Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Олейна. / РегламДн_05.DOC
Скачиваний:
436
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
4.39 Mб
Скачать

Надійшло в тостер:

Найменування показників

%

т/добу

Суха обезжирена речовина

64,77

425,26

Олія

0,93

6,12

Волога

6,54

42,98

Розчинник

27,76

182,25

Разом

100,00

656,61

Дистиляція

9. Концентрація місцели 25,0%.

Кількість екстракційної олії, яку виробили:

на основі матеріального балансу вихід екстракційної олії 10,55%:

, або 5,28 т/год

10. Кількість місцели, що надходить на дистиляцію:

, або 21,10 т/год

11. Кількість розчинника в місцелі, що надходить на дистиляцію:

506,40-126,60=379,90 т/добу, або 15,83 т/год

Надійшло на попередню дистиляцію:

Найменування показників

%

т/добу

Олія

25

126,60

Розчинник

75

379,90

Разом

100

506,40

Склад місцели після попередньої дистиляції I-го ступеня, %:

Олія 90

Розчинник 10

100

12. Кількість місцели, що надходить на II-ий ступінь дистиляції:

, або 5,86 т/год

13. Кількість розчинника, що відігнали на попередньому дистиляторі I-го ступеня:

506,40-140,67=365,73 т/добу, або 15,24 т/год.

Надійшло на кінцеву дистиляцію, %:

Олії 95,5

Розчинника 4,5

100,0

14. Кількість місