Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Олейна. / РегламДн_05.DOC
Скачиваний:
436
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
4.39 Mб
Скачать
   1. Фізичні та хімічні показники ріпакової олії*

    Густина (при 20°С), г/см3

    0,911-0,918

    Показник заломлення (при 20°С)

    1,472-1,476

    Температура застигання, °С

    0-(-10)

    Число омилення, мг КОН/г:

    • олії з масовою часткою ерукової кислоти,

    не більше 5%

    179-200

    • олії з масовою часткою ерукової кислоти,

    більше 5%

    165-180

    Йодне число, г J2/100г:

    • олії з масовою часткою ерукової кислоти,

    не більше 5%

    108-118

    • олії з масовою часткою ерукової кислоти, більше 5%

    94-106

    Масова частка неомиляємих речовин, %

    1,2-1,5

    Масова частка фосфоровмісних речовин, у перерахунку на стеароолеолецитин, % не більше

    2,0

    Роданове число, % йоду

    77-78

    Число Генера, %

    94-96

    Ацетильне число, мг КОН

    1,5-6,0

    Число Рейхерта-Мейссля, %

    0-0,8

    Число Поленське, % до

    0,5

   2. Якість ріпакової олії

На нерафіновану ріпакову олію розповсюджується ГСТУ 46.072.

У залежності від показників якості нерафінована ріпакова олія розподіляється на вищий, перший та другий сорт, що вказані в табл. 2.27

Таблиця 2.27

Вид ріпакової олії

Сорт

Нерафінована ріпакова олія

Вищий

Нерафінована ріпакова олія

Перший

Нерафінована ріпакова олія

Другий

Для поставки в торговельну мережу та на підприємства громадського харчування призначається тільки олія ріпакова нерафінована вищого сорту (пресова) з вмістом ерукової кислоти не більше ніж 1,5%.

Для промперероблення на харчові продукти призначається олія ріпакова нерафінована вищого та першого сорту. На технічні цілі призначається олія ріпакова нерафінована другого сорту.

   1. Вимоги до сировини

Для виробництва олії ріпакової використовують насіння ріпака згідно з ГОСТ 10583 та імпортне насіння ріпака, що дозволене до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Олію ріпакову, що призначається для поставки в торговельну мережу та на підприємства громадського харчування, виробляється з насіння ріпака згідно з ГОСТ 10583 I-го класу, з масовою часткою ерукової кислоти в олії насіння не більше ніж 1,5% (до суми жирних кислот), глюкозинолатів не більше ніж 2,0%.

Олію ріпакову, що призначається для промперероблення на харчові продукти, виробляють з насіння ріпака згідно з ГОСТ 10583 I-го класу з масовою часткою ерукової кислоти в олії насіння не більше ніж 5,0 % (до суми жирних кислот), глюкозинолатів не більше ніж 3,0 %.

Примітка: За узгодженням зі споживачем допускається використовувати насіння ріпака з масовою часткою ерукової кислоти не більше ніж 15,0 (до суми жирних кислот).

Для олії ріпакової, що призначається для подальшого промперероблення з використанням рафінації та дезодорації термін зберігання до моменту перероблення не повинен перевищувати 1/3 загального значення терміну придатності.

Олію ріпакову, що призначається на технічні цілі, виробляють з насіння ріпака згідно ГОСТ 10583 I-го та II-го класів, або їх суміші.

За органолептичними показниками нерафінована ріпакова олія повинна відповідати вимогам, що вказані в табл. 2.28

Таблиця 2.28 Органолептичні показники нерафінованої ріпакової олії

Характеристика олії ріпакової нерафінованої

Найменуван

Вищого сорту

ня

показника

Для поставки в торговельну мережу та на підприємства громадського харчування

Для промпере­робки на харчові цілі

Першого сорту

Другого сорту

Прозорість

Прозора

Прозора, допускається легке помутніння

Прозора, допускається легке помутніння над незначним осадом

Смак та запах

Притаманні олії ріпаковій, без стороннього присмаку і запаху

Запах притаманний олії ріпаковій. Смак не визначається

За фізично-хімічними показниками нерафінована ріпакова олія повинна відповідати вимогам, що вказані у табл. 2.29.

