Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Asyst_praktyka.doc
Скачиваний:
708
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
431.62 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Звіт з асистентської практики

Підготував

студент 5 курсу

групи № 514м

Чернюх Андрій Ігорович

Керівник

доц. кафедри економічної географії

та екологічного менеджменту

Данілова О.М.

Чернівці - 2013

ЗВІТ

З 11.02.13 р. по 05.04.13 р. я проходив асистентську практику на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича, яка охоплювала:

  • пошук і збір необхідної інформації відповідно до тем лекційних, практичних і семінарських занять з використанням літературних і компʼютерних джерел;

  • розробку планів-конспектів лекційних, практичних і семінарських занять;

  • консультації з керівником щодо змісту лекції, методики викладання та психологічних особливостей академічних студентських груп;

  • проведення лекційних, практичних і семінарських занять;

  • відвідування занять, які проводили інші магістри.

За цей час я спробував себе у ролі викладача. Основним завданням даної практики було самостійне проведення 2 лекційних та 2 семінарських занять на молодших курсах.

На першому етапі студенти-магістри відвідували лекційні та практичні заняття викладача з метою ознайомлення з методикою та методологією викладання предмету у вищій школі, вивчення прийомів, що застосовуються у ході занять для налагодження і підтримання контакту викладача з аудиторією, ознайомлення з планом та структурою занять.

Другим етапом моєї роботи було відвідування відкритих лекційних і практичних занять моїх колег-магістрів (студентів 514м групи) з метою порівняння виконаної ними роботи з проведенням викладачами їхніх занять, дотримання структури занять та основних методологічних вказівок щодо їх проведення, а також я зробив певні висновки, що допомогли мені у підготовці до проведення власних відкритих занять.

Зі мною проводила консультації доц. Круль Г.Я., яка ознайомила мене зі структурою лекційних і семінарських занять, формою їх проведення, а також із системою оцінювання рівня знань студентів.

11.03.2013 р. (понеділок) на 4 парі (13:000) в корп. № 4, аудиторії №7 я провів практичне заняття для студентів 3-го курсу спеціальності «Туризм» (гр. 311) з предмету «Організація послуг гостинності» на тему: «Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства адміністративної області». Студенти викладали сутність виконаних ними практичних робіт, відповідали на поставлені мною запитання стосовно передумов розвитку туристичної індустрії в обраній ними області, стану готельного господарства в регіоні, його динаміки, розповідали про найбільші і найкращі готелі, представлені у їхній області. Насамкінець вони висвітлювали проблеми і перспективи розвитку готельного бізнесу. Після чого, мною було проведене оцінювання зданих робіт.

Друге семінарське заняття з дисципліни «Організація послуг харчування» на тему: «Особливості організації святкових заходів у закладах харчування (на зразок святкування Нового року і Різдва у різних країнах світу. Звичаї і традиції)» було проведене 19.03.2013 р. (вівторок) на 4 парі (13:00), в корп. № 4, ауд. № 4 зі студентами групи № 311 (спеціальність «Туризм»). На початку пари я пояснив студентам важливість знання звичаїв і традицій різних народів світу, особливо для організації масових заходів з нагоди їхніх національних свят. Після цього заняття набуло форми дискусії, де кожен висловлював думку з приводу поставлених питань з теми. Студентам було запропоновано згадати українські звичаї, національні свята, які можуть стати причиною організації банкету, і висловити свої варіанти сервірування столів, прикрашання торгових залів ресторанів до них.

Перше лекційне заняття було проведене 22 березня 2013 року (пʼятниця) на 2 парі (9:50) з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів 3 курсу спеціальності «Туризм» (310, 311, 312 і 318 групи) на тему: «Організація обслуговування відвідувачів у ресторанах». В ході цієї лекції, яка розкривала сутність процесу організації обслуговування відвідувачів у торгових залах закладів харчування, мною були використані не тільки вербальні, усні форми донесення інформації, але й засоби візуалізації викладеного матеріалу (за допомогою використання мультимедійних засобів у вигляді презентації). Керівником асистентської практики оцінювались логічність і послідовність викладення матеріалу, темп подачі матеріалу, вміння спілкуватися з аудиторією.

29.03.2013 р. (пʼятниця) на 4 парі (13:00) в корп. № 4, аудиторії № 53 я провів друге відкрите лекційне заняття для студентів 3 курсу спеціальності «Туризм» (групи 310, 311, 312 і 318) з предмету «Організація послуг гостинності» на тему: «Організація і технологія виконання прибиральних робіт». Це заняття було присвячене організації прибиральних робіт, підготовці номерів до заселення, технології прибирання номерів і приміщень загального користування, нормативам проведення прибиральних заходів. Для ілюстрації викладеного матеріалу використовувались мультимедійна презентація, велика кількість прикладів з власного досвіду, студентам була надана можливість наводити власні приклади до даної теми, тобто лекція носила дискусійний характер.

Головним моїм завданням було ознайомлення з методикою проведення лекційних і практичних занять, структурою викладання предмету, системою оцінювання знань студентів, формою спілкування з аудиторією у ході заняття.

Під час проходження практики я відвідував заняття викладачів та студентів, навчився розробляти та проводити лекційні і практичні заняття, правильно формулювати завдання і запитання, працювати з вихідними матеріалами та оцінювати знання студентів.

Підготовка до проведення занять здійснювалась шляхом пошуку, опрацювання та структуризації матеріалу як самостійно, так і з допомогою викладачів кафедри.

Основними темами лекційних занять були:

  • «Організація обслуговування відвідувачів у ресторанах» з навчальної дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів 3-го курсу спеціальності «Туризм» (викладач доц. Круль Г.Я.).

  • «Організація і технологія виконання прибиральних робіт» з навчальної дисципліни «Організація послуг гостинності» у студентів 3-го курсу (викладач доц. Круль Г.Я.).

Основними темами практичних і семінарських занять були:

  • семінарське заняття «Особливості організації святкових заходів у закладах харчування (на зразок святкування Нового року і Різдва у різних країнах світу. Звичаї і традиції)» для студентів 3-го курсу спеціальності «Туризм» (гр. 311) – викладач доц. Круль Г.Я.

  • практична робота «Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства адміністративної області» з навчальної дисципліни «Організація послуг гостинності» для студентів 3-го курсу спеціальності «Туризм» (гр. 311) – викладач доц. Круль Г.Я.

До початку власної роботи зі студентами я відвідував заняття колег студентів-магістрів і викладачів, брав участь у обговоренні і написанні протоколів обговорення.

При підготовці до лекційних і семінарських занять були використані знання, отримані при вивченні дисциплін «Методика викладання предмету у вищій школі» та «Педагогіка і психологія викладання у вищій школі». До лекційних занять я готував мультимедійні презентації для унаочнення викладеного матеріалу.

Поставлені практичні завдання за час проходження асистентської практики були виконані, оскільки безпосередньою метою були підготовка, опрацювання та проведення лекційних, семінарських і практичних занять студентам молодших курсів географічного факультету.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]