Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatoliy_Moskalenko_Teoriya_zhurnalistiki.doc
Скачиваний:
712
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

Теорія журналістики

з питаннями про авторське право у галузі репрографії, яка була прийнята Комітетом Міністрів у квітні 1990 р.

Європейські конференції міністрів щодо політики ЗМІ

Кульмінаційною точкою першого етапу роботи CDMM з пи­тань транскордонного теле- та радіомовлення і змін, які відбува­ються у аудіовізуальному секторі, стала Перша європейська конфе­ренція Міністрів щодо політики ЗМІ (Відень, 9—10 грудня 1986 p.).

Тема та підтеми цієї конференції:

 • майбутнє телебачення в Європі;

 • сприяння європейським аудіовізуальним творам;

 • громадське та приватне теле- та радіомовлення в Європі. Прийняті документи:

 • Резолюція №1 про сприяння європейським аудіовізуаль­ним роботам: виробництву, плануванню та передачі через кор­дони;

 • Резолюція №2 про громадське та приватне теле- та радіо­мовлення;

 • Резолюція №3 про скликання Другої європейської конфе­ренції Міністрів щодо політики ЗМІ;

 • Декларація.

Друга європейська конференція міністрів щодо

Політики змі

(Стокгольм, 23—24 листопада, 1988 р.)

Тема та підтеми:

 • європейська політика з питань ЗМІ в міжнародному кон­тексті;

 • європейський підтекст розвитку національної та багатона­ціональної системи ЗМІ;

— міжнародний обіг європейських аудіовізуальних творів. Прийняті документи:

 • Резолюція № 1 про політику (напрямки та цілі роботи) у галузі аудіовізуальної продукції, шляхи впровадження цієї полі­тики;

 • Резолюція № 2 про скликання Третьої європейської кон­ференції Міністрів з політики ЗМІ;

 • Декларація.

108

Нормативна база діяльності преси

Третя європейська конференція міністрів щодо

політики ЗМІ

(Нікосія, 9—10 жовтня 1991 р.)

Тема та підтеми:

 • майбутній розвиток європейських ЗМІ у 90-х pp.;

 • економіка ЗМІ та політичний і культурний плюралізм;

 • нові засоби масових комунікацій у Європі. Прийняті документи:

 • Резолюція № 1 про економічний, політичний та культур­ний плюралізм у галузі ЗМІ, розповсюдження ЗМІ; ексклюзивні права щодо теле- та радіомовлення та доступу до інформації; рекламу, фінансування та інші форми комерційного сприяння у галузі телебачення; правовий захист телевізійних служб; авторсь­ке право та суміжні з ним права; продукцію, розповсюдження та маркетинг європейських аудіовізуальних творів;

 • Резолюція № 2 про шляхи та засоби масової комунікації у Європі;

 • Резолюція № 3 про скликання Четвертої європейської кон­ференції Міністрів щодо політики ЗМІ;

 • Декларація про мінливу політику ЗМІ в Європі.

Четверта європейська конференція міністрів щодо

політики ЗМІ

(Прага, 7—8 грудня 1994 р.)

Тема та підтеми:

 • ЗМІ у демократичному суспільстві;

 • майбутнє громадських служб теле- та радіомовлення;

 • журналістські права та свободи. Прийняті документи:

 • Резолюція № 1 про майбутнє громадських служб теле- та радіомовлення (вимоги до громадських служб, їхні джерела фі­нансування, незалежність та підзвітність, нові комунікаційні тех­нології);

 • Резолюція № 2 про журналістські права та свободи;

 • Резолюція № 3 про скликання П'ятої європейської конфе­ренції Міністрів щодо політики ЗМІ;

 • Декларація про ЗМІ у демократичному суспільстві;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]