Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Змістовий модуль І.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
220.67 Кб
Скачать

Змістовий модуль І

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ

Тема 1. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього організацій План:

  1. Бюджетування та фінансовий контроль

  2. Довгострокове планування

  3. Стратегічне планування

  4. Стратегічне управління

Основна література:

 1. Шершньова З. Є. Стратегічне управління – Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004.

 2. Дем'яненко Г.Є., Єгоркіна Т.О. Структурно-логічні схеми з курсу «Стратегічне управління фінансами». – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003.

 3. Довгань Л.Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2009.

Мета лекції: ознайомлення студентів з еволюцією розуміння і передбачення майбутнього організацій на основі бюджетування, стратегічного планування та управління

Задачі:

 1. Розкрити сутність бюджетування, його переваги та недоліки;

 2. Визначити особливості системи прогнозів при довгостроковому плануванні;

 3. Розкрити зміст стратегічного планування та чинників, що сприяли його розвитку;

 4. Визначити сутність та мету стратегічного управління та концепції стратегічного управління

1.1 Бюджетування та фінансовий контроль

А.Файоль і Л.Урвік (представники адміністративної школи в керуванні) ще у своїх перших працях зазначали, що передбачення – це відправна точка планування діяльності підприємств та управління взагалі. Залежно від розуміння тенденцій розвитку економіки, галузі, підприємства, необхідності та можливостей передбачення майбутнього фірми, що створюються сьогодні, впродовж свого існування в дещо скороченому варіанті можуть проходити історичний шлях розвитку планування та управління підприємствами за останні 50-60 років. У таблиці 1.1 наведено чотири основні фази поступового переходу до стратегічного управління.

Таблиця 1.1

Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності

Характеристика фаз

Основні орієнтири

Фаза 1

Поточне управління «за відхиленнями»

Реагування на ситуацію, що складається. Планування, орієнтоване всередину організації, обмежується розробкою бюджетів і поточних планів.

Фаза 2

Управління «від досягнутого», з елементами передбачення майбутнього

Застосування елементів аналізу та контролю ситуації, що складається зовні та в організації. Планування використовує екстраполяційне передбачення майбутнього

Фаза 3

Управління «за цілями», з орієнтацією на зовнішнє середовище

Опанування „стратегічного мислення", націленого на зменшення впливу загроз на діяльність підприємства та використання шансів, що сприяють успіху організації.

Планування - стратегічне, що розроблює „стратегічні відповіді" на дії конкурентів у категоріях „продукт - ринок"

Фаза 4

Стратегічне управління

Підготовка майбутнього та до майбутнього.

Стратегічне планування, що пронизує всі підсистеми діяльності підприємства, використовує всі досягнення зазначених фаз.

На перших етапах створення та функціонування підприємств можна розпізнати характеристики управління, що були притаманні теорії та практиці керівництва підприємствами на ранніх етапах розвитку та становлення управління та науки.

Бюджетування - це найважливіший елемент системи управління підприємством, а не просто інструмент фінансового менеджменту. За змістом бюджетування являє собою технологію планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також отриманих результатів. Ця технологія охоплює всі функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг, адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупівлі, контроль якості, дослідження, продаж.

Поточне бюджетування має певні переваги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.