Таблиця 2.29 Фізико-хімічні показники нерафінованої ріпакової олії

Олія нерафінована ріпакова сорту:

Назва

вищого

Метод

показника

Для поставки в торговельну мережу і на підприємства громадського харчування

Для промперероблення на харчові продукти

першого

другого

випробування

Колірне число, мг КОН/г, не більше ніж

55

60

85

95

Згідно з

ГОСТ 5477

Кислотне число, мг КОН/г не більше ніж

1,5

2,0

4,0

6,0

Згідно з

ГОСТ 5476

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж

0,2

0,2

0,25

0,3

Згідно з

ГОСТ 11812

Масова частка нежирових домішок, % не більше ніж

0,1

0,1

0,15

0,2

Згідно з

ГОСТ 5481

Мило (якісна проба)

Не визначається

-

Згідно з

ГОСТ 5480

Перекисне число, 1/2О ммоль/кг, не більше ніж

10

10

10

Не нормується

ГОСТ 26593 ДСТУ ISO

3960

Масова частка фосфоровмісних речовин,:

у перерахунку на стеароолеолецитин, %, не більше;

у перерахунку на Р2О5, %, не більше ніж

1,0

0,09

1,5

0,135

2,0

0,18

2,0

0,18

Згідно з

ГОСТ 7824

Масова частка ерукової кислоти в олії, % до суми жирних кислот, не більше ніж:

- для поставки в торговельну мережу і на підприємства громадського харчування (фасована)

- для промперероблення на харчові продукти

1,5

5,0

5,0

Не нормується

Згідно з

ГОСТ 30089

Температура спалаху екстракційної олії, °С, не нижче ніж

230

230

230

230

Згідно з

ГОСТ 9287

Реалізація олії ріпакової нерафінованої другого сорту з кислотним числом більше ніж 6,0 мг КОН/г повинна бути узгоджена зі споживачем.

За узгодженням зі споживачем і тільки в суміші з іншими оліями допускається використовувати для переробки на харчові продукти олію ріпакову з масовою часткою ерукової кислоти не більше ніж 15% (до суми жирних кислот). При цьому масова частка ерукової кислоти в суміші олій повинна бути не більше ніж 5% (до суми жирних кислот).

Норми для показників “Число омилення”, “Йодне число”, “Масова частка неомилюваних речовин” для олії ріпакової приведені в Додатку А ГСТУ 46.072

Вміст токсичних елементів, пестицидів та мікотоксинів у ріпаковій олії, яка призначена для перероблення на харчові продукти, не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлені Медико-біологічними вимогами та санітарними нормами якості продовольчої сировини та харчових продуктів, затверджених 01.08.89 № 5061-89.Вміст пестицидів та допустимі рівні вмісту токсичних елементів та мікотоксинів в олії приведені в табл. 2.30; табл. 2.31.

Таблиця 2.30 Допустимі рівні вмісту пестицидів у ріпаковій олії

Допустимий рівень, млн-1 (мг/кг)

Назва пестициду

Для безпосереднього використання на харчові цілі

Для перероблення на харчові продукти

На технічні цілі

ТХЦГ гама-ізомер

0,05

1,0

Більше ніж 1,0

Гептахлор

Не дозволяється

ДДТ

0,1

0,25

Більше ніж 0,25

Таблиця 2.31 Допустимі рівні вмісту токсичних елементів та мікотоксинів в олії ріпаковій.

Найменува

Допустимі рівні, мг/кг, не більше

ння

продукту

Свинцю, миш’яку

Кадмію

Ртуті

Міді

Заліза, цинку

Афлатоксина В1

Зеароленона

Олії

0,1

0,05

0,03

0,5

5,0

0,005

1,0

Вміст радіонуклідів в олії ріпаковій не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених державними гігієнічними нормами ДР-97 (див. табл. 2.32).

Таблиця 2.32

Найменування

Cs137 (Бк/кг)

Sr90(Бк/кг)

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів

600

200