Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зм¦ст модуль 2 Отчетность предприятия.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Контрольні питання для перевірки знань за темою

1. Як види діяльності підприємства впливають на структуру Звіту про фінансові результати?

2. Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

3. Із яких розділів складається Звіт про фінансові результати?

4. За даними яких класів рахунків бухгалтерського обліку заповнюються окремі розділи Звіту про фінансові результати?

5. Як відображаються доходи у Звіті про фінансові результати?

6. Як розрахувати суму доходу від роялті?

7. Як розрахувати суму доходу від відсотків?

8. Які особливості розрахунку доходу від наданих послуг при визначеному обсязі?

9. Як відображаються витрати у Звіті про фінансові результати?

10. Чи допускаються згортання доходів і витрат?

11. Яка послідовність розрахунку прибутку від різних видів діяльності до оподаткування?

12. Як визначається суму податку на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування?

13. Як розрахувати нерозподілений прибуток підприємства?

14. На підставі яких даних заповнюється ІІ розділ звіту?

15. Як розрахувати середньозважену кількість простих акцій?

16. Як розрахувати прибуток на акцію?

17. Як розрахувати скоригований прибуток на акцію?

18. Яке значення Звіту про фінансові результати в управлінні підприємством?

19. Розкрийте взаємозв’язок Звіту про фінансові результати з балансом.

20. В яких статтях Звіту про фінансові результати відображаються доходи і витрати від інвестиційної діяльності?

Тестові завдання для перевірки знань за темою

1. І|наявний|нформація про запаси підприємства:

Запаси на початок періоду дорівнювали|рівнятися| - 90 000 грн.

Придбання|надбання| за звітний період - 124 000 грн.

Списання застарілих товарів за звітний період - 34 000 грн.

Запаси товарів на кінець звітного періоду - 30 000 грн.

Яку суму повинне відобразити|відображувати| підприємство в Звіті про фінансові результати за звітний період як собівартість реалізованої продукції?

А. 150 000.

Б. 218 000.

В. 184 000.

2. Підприємство 01.11.2010 р. придбало|набути| у постачальника товар на суму 12 000 грн., розрахувавшись з|із| ним безвідсотковим|безвідсотковий| векселем номінальною вартістю 13000 грн. з|із| терміном погашення 4 місяці від дати виписки. Як ця операція вплине на показники фінансових звітів підприємства за поточний звітний рік?

Баланс Звіт про фінансові результати

А. Не зміняться Витрати на відсотки|процент| збільшаться на 1000 грн.

Б. Зменшиться сума Витрати на відсотки|процент| збільшаться на 500 грн.

витрат майбутніх

періодів на 500 грн.

В. Зменшаться коротко- Витрати на відсотки|процент| збільшаться на 500 грн.

строкові зобов'язання на

500 грн.

3. Семінар з МСБО має відбутися 15 березня 2011 року, але учасники внесли оплату до 31.12.2010р. Яким чином буде визнаний дохід від отримання оплати у Звіті про фінансові результати за 2010 р.?

А. У сумі отриманої виручки.

Б. Не буде визнаний у Звіті про фінансові результати за 2010 р.

В. Як доходи від надзвичайних подій.

4. За даними обліку залишок запасів на 31.12.2010 р. становив 120 000 грн., на 31.12.2011 р. – 110 000 грн., собівартість готової продукції – 520 000 грн., збитки від вибуття основних засобів – 500 грн. Яка собівартість реалізованої продукції буде відображена у Звіті про фінансові результати за 2011 р.?

А. 510 000 грн.

Б. 530 000 грн.

В. 520 000 грн.

5. Протягом 2011 року ПАТ виробляло обладнання як на продаж, так і для власних потреб. Для забезпечення процесу виробництва ПАТ використовувало позики банку. Яку суму витрат на позики слід йому відобразити у Звіті про фінансові результати за 2011 р., якщо воно використовує базовий підхід до їх обліку за П(С)БО 23?

А. Суму відсотків на позики, які використовувалися для фінансування виробництва обладнання на продаж.

Б. Суму відсотків на позики, які використовувалися для фінансування виробництва обладнання для власних потреб.

В. Суму відсотків за усіма позиками, які підлягали сплаті протягом звітного періоду.

6. ПАТ здійснило операцію обміну подібних основних засобів, сплативши також певну суму грошових коштів. Що буде відображено внаслідок цієї операції в Звіті про фінансові результати?

А. Прибуток у сумі грошових коштів.

Б. Нічого, бо це обмін подібних активів.

В. Різницю між справедливою вартістю отриманих основних засобів та сумою балансової вартості переданих основних засобів і сплачених грошових коштів.

7. Підприємство у звітному періоді придбало довгострокові облігації зі знижкою в сумі 10 000 грн. І в тому ж звітному періоді, не отримавши відсотки, реалізувало їх з премією 14 000 грн. Як ці операції будуть відображені у Звіті про фінансові результати за звітний період?

А. Буде відображений дохід від операційної діяльності 14 000 грн.

Б. Буде відображений дохід від фінансової діяльності 24 000 грн.

В. Буде відображений дохід від фінансової діяльності 14 000 грн.

8. Підприємство придбало у звітному році 10 % облігації, термін дії яких становить 10 років, вартість придбання – 22 000 грн., номінальна вартість – 20 000 грн. Яку суму доходу по відсотках воно повинне визнати у Звіті про фінансові результати за звітний період?

А. 2 000 грн.

Б. 2 200 грн.

В. 1 800 грн.

9. ПАТ укладено контракт на консультаційне обслуговування підприємства протягом 2010-2012 років на суму 400 000 грн. Оцінені витрати на виконання послуг складають: 2010 – 120 тис. грн..; 2011 – 100 тис. грн..; 2012 – 100 тис. грн.. Готуючи фінансову звітність за 2010 рік і переконавшись у достовірній оцінці результатів надання послуг, ПАТ повинне визнати дохід за методом відсотку готовності. Фактичні витрати за 2010 рік не перевищили заплановані 120 тис. грн. Отже, сума доходу, яка має бути відображена у Звіті про фінансові результати за 2010 р. становить:

А. 150 тис. грн..

Б. 320 тис. грн..

В. 120 тис. грн..

10. ПАТ обміняло трактор на вантажівку, здійснивши доплату у сумі 5 000 грн.. Балансова вартість трактора – 12 000 грн., справедлива вартість – 16 000 грн. Балансова вартість вантажівки – 16 000 грн., справедлива вартість – 21 000 грн. Визначте фінансовий результат операції обміну для ПАТ.

А. Прибуток 4 000 грн.

Б. Збиток 6 000 грн.

В. Прибуток 5 000 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.