Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВІДКРИТІ ПОШКОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Кількість балів за змістовий модуль № 2 --- 25 балів змістовий модуль № 3

Н.Е

Назва Н.Е

З М І С Т навчального елементу

Види діяльності

Н.Е

3.1

Хірургічна інфекція

1. Загальні відомості про шляхи попадання інфекції в рану. Антисептика, її види (механічна, фізична, хімічна і біологічна) та їх характеристика.

2. Основні принципи асептики. Джерела та шляхи поширення інфекції в хірургії. Поняття про стерилізацію, пастеризацію, прожарювання, кип’ятіння.

3. Поняття про хірургічну інфекцію. Класифікація хірургічної інфекції. Навести приклади місцевих та загальних ознак хірургічних інфекційних захворювань.

4. Гострі інфекційні захворювання шкіри, підшкірної клітковини та потових залоз: фурункул, карбункул, абсцес, флегмона, гідраденіт. Дати визначення, назвати симтоми та розказати про догляд за хворими.

5. Поняття про анаеробну інфекцію. Газова гангрена, правець: характеристика збудників, клінічні ознаки, догляд за хворими та профілактика.

4

- усне опитування…0-2 бал;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант… 0-1 бал;

- реферативна доповідь...0-1,5 бал;

- вирішення ситуаційних задач 0-2 бал;

Н.Е

3.2

1. Поняття про пов’язку та перев’язку. Основні перев’язувальні матеріали. Класифікація пов’язок.

2. Види пов’язок, навести приклади. Типи бинтових пов’язок, навести приклади.

3. Правила бинтування (вимоги до того, хто бинтує та до того, кому накладають пов’язку).

4. Транспортна іммобілізація, її види та правила застосування.

2

- усне опитування...0-2 бал;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант..0-1

- реферативна доповідь...0-1,5 б

- практичні навички...0-3 бал;

Н.Е

3.3

Реанімація та знеболення

1. Загальні поняття про реанімацію та термінальні стани. Передагональна фаза, термінальна пауза та агонія – дати характеристику.

2. Основні та додаткові ознаки клінічної, соціальної та біологічної смерті.

3. Поняття про проведення серцево-легеневої реанімації за системою АВС.

4. Методика проведення штучної вентиляції легень методом «рот в рот» та «рот в ніс».

5. Методика проведення непрямого масажу серця.

6. Охарактеризуйте особливості при проведенні реанімаційних заходів дітям та людям похилого віку.

7. Дайте загальне поняття загальному знеболюванню (наркозу) та його видам.

8. Дайте поняття місцевій анестезії: поверхневій та провідниковій.

9. Догляд за хворим після знеболення.

2

- усне опитування…0-2 бал;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант… 0-1 бал;

- реферативна доповідь...0-1,5 бал;

- практичні навички...0-3 бал;

Н.Е

3.4

Кровотечі. Переливання крові.

1. Кровотечі: визначення, основні ознаки кровотеч.

2. Класифікація кровотеч: від характеру і виду пошкодженої судини; за причиною виникнення; за часом виникнення; за клінічними проявами; залежно від швидкості і об’єму кровотечі.

3. Способи тимчасової зупинки кровотеч: навести приклади та дати характеристику.

4. Способи остаточної зупинки кровотеч: механічні, фізичні та хімічні методи – навести приклади.

5. Ускладнення кровотеч – навести приклади та охарактеризувати.

6. Особливості догляду за хворими з внутрішніми та зовнішніми кровотечами.

7. Поняття про групи крові та резус-фактор.

8. Поняття про компоненти, препарати крові та кровозамінники.

9. Сучасні погляди на переливання крові: показання та протипоказання до переливання крові; проби на сумісність;

10 Ускладнення при переливанні крові та кровозамінників: механічного характеру; пов’язані з зміною реактивності організму; трансмісійні ускладнення.

4

- усне опитування…0-2 бал;;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант… 0-1 бал;;

- реферативна доповідь...0-1,5 бал;;

- практичні навички..0-3

- ситуаційні задачі…0-2 бал;

Н.Е

3.5

Закриті та відкриті ушкодження

1. Поняття про травму. Класифікація видів травм.

2. Закриті ушкодження: - забій: визначення, клінічні ознаки та допомога; транспортування потерпілого.

