Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moiseeva_F_A_Burdakova_O_L_Gavrilina_O_I.doc
Скачиваний:
563
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.15 Mб
Скачать

§ 1. Артикль (the article)………………………………….........................170

§ 2. ІМЕННИК (THE NOUN)……………………………………………………..171

§ 3. ПРИКМЕТНИК (THE ADJECTIVE)………………………………………...173

§ 4. СПОЛУЧНИКИ “AS...AS, NOT SO...AS, THAN” ПРИ УТВОРЕННІ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ………………………..…...175

§ 5. ЧИСЛІВНИК (THE NUMERAL)………………………………………….....175

§ 6. ЗАЙМЕННИК (the PRONOUN)…………………………………………...176

§ 7. ДІЄСЛОВО (THE VERB)………………………………………………….…180

НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the INDEFINITE TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)………………...190

ТРИВАЛИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the CONTINUOUS TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)……………...196

ПЕРФЕКТНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the PERFECT TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)………………........202

ПЕРФЕКТНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС

(the PERFECT CONTINUOUS TENSE)…………………………………..........209

§ 8. ДІЄПРИКМЕТНИК

(THE PARTICIPLE)……………………………………………………..........211

§ 9. ІНФІНІТИВ

(THE INFINITIVE)………………………………………………………..…..218

§ 10. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

(MODAL VERBS)…………………………………………………………..223

§ 11. ПОРЯДОК СЛІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ. РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (word order. AFFIRMATIVE SENTENCES)………........231

§ 12. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ (INTERROGATIVE SENTENCES)……………...231

§ 13. УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ У ДОДАТКОВОМУ підрядному РЕЧЕННІ

(sequences of tenses)…………………………………………….....233

§ 14. БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ підрядні РЕЧЕННЯ

(asyndetic affirmative sentences) ………………………..….234

§ 15. УМОВНІ РЕЧЕННЯ (CONDITIONAL SENTENCES) ………………...…235

ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

Grammar exercises……………………………………………………….239

 1. Вживання часів Active Voice……………………………………239

 2. Вживання часів Passive Voice…………………………………..251

 3. Модальні дієслова..............................................................................254

 4. ІНФІНІТИВ....................................................................................................263

 5. ДІЄПРИКМЕТНИК.......................................................................................272

 6. Ступені порівняння............................................................................283

 7. СЛОВА-ЗАМІННИКИ…..............................................................................285

 8. Безсполучникові речення...............................................................285

 9. умовні речення......................................................................................286

Список використаної літератури

references……………………………………………………………………294

Передмова

Introduction

Метою пропонованого посібника є формування та розвиток у майбутніх фахівців навичок читання, розуміння та перекладу оригінальної літератури з питань економіки; формування навичок усного та письмового спілкування з закордонними партнерами. Посібник призначено для студентів заочної форми навчання факультетів економічного профілю.

Посібник складається з 4-х частин:

 • блок усних мовленнєвих тем;

 • тексти економічного напрямку з додатками кліше для анотування та реферування;

 • граматичний довідник;

 • граматичний практикум.

Метою першої частини пропонованого посібника є формування навичок усного спілкування у межах тематики економічного напрямку, що висвітлюють аспекти фінансової діяльності підприємств, питання маркетингу, менеджменту та міжнародної торгівлі. Кожна тема супроводжується аудіоматеріалом, коментарями та низкою питань, що значно полегшує розуміння вивчаємого матеріалу та сприяє породженню висловлювань та виразів точки зору за темою.

Частина, що містить тексти для читання, призначена для розвитку та удосконалення навичок читання літератури за фахом. Для активізації навичок непідготовленого висловлювання наприкінці кожного тексту розташовані проблемні питання типу “What do you think?”. Тексти, що подані у блоці для читання, на погляд авторів, можливо використовувати автономно.

Матеріал для частково адаптованих текстів було взято з оригінальних першоджерел, періодичних видань, англомовних підручників.

Вправи до текстів можна розподілити на передтекстові та післятекстові.

Передтекстова робота націлена на активізацію знань за пропонованою темою. У більшості випадків цьому сприяють вирази та питання, що випереджують читання текстів та наладжують студентів на розуміння матеріалу, виконання післятекстових завдань та отримання необхідної інформації.

Питання та завдання наприкінці текстів сприяють глибокому розумінню прочитаного матеріалу, розвитку навичок анотування та реферування, виявленню основних ідей тексту.

Більша кількість завдань подано трьома типами вправ, що включають роботу на розуміння, узагальнення та висловлювання своєї точки зору для просунутих („advanced”) студентів. Завдання на узагальнення матеріалу чергуються з завданнями на організацію текстового матеріалу та завданнями “true–false”.

Враховуючи різний ступінь підготовки студентів та неоднакову кількість годин за спеціальностями, автори пропонують диференційний підхід до виконання завдань та підтримують вивчення матеріалу за творчим власним доглядом викладача.

Через те, що кінцевим результатом є іспит, що містить питання з анотування та реферування тексту, автори вирішили подати список мовленнєвих кліше.

Граматичний практикум містить теоретичний довідник з основних питань граматики англійської мови, а також комплекс лексико-граматичних вправ для самостійної роботи студентів.

Структура посібника призвана забезпечити формування різноманітного тематичного словника, засвоєння фахової лексики, розвиток навичок спілкування у межах тематики, що передбачена робочою навчальною програмою.

Окремо слід відзначити, що матеріал текстів за фахом узгоджений з профільними кафедрами Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.