосні наголошені, ненаголошені; приголосні тверді й м’які);

- підготовка руки до писання –

3. Психологічн основи навч грамоти

Психологія вивчає процес використання людиною мови, як мовленнєву діяльність. Види: усне і писемне мовлення.

Види мовленнєвої діяльності: слухання і говоріння, читання і письмо.

Кожний вид мовленнєвої діяльності має свою структуру, забезпечена своєрідними діями, операціями. Ефективною мов-ва дія-ть не може бути без мотивації. Мотивація навчання грамоти є інтерес до друкованого слова, пізнавальний інтерес, долучення до світу дорослих.

Унав-ні необхідно враховувати дані психологічних досліджень з проблем розвитку всих псих. процесів: сприйняття, мислення (розвиток аналізу, синтезу, класифікації, узагальнення, вміння доходити висновку), розв. уваги, пам яті, уяви, творчих здібностей. Треба враховувати дані психологів про вікові та індивідуальні особливості протікання і формування психологічних процесів.

4. Педагогічні основи

Педагогічні основи – процес оволодіння грамотою – складна інтелектуальна дія-ть, яка потребує високого рівня організації навчальної діяльності, вибір ефективних засобів, методів, прийомів нав-ня. Оволодіння грамотою відбувається під безпосереднім педагогічним впливом за певними правилами:

1. мотиваційне забезпечення навчального процесу

2. гармонійний всебічний розвиток

3. природо відповідність організації нав-ої дія-ті

4. науковість, доступність

5. систематичність

6. наочність

7. міцність і дієвість результатів нав-ня

8. індивідуалізація та диференціація нав-ня

5. Методи навчання дітей грамоти, історичний огляд

Найпоширеніші методи в минулому вітчизняної школи:

 1. Буквоскладальний

 2. Складовий

 3. Звуковий

 4. Цілих слів

Буквоскладовий – найдавніший метод навч. Складання вивчення букв у склади, слова. Поч. навч. грамоти з вивчення назв букв окремим словам. Таке навч. грамоти було несвідоме, механічне.

Складовий метод – заучування складів. Далі переходимо до читання слів з вивченими складами. Недоліки: механічне. Сучасне наше письмо спирається на цей метод: наше письмо є поскладовим.

Звуковий метод 3 різновиди:

 1. Аналітичний

 2. Синтетичний

 3. Аналітико – синтетичний

Поширився в середині 19 ст. Навчання поч. з показу учн. цілого речення, викладеного з розрізної азбуки, і читання цього речення. Потім речення розкладалося на слова усно – на склади – звуки – букви. Недоліки:механічно запам. слів і складів дітьми без розуміння їх звукового складу – аналітичний метод.

Синтетичний метод в Росії, педагогом Корфом. Навч. грамоти поч. з вивч. окремих звуків, буквів. Після ознайомлення з кількома гол. і приг. робться синтетична робота:

Вивчені букви і звуки сполучаються у склади і слова.

Аналітико – синтетичний середина 19 ст (Ушинський)

Суть:в процесі навч. грамоти в однаковій мірі застосовувати як аналіз так і синтез. Навч грамоти поч. звуковим аналізом, а потім синтетичним.

Метод цілих слів. Суть: поч. з чит. й письма цілих слів, хоч учні і не знали букв і звуків. Недоліки: не забезпечує свідомого навч. грамоти.

6. ЗВУКОВИЙ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИЙ МЕТОД – ОСНОВНИЙ СУЧАСНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. Середина 19 ст (Ушинський)

Суть:в процесі навч. грамоти в однаковій мірі застосовувати як аналіз так і синтез. Навч грамоти поч. звуковим аналізом, а потім синтетичним.

Хід заняття, розроблений Ушинським у такому порядку:

 1. Звуковий розбір

 2. Письмо

 3. Чит. написаного

 4. Чит. тих самиз слів з азбуки

 5. Чит. і списування з друкованої азбуки нових слів і фраз.

 6. Відшукуваня знайомих букв і складів у якомусь оповіданні.

 7. Впр. на складання слів із букв друкованої азбуки наклеєної на картон

Прийоми аналітико – синтетичного методу:

 1. Угадування заданих звуків у словах

 2. Добір дітьми слів на задані звуки

 3. Поділ слів на склади і складів на звуки

 4. Складання слів із букв

 5. Різні перетворення слів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]