- розтягнення, розрив: визначення, клінічні ознаки та допомога; транспортування потерпілого

- вивих: визначення, клінічні ознаки та допомога; транспортування потерпілого

3. Синдром тривалого стискання: визначення, періоди клінічного перебігу, надання допомоги на місці пригоди;

4. Переломи кісток: визначення, класифікація переломів; абсолютні та відносні ознаки переломів; лікування переломів; транспортна іммобілізація та транспортування хворих з переломами.

5. Поняття про рану; класифікація ран; клінічні ознаки рани; види загоєння ран. Ускладнені рани – дати загальну характеристику. Лікування ран та перша медична допомога при пораненнях. Догляд за хворими з ранами.

6. Травматичний шок: визначення, причини розвитку, фази перебігу та їх характеристика; послідовність та об’єм першої медичної допомоги.

4

- усне опитування…0-2 бал;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант… 0-1 бал;

- реферативна доповідь...0-1,5 бал;

- практичні навички...0-3 бал

Н.Е

3.6

Опіки.

Відмороження.

Втоплення.

Електротравми.

1. Опіки: визначення, види, ступені та їх характеристика, перша медична допомога та догляд за хворими при різних ступенях опіків.

2. Поняття про опікову хворобу та опіковий шок: клінічні симптоми та перша медична допомога. Визначення площі опіку методами «долоні» та за правилом «дев’яток».

3. Ураження холодом: відмороження – причини виникнення, ступені та їх характеристика, перша медична допомога.

4. Загальне переохолодження (замерзання): причини виникнення, клінічні ознаки та медична допомога. Поняття про «траншейну» стопу.

5. Утоплення: - справжнє (синє) утоплення: клінічні ознаки, особливості проведення реанімаційних заходів;

- асфіксичне (біле):клінічні ознаки, особливості проведення реанімаційних заходів

- синкопальне: клінічні ознаки, особливості проведення реанімаційних заходів.

6. Ураження електричним струмом: загальні та місцеві ознаки; клінічні прояви електричного опіку; правила знеструмлення постраждалих; перша допомога при ураженні електричним струмом.

2

- усне опитування…0-2 бал;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант…0-2 бал;

- реферативна доповідь…0-1,5 бал.

- вирішення ситуаційних задач 0-2 бал;

Н.Е

3.7

Ушкодження голови, хребта, грудної клітини, живота. Список літературних джерел

до змістового модуля № 1

1. Гагунова В.Я. Загальний догляд за хворими. – 1984. – 265 c.

2. Гребньов А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основи загального догляду за хворими, вид.2-ге, доповн та переробл. – К.: Здоров’я – 2004 – 376 с.

3. Стащук В.Ф. Основи медичних знань ., ч. 1 – 2002 , Чернівці, “Рута”.– 220 с.

4. Шевчук Ш.Г. Сестринська справа. К. Здоров’я, 1994. - 345 с.

5. Шкуратов В.А. Загальний догляд за хворими. – 1994. – 254 с.

6. Учебник для підготовки младших медицинских сестер по уходу за больными /Под ред. проф.. В.В. Мурашко и проф. Л.С. Тапинского. - М. «Медицина». –1975 – 505 с.

7. Заликина Л.С. Общий уход за больніми. – М.: «Медицина», 1984. – 224 с.

8. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больніыми: Учеб. пособие. – М.: «Медицина», 1988. – 224 с.

9. Нетяженко В.З., Полишенко В.К., Сьоміна А.Г. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я.- 1993. - 304 c.

10. Сафонов А.Г. Посібник для підготовки медичних сестер. – Медицина, 1980. – 450 с.

11. Энциклопедия семейного врача /Под ред. А.С. Ефимова): 2 кн. – Київ, Здоров’я. 1995.

12. Загальний догляд за дітьми: Навч. посібник/Л.С. Калиновська, В.Й. Гроховський, А.Х. Жагліна та ін.-К.: Вища шк.., 2003.-117 ст.

13. Лютик М.Д., Луканьова С.М. Анатомія та фізіологія людини. Підручник. Чернівці, ВІЦ «Місто», 2008. – 390 с.

14. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. А.В. Єпішина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 768 с.

15. Коцур Н.І. Основи педіатрії та гігієни дітей раннього та дошкільного віку: навч.посібник.-Чернівці.:книги-ХХІ, 2004.-С.39-65.

