Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Олейна. / РегламДн_05.DOC
Скачиваний:
436
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
4.39 Mб
Скачать
   1. Зупинка підготовчо-пресового цеху

Зупинку обладнання підготовчо-пресового цеху здійснити після перероблення матеріалу з усіх агрегатів цеха послідовно по всьому ланцюгу технологічної схеми.

Особливості зупинки жаровні:

При необхідності тривалої зупинки жаровні дати сигнал про припинення подачі м’ятки з вальцьового відділення, закінчити обробку м’ятки, яка надходить з усіх транспортно-технологічних ліній, які живлять жаровню. Після припинення постачання м’ятки слід почати поступово (по чанах) регулювати подачу глухої пари з таким розрахунком щоб не пересмажити мезгу.

Мезгу виробити повністю з усіх чанів, після чого припинити подачу пари в жаровню, відкрити бокові люки жаровні та після охолодження її очистити всі чани від матеріалу.

У разі раптової зупинки жаровні (наприклад, при припиненні подачі електроенергії) необхідно виключити електродвигуни жаровні та всі транспортні елементи, які живлять жаровню, припинити подачу пари в жаровню, мезги в преси. Якщо тривалість зупинки буде перевищувати 1-у годину, необхідно відвантажити через люки мезгу з жаровні для запобігання самозаймання мезги.

При короткочасних зупинках, про які жаровщик попереджує завчасно, припинити подачу мезги в форпреси, зупинити вентилятори всмоктування пари, припинити подавати м’ятку, перекрити пару, яка надходить у жаровні, закрити вентилі на лініях зволоження мезги, якщо вони відкриті, зупинити транспортні елементи, які живлять жаровню, потім вимкнути електродвигуни.

При зупинці преса більше ніж на 10 хвилин, очистити живильник і прес від мезги, а при зупинці преса більше ніж на 1 годину очистити й жаровню.

Для зупинки преса необхідно:

 • .Зупинити вентилятори усмоктування випару.

 • Перекрити подачу мезги в прес, віджати конус

 • Засипати в живильник 30-40 л ядра або дрібленки після чого подати в живильник деяку кількість ядра, після появи ядра на виході з преса, останній зупинити;

 • Після виходу з преса пухкого розсипчастого матеріалу виключити електродвигун преса.

При зупинці двигуна живильника виконати роботи:

 • Припинити подавати пару в жаровні.

 • Виявити та ліквідувати причину зупинки двигуна живильника преса.

При зупинці живильника більше ніж на 10 хвилин, очистити його та прес від мезги, а при зупинці живильника більше ніж на 1 годину очистити й жаровню.

   1. Пуск та зупинка екстракційного цеху

7.6.5.1 Пуск екстракційного цеху

На момент пуску цеху в роботу необхідно, щоб:

 • градирня оборотного водопостачання була заповнена водою;

 • усі апарати, насоси, резервуари були підключені до комунікацій та трубопроводів відповідно технологічній схемі;

 • усі апарати та трубопроводи промиті та заповнені водою, щоб переконатись у відсутності течі;

 • злити воду з апаратів, насосів, трубопроводів.

Готовність пульта управління до пуску:

 • включити електроживлення пульта управління;

 • включити все блокування на пульті управління;

 • переконатись, що всі щити управління КВП і А включені й готові до роботи;

 • включити комп’ютери пульта управління;

 • включити газоаналізатори в цеху;

 • на щиті пульта управління включити припливно-витяжну вентиляцію цеху в роботу;

 • перевірити обертання насосів та транспортних механізмів.

Пуск екстракційної установки

 • залити водою насоси оборотної води, включити в роботу і по показниках манометра на нагнітальній лінії відрегулювати роботу насоса, повільно відкриваючи подачу води;

 • відрегулювати подачу циркуляційної води на конденсатори 123, 119, 120, 135, 130, охолоджувач олії 181, пластинковий теплообмінник масляної абсорбції 2181 і зворотний скид води в градирню. Випустити повітря з системи конденсаторів до виходу води через повітряні краники. Після наповнення конденсаторів водою повітряні крани закрити.

 • заповнити водою водовідділювач 132/134 поки вода не надійде в шламовипарник 145;

 • заповнити водою шламовипарник по рівню до виходу води через переливну трубу у воронку;

 • включити в роботу компресорну установку і переконатись в наявності тиску стисненого повітря в системі, попередньо зняти аварійний сигнал СWI-PSI або по манометру, який установлений в олійноекстракційному цеху;

 • після відкривання продувочних ліній відкрити подачу пари в головний колектор для ліквідації гідравлічних ударів, перевірити зникнення аварійного сигналу МSI – PIS на моніторі комп’ютера;

 • відкрити всі клапани конденсатовідвідників;

 • роботу насоса розчинника Р163 перевести в ручний режим в положення STOP.

Пуск масляної абсорбції

 • перевірити відсутність води в системі абсорбції;

 • включити насоси Р2120, Р2180 і заповнити систему абсорбції мінеральним маслом, попередньо відкрити всі відповідні клапани в контурі масла;

 • перевірити значення: прокачки масла в нагнітальній лінії насоса Р2120, температуру на виході з підігрівника 2121, рівень мінерального масла в десорбері 2180 і запустити з монітора комп’ютера головний цикл EXTRACTION CYCLE;

 • відкрити ручні клапани пари до підігрівника 2121 і перевірити як слід роботу всього обладнання, яке регулюється автоматично;

 • включити вентилятор V2120 в ручному режимі;

 • після створення розрідження в системі можна заповнювати розчинником резервуари оборотного бензосховища з залізничних цистерн, слідкуючи за рівнем заповнення їх;

 • відкрити пару на барботер і відрегулювати робочу температуру в шламовипарнику 145 на Т=90оС;

 • відкрити пару до пароежектора 41/119, почекати поки вакуум досягне значення 600 мбаr, відкрити пару до пароежекторів 41/123 і 41/122, вакуум повинен досягнути значення 400 mBar і 250 mBar;

 • відкрити відповідні клапани на насосах Р119 і Р129, перевірити автоматичний пуск;

 • відкрити клапан або перевірити відкривання в з’єднувальній трубі водовідділювач 132/134 - шламовипарник 145;

 • почекати поки в системі дистиляції не буде досягнутий відповідний вакуум;

 • коли температура в контурі адсорбції повітря стабілізується, відкрити в нижню частину десорбера 2180 гостру пару.

