Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MPZ.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
385.07 Кб
Скачать

3.2 Вживання означеного артикля

Іменник вживається з означеним артиклем, якщо з ситуації,

попереднього досвіду або з контексту зрозуміло, про який предмет іде

мова:

There was a door opposite me. П е р е ді мною були двері.

І went in and locked the door. Я у в і й шов і замкнув двері.

У другому реченні іменник door вжито з означеним артиклем, тому

що з попереднього речення зрозуміло, про які саме двері йде мова.

Open the door, please; we are

waiting.

Відчини двері, будь ласка, ми

чекаємо.

Із ситуації зрозуміло, які саме двері мають тут на увазі

Означений артикль вживається перед іменником з означенням, яке

вказує, про який саме предмет іде мова; таке означення називається

обмежувальним:

She opened the door of the room

(of the room- обмежувальне

означення).

Вона відчинила двері кімнати.

Означений артикль вживається перед іменником з означенням,

вираженим прикметником у найвищому ступені порівняння. Таке

означення є обмежувальним – тільки один предмет серед йому подібних у

даній ситуації може мати найбільшу міру якості:

She is the most beautiful girl here. Вонатутнайвродливішадівчина.

It is the coldest place in Asia. Ц е найхолодніше місце в Азії.

Означений артикль вживається перед іменниками з обмежувальним

означенням, вираженим порядковим числівником (у році, наприклад, може

бути лише один п'ятий місяць, а в цьому місяці тільки одне п'яте число):

England in the seventeenth

century.

Англіяв XVII столітті.

Не did not answer the third

question.

Він не відповів на третє запитання.

Означений артикль вживається з іменником, після якого стоїть

безсполучникове підрядне означальне речення (такі речення завжди

обмежувальні).

Не saw the mistake he had made. Він зрозумів помилку, яку зробив.

Не was dressed in the dark suit

he wore on Sundays.

Він був у темному костюмі, який

носив по неділях.

Означений артикль вживається перед іменниками, що означають

предмети, єдині в своєму роді, наприклад, the sun сонце, the moon місяць,

the earth земля, the sky небо. Означений артикль вживається також перед

іменниками – назвами предметів, єдиних у певній ситуації. Так, описуючи

кімнату, вживають означений артикль з такими словами, як the floor

підлога, the ceiling стеля, бо в кімнаті є лише одна підлога і одна стеля.

Означений артикль вживається перед іменником, що означає не

окремий предмет, а весь клас у цілому:

The wolf is a wild animal. В о в к – дика тварина.

The pine is an evergreen tree. С о с н а – вічнозелене дерево.

У цих реченнях іменники the wolf іthe pine вжито для позначення

всього біологічного виду, а не окремих його представників.

Означений артикль вживається в деяких сталих словосполученнях,

наприклад: to go to the theatre ходитивтеатр; to play the piano гратина

роялі; the other day нещодавно, цимиднями; to tell the truth правду

кажучи та ін.

3.3 Відсутність артикля перед обчислюваними іменниками

Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть присвійний,

вказівний або питальний займенник, а також займенник some, any, no,

each, every, наприклад: my brother мійбрат; this country цякраїна; What

story? Якеоповідання?; some students кількастудентів; no mistake

жодноїпомилки; each pupil кожнийучень; every day щодня.

Артикль не вживається перед іменником-звертанням:

What are you doing here, girls? Що ви тут робите, дівчата?

Без артикля вживаються назви днів тижня, місяців і здебільшого пір

року, але якщо є обмежувальне означення, перед ними стоїть означений

артикль: on Monday у понеділок; in July в липні; in autumn восени, але in

the autumn of 1918 восени 1918 року.

Іменник вживається без артикля, якщо після нього стоїть кількісний

числівник у значенні порядкового:

lesson ten десятий урок

page twenty-five двадцять п'ята сторінка

Артикль часто опускається у газетних і журнальних заголовках.

Great war. Великавійна.

New strike at motor factory. Новий страйк на автомобільному

заводі.

Helicopter saves man. Вертоліт рятує людину.

Fire destroys plane. Пожежа на аеродромі (дослівно:

вогонь знищує літак).

Артикль відсутній у багатьох сталих словосполученнях: at night

вночі, by train поїздом, by mistake помилково, to take place відбуватися,

матимісце, to go to bed лягтиспати, from time to time часвідчасу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]