16. Дробинская А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста.-М.,2003 – 237 с.

17. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології / Навчально-методичний посібник для студентів медичних вузів і учнів медичних ліцеїв // МОЗ України, ЦМК з ВМО, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Український медичний ліцей. – Київ, 1998 - 384 с.

18. Справочник фельдшера /Авт.-сост. Б.Н. Джерелей. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Д.: «Издательство Сталкер», 2004. – 640 с.

до змістового модуля № 2

1. Крамарев С.Д. Інфекційні хвороби у дітей. – К.: Маріон, 2003.- 267 с.

2. . Стащук В.Ф. Основи медичних знань ., ч. 1 – 2002 , Чернівці, “Рута”. – 426 с.

3. Самарина В.Н., Сорокина О.Н. Детские инфекционные болезни. –Узд. 2-е, переаб. и доп. – СПб.; М.: «Невский диалект» - «Издательство БИНОМ», 2000. – 318 с.

4. Формін В.І. Інфекційні хвороби та основи епідеміології.- К.: Здоров’я. -1993 р

4. Методична розробка до практичних занять «Клінічні методи обстеження». – Чернівці, Рута. -2008. – 36 с.

5. Неотложная помощь при острых отравлениях (справочник по токсикологии) /Под ред. Академика АМН СССР С. Н. Голикова. – М., «Медицина», 1988, 312 с.

6. Пропедевтика внутрішніх хвороб / Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А. та ін.; за ред. Ю.І. Децика.- К.: Здоров’я, 1998. – 504 с.

7. Полная енциклопедия детских болезней/ Под. ред. канд.мед. наук В.Н. Самариной. – Санкт-Петербург-Москва, 2004.- 690 с.

8. Стащук В.Ф. Основи медичних знань ., ч. 1 – 2002 , Чернівці, “Рута”. – 278 с.

9. Справочник фельдшера /Авт.-сост. Б.Н. Джерелей. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Д.: «Издательство Сталкер», 2004. – 640 с.

до змістового модуля № 3

1. Васильченко В.М. Первая медицинская помощь. – М.: Медицина, 2000.- 218 с.

2. В.А. Михайличенко Практичні заняття з загальної хірургії. Видавниче об’єднання «Вища школа», 2005, - 144 с.

3. Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Пустовойт Г.Т. Медсестринство в хірургії.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- 494 с.

4. Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Фундюр В. Д. Основи хірургічної практики Чернівці, 2000. – 132 с.

5. Муратов С. Н. Хирургические болезни с уходом за больными. М., «Медицина», 1986. - 284с., ил.

6. Стащук В.Ф. Основи медичних знань ., ч. 2 – 2002 , Чернівці, “Рута”. 198 с.

7. Т.В. Петриченко Перша медична допомога: Підручник. – К.: Медицина., 2007 – 370 с.

8. Швидка медична допомога / За ред.. проф. Б. Г. Апанасенка, проф.. Л.П. Чепкого. – К.: Вища шк., 2002. – 310 с.

9. Бутилін Ю.П, Бутилін Ю.В. Це ви можете без лікаря. Посібник з першої медичної допомоги у невідкладних станах. – К.: Скарби, 2002.- 547 с.

10. Справочник фельдшера /Авт.-сост. Б.Н. Джерелей. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Д.: «Издательство Сталкер», 2004. – 640 с.

1. Поняття про черепно-мозкову травму. Струс та забій головного мозку: клінічні ознаки, допомога та догляд за хворими.

2. Пошкодження кісток черепа: переломи склепіння та основи черепа: клінічні ознаки та перша медична допомога.

3. Поняття про механічну травму грудної клітини: закрита (забій, струс, стиснення та переломи ребер) – загальна характеристика; відкрита - пневмоторакс (види та їх характеристика, перша медична допомога).

4. Закриті та відкриті травми живота: причини виникнення, клінічні ознаки, перша медична допомога. Догляд за хворими з ушкодженнями живота.

5. Травматичні пошкодження органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечовидільного міхура та уретри: причини виникнення, клінічні ознаки, перша медична допомога. Догляд за хворими з ушкодженнями живота.

4

- усне опитування…0-2 бал;

- тестовий контроль.. 0-2 бал;

- термінологічний диктант… 0-2 бал;

- реферативна доповідь...0-1,5 бал;

- вирішення ситуаційних задач….0-2 бал