Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
arhitekt.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
181.25 Кб
Скачать

Лекція за 7.03. Відчуття, сприймання, пам’ять та увага як психічні процеси.

  1. Поняття про відчуття і сприймання.

  2. Фізіологічні особливості відчуттів і сприймань.

  3. Види відчуттів.

  4. Властивості сприймань.

Перший пізнавальний психічний процес, з якого людина починає своє життя – це відчуття. Воно являє собою відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ реальної дійсності в безпосередньому їхньому впливі на органи чуття. Відчуття відображують тільки певні властивості. Людина відчуває за допомогою рзних органів чуття або аналізаторів.

Аналізатор – це апарат (за Павловим), який розкладає ціле на окремі частини. Аналізатор є фізіологічним механізмом відчуття.

Він складається з 3 частин:

Зовнішній кінець аналізатора – рецептор (зір, шкіра, орган нюху і слуху).

Провідний шлях або нерв, при якому подразник передає свої властивості в кору головного мозку.

Мозковий кінець аналізатора, який має:

Ядерну частину (накопичення нервових клітин, в яких відбувається аналіз інформації, яка поступає від рецепторів);

Розсіяну частину (це певна кількість розсіяних клітин, які розкидані по всій корі головного мозку. Це клітини дублери).

Як ядерна так і розсіяна частина мозкового аналізатора реагують лише на адекватний подразник.

Мозковий кінець аналізатора так, як і розсіяний навчилися реагувати лише на свої подразники.

Види рецепторів. За походженням:

Контактні (це рецептори, які реагують на подразник під час контакту);

Дистантні (це рецептори, які на подразник, який знаходиться на відстані – зір, слух, нюх).

За розміщенням поділяються на 3 групи:

Екстерорекція – це рецептори, які реагують на подразники, що знаходяться за межами нашого організму (зір, нюх, смакові аналізатори, шкіра). Реагують на все, що подразнює.

Інтерпроекція – це р., які реагують на стан внутрішніх органів чуття (головокружіння, биття серця, тошнота).

Пропріпроекція – це р., які повідомляють про положення організму, тобто передає інформацію в мозок. Знаходяться в суглобах і мускулах.

Рецептори – це окремі нервові закінчення високої чутливості, які реагують на подразник. В них знаходяться спеціалізовані нервові клітини в 1см кв – 1-2 клітини реагують на тепло. 12-13 клітин реагують на холод.100-200 клітин реагують на біль.

5 видів клітин на кожному 1 см кв., які реагують тільки на свій подразник. На 1 см кв. Язику є 5 видів клітин, які реагують на:

солоне

солодке

кисле

гірке

смак води

Тобто реагують тільки на свій подразник.

Чим старше людина, тим вищій рівень вони набувають.

Первинний відбувається у рецепторі, а вторинний - у корі головного мозку.

Фізіологічною основою наших відчуттів є рефлекси. Відчуття – це відповідь на подразник.

Види відчуттів:

Відчуття глибини;

Зорові;

Слухові;

Нюхові.

Властивості відчуттів:

Адаптація - пристосування чутл. до умов, до середовища. (Напр.: До холодної води, до нового колективу).

Сенсибілізація – підвищення або зниження чутливості аналазатора під впливом діючих подразників протягом певного часу. (Напр.: Зниження слуху у артилеристів, сильний звук музики).

Синестезія – це здатність одного аналізатора реагувати на подразник іншого а. (Напр.: рух дерев, слухання музики).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]