Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зм¦ст модуль 2 Отчетность предприятия.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

3.1. Сутність і призначення Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Метою складання цього Звіту є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати складається наростаючим підсумком з початку року. Згортання доходів і витрат не допускається, окрім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

У відповідності с п. 17 П(С)БО 1: фінансова звітність повинна давати користувачам можливість порівнювати:

– фінансові звіти підприємства за різні періоди;

– фінансові звіти різних підприємств.

Елементами цього звіту є витрати, доходи.

При розкритті інформації про доходи і витрати в Звіті про фінансові результати необхідно пам'ятати, що одним з основних принципів, на яких базуються бухгалтерський облік і звітність, є принцип нарахування і відповідності доходів і витрат. Сутність цього принципу полягає в тому, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для здобуття цих доходів. При цьому доходи і витрати визнаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Звіт про фінансові результати включає три розділи:

– розділ I «Фінансові результати»;

– розділ II «Елементи операційних витрат»;

– розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Розділ I «Фінансові результати»

У першому розділі Звіту про фінансові результати відображається сума доходів і витрат від всіх видів діяльності підприємства: від звичайної, операційної, основної, іншої операційної, фінансової, інвестиційної, надзвичайної, визначається чистий прибуток або збиток звітного періоду.

Розділ II «Елементи операційних витрат»

У II розділі Звіту про фінансові результати розкривається інформація про операційні витрати підприємства, понесені в процесі діяльності протягом звітного періоду. Для заповнення цього розділу призначені рахунки класу 8 «Витрати за елементами» (за винятком рахунку 85 „Інші витрати”, на якому ведеться облік витрат на інвестиційну і фінансову діяльність, а також витрат від надзвичайних подій).

Підприємству, яке не використовує рахунки класу 8, для визначення розміру операційних витрат і заповнення II розділу доведеться здійснювати додаткові вибірки.

Таким чином, операційні витрати підприємства відображаються як в I, так і в II розділі Звіту про фінансові результати.

Так, в I розділі Звіту у складі витрат операційної діяльності відображаються:

– виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів (рядок 040);

– загальновиробничі витрати (рядок 045);

– адміністративні витрати (рядок 070);

– витрати на збут (рядок 080);

– інші операційні витрати (рядок 090).

У II розділі Звіту про фінансові результати наводиться інформація про всі витрати операційної діяльності, причому витрати згруповані за елементами:

– матеріальні витрати (рядок 230);

– витрати на оплату праці (рядок 240);

– відрахування на соціальні заходи (рядок 250);

– амортизація (рядок 260);

– інші операційні витрати (рядок 270).

Розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій».

III розділ Звіту про фінансові результати заповнюється виключно акціонерними товариствами, прості або потенційно прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, а також товариствами, які перебувають в процесі випуску таких акцій.

У розділах IV «Податкові різниці» і V «Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)» Звіту про фінансові результати наводиться інформація з урахуванням норм, передбачених Положенням бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 № 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за N 212/18950" (діє з 01.01.2013).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.