Пуск тостера

 • перед пуском провести ретельний огляд відкритих чанів тостера через люки-лази;

 • перевірити кріплення ножів, зазор між ножами і днищем чана;

 • провести ревізію перепускних клапанів, перевірити справність арматури;

 • переконавшись у повній справності всіх елементів тостера відкрити глуху пару вентилем DУ-25 з головного трубопровода Р=10 кг/см2 при відкритій запірній арматурі на виході конденсату з днищ чанів тостера на конденсатовідвідники;

 • через 15 хвилин відкрити гостру пару (можна не перегріту) в 7-й чан тостера для витіснення кисню і нагрівання пари на виході з тостера до температури Т=80оС;

 • необхідно постійно слідити за розрідженням в системі;

 • прогріваючи тостер довести температуру в чанах до Т=120 оС;

 • з моменту подачі шроту в тостер повільно відкрити вентиль DУ-80 з головного трубопровода Р=10 кг/см2;

 • включити насос мокрого шротоуловлювача Р129.

Наповнення екстрактора

 • установити регулятор рівня в бункері екстрактора в положення «AUTO». Включити в роботу ЦИКЛ МАКУХИ (CAKE CYCLE);

 • включити насос Р163 і заповнити розчинником водовідділювач 132/134. Якщо насос пустий необхідно від’єднати клапан в нагнітальній лінії для заповнення водою, а потім запустити електродвигун;

 • включити насос Р11С і відкрити відповідні клапани для очищення розчинника в гексановій камері водовідділювача 132/134;

 • якщо розчинник містить олію, то насосом Р163 подати на місцелозбирач 117;

 • коли макуха займе більше 1/3 екстрактора, починати закачувати розчинник, для чого попередньо відкрити відповідні клапани, потім включити насос Р11А, насос Р11В;

 • відрегулювати загальний потік розчинника, який надходить на підігрівник 149В, на промивку стрічки екстрактора і на механічне ущільнення насосів;

 • включити насос Р12А і відкрити відповідні клапани;

 • включити насос Р13.9, потім через декілька хвилин один за другим включити насоси Р13.8, Р13.7, Р13.6, Р13.5, Р13.4, Р13.3, Р13.2, Р13.1, Р12В, Р15 і відкрити відповідні клапани;

 • на протязі 30 хвилин екстрактор промивати розчинником;

 • подати товар в екстрактор;

 • коли рівень в збирачу місцели 117 перевищує мінімальний, відкрити відповідні клапани і включити в роботу насос Р18А.

Пуск дистиляції

 • установка дистиляції запускається і зупиняється в автоматичному режимі. Перед запуском її необхідно відкрити всі належні клапани дистиляційної установки (масляні клапани, парові клапани на паровому трубопроводі дистилятора 118, 122А, підігрівнику 121А , а також гострої пари на вакуум-сушарку 122В і клапани конденсату). Перед подачею пари на дистилятори 118, 122А, підігрівник 121А відвести конденсат по обвідних лініях на бак конденсату 146 і потім направити конденсат через конденсатовідвідники;

 • Коли будуть виконані вище перераховані пункти, можна запускати ЦИКЛ ДИСТИЛЯЦІЇ (DISTILLATION CYCLE) і дистиляція автоматично запускає ланцюжок операцій, коли рівень в збирачу місцели досягне потрібного значення. Якщо рівень в збирачу місцели опуститься, дистиляція припиняється.

У випадку запуску дистиляційної установки в ручному режимі необхідно:

 • установити насоси Р160, Р118, Р122А, Р122В, в ручному режимі зупинки;

 • відкрити відповідні клапани, запустити ЦИКЛ ДИСТИЛЯЦІЇ, відрегулювати витрати місцели на дистиляцію 10м3/год і дочекатись до повного заповнення дистиляторів 160А, 160В;

 • відкрити клапани і запустити насос Р160 використовуючи автоматичний режим;

 • заповнити дистилятор 118, слідкуючи за температурою місцели в дистиляторі;

 • відкрити клапани і запустити насос Р118 використовуючи автоматичний режим;

 • відкрити паровий клапан на підігрівник 121А;

 • відкрити клапани і запустити насоси Р122А, Р122В використовуючи автоматичний режим;

 • при заповненні олією вакуум-сушильного апарата 122В відкрити гостру пару на форсунки апарата;

 • при досягненні рівня олії в вакуум-сушильному апараті 122В запустити насос Р122В використовуючи автоматичний режим (до цього часу пуск насосу був в режимі чекання);

 • перевірити вакуум в дистиляторах;

 • відібрати пробу олії на виході з насоса Р122В для лабораторного аналізу;

 • забороняється подавати олію на охолоджувач 181 з температурою нижче Т=95оС;

 • при отриманні олії стандартної по температурі спалаху не нижче Т=225оС направити її через охолоджувач 181 в ємкість Т3 підготовчо-пресового цеху.