Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moiseeva_F_A_Burdakova_O_L_Gavrilina_O_I.doc
Скачиваний:
563
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.15 Mб
Скачать

Неозначений час в активному і пасивному стані (The indefinite (Simple) tense, active and passive voice)

ТЕПЕРІШНІЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ

І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(THE PRESENT INDEFINITE (Simple) TENSE, ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

УТВОРЕННЯ

Стверджувальна форма дієслова в Present Indefinite в усіх особах однини і множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) без частки to:

Таблиця 19.

І study.

Я навчаюся.

We study.

Ми навчаємося.

You study.

Ви навчаєтеся.

They study.

Вони навчаються.

У третій особі однини до інфінітива без частки to додається закінчення -s або-es:

to invite — he invites

to teach — she teaches

Питальна форма Present Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does, яке ставиться перед підметом:

Таблиця 20.

Do I study?

Я навчаюся?

Do we study?

Ми навчаємося?

Does he read?

Він навчається?

Does she write?

Вона навчається?

Примітка. Якщо питальне слово виконує роль підмета або означення до підмета, допоміжне дієслово do або does у цьому випадку не вживається:

Who lives there? Хто живе там?

Whose father lives there? Чий батько живе там?

Заперечна форма Present Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова:

Таблиця 21.

І do not study.

Я не навчаюсь.

Не does not study.

Він не навчається.

У розмовній мові замість do not і does not вживаються скорочені форми don't і doesn't:

І don't see you. Я тебе не бачу.

He doesn't see me. Він мене не бачить.

Дієслово to be в Present Indefinite має форми:

Таблиця 22.

I am a student.

We are students.

You are a student.

You are students.

He is a student.

They are students.

She is a student.

It is a student.

Питальна та заперечна форми дієслова to be утворюються без допоміжного дієслова to do:

Are you a student? Ти студент?

I am not a student. Я не студент. Вживання

Present Indefinite вживається для вираження:

1) звичайної, повторюваної дії в теперішньому часі:

Не goes to see her every day. Він приходить побачити її кожного дня.

2) дії, яка характеризує підмет постійно:

Не speaks both French and English fluently.

Він вільно розмовляє як французькою, так і англійською мовою.

3) загальновідомих істин:

Copper conducts electricity better than other metals.

Мідь проводить електрику краще ніж інші метали.

4) запланованої майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови:

І’ll be there till he comes. Я буду тут, поки він прийде.

5) запланованої майбутньої дії з дієсловами, що оз­начають рух:

І leave London tomorrow. Завтра я виїжджаю з Лондону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.