Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MPZ.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
385.07 Кб
Скачать

2.4 Присвійний відмінок

Присвійний відмінок відповідає на запитання whose? (чий?, чия?,

чиє?, чиї?).

Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника

апострофа і закінчення –s.

Jack's friends друзі Джека

Kate's toy і г р а ш к а K a m i

Uncle Tom's Cabin хатина дядька Тома

Olga'sbrotherбратОльги

Alice'sadventuresАлісиніпригоди

George's room кімната Джорджа

Якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -x, то на письмі в

присвійному відмінку додається здебільшого тільки апостроф, хоча

звичайне позначення -'s також можливе; в обох випадках закінчення

вимовляється [iz]:

James' (або James's) coat пальто Джеймса

Karl Marx' (або Marx's) life життя Карла Маркса

Якщо іменник у множині закінчується на -s, то в присвійному

відмінку множини до нього додається лише апостроф, а у вимові ніяких

змінневідбувається:

the pupils — the pupils' meeting

Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то його присвійний

відмінок утворюється так само, як і в однині, тобто додаванням -'s:

children's shoes.

Іменник у присвійному відмінку, як правило, стоїть перед іншим

іменником і є означенням до нього. На українську мову він перекладається

родовим відмінком іменника або присвійним прикметником:

Peter's note-book зошит Петра, Петрів зошит.

У присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що

означають назви істот:

my friend's mother мати мого друга

the hawk's nest г н і з д о я с т р у б а

Крім назв істот, у присвійному відмінку вживаються:

а) іменники, що означають час і відстань:

last week's salary зарплата за минулий тиждень

two years’ absence

at a mile's distance

дворічна відсутність

на відстані в одну милю

б) назви країн, міст, а також слова country країна; town, city місто;

world світ; ocean океан; river річка:

Kyiv's parks п а р к и К и є в а

England's foreign trade зовнішняторгівляАнглії

the river's banks берегирічки

в) назвипланет: the sun сонце, the moon місяць, the earth земля:

the sun's rays п р о м е н і с о н ц я

the moon's surface п о в е р х ня місяця

г) збірні іменники типу government уряд; party партія; army армія;

crew команда, екіпаж:; family сім'я; society суспільство, товариство:

the government's proposals п р о п о з и ц і ї у р я д у

the Society's members ч л е н и т о в а р и с т в а

Присвійний відмінок трапляється також у стійких словосполученнях,

наприклад: a stone's throw незначнавідстань, to one's heart's content

досхочу.

2.5 Практичні завдання

Вправа 1. Розподіліть іменники на дві групи: а) зліченні,

б) незліченні.

Wool, air, airship, word, aviation, assistance, assistant, paper (папір),

paper (газета), hour, bread, darkness, water, sea, cheese, happiness, event, glass

(скло), glass (стакан), hero, sand, music, piano, friend, friendship, quickness,

tobacco, cigarette, copper, armchair, coffee, ship, coin, university, money, ink,

banknote, meat, silver, watch, timber, tree, idea, ice, furniture, chalk, heat, cow,

milk, butter, horse, obligation, machine, equipment, instrument, speed, umbrella.

Вправа 2. Утворіть форми множини іменників.

Place, library, language, dress, fly, watch, clock, country, eye, bus, bush,

party, ray, thief, company, Negro, mass, leaf, wolf, glass, key, fox, half, life,

day, play, factory, city, colony, roof, month, opportunity, journey, shelf, hero.

Man, woman, tooth, foot, goose, child, mouse.

Postman, son-in-law, editor-in-chief, fisherman, schoolgirl, sister-in-law,

text-book, pocket-knife, passer-by, statesman.

Вправа 3. Утворіть форми присвійного відмінку іменників.

1. The new club of the workers.

2. The poems of Lermontov.

3. The clothes of the boys.

4. The walls of the room.

5. The plays of Shakespeare.

6. The voice of his sister.

7. The orders of the Commander-in-Chief.

8. The pages of the book.

9. The watch of my friend Peter.

10. The birthday of my daughter Helen.

11. The parents of all the other boys.

12. The boats of the fishermen.

13. The opinion of the lawyer.

14. The signature of Mr. Brown.

15. The offer of the seller.

16. The conclusions of the expert.

Вправа 4. Перекладіть англійською мовою.

1. Чи знаєте Ви адресу Іванова?

2. Чи маєте Ви мапу Європи?

3. Робочий день мого брата починається о 9 годині.

4.Чи Ви спитали думку лікаря?

5. Сестра жінки мого брата працює на цій фабриці.

6. Чоловік моєї сестри Олени відбув до Києва.

7. Ми ще не отримали відповіді покупців.

8. Вони повідомили нас про прибуття пароплаву.

9. Мені не відомо ще рішення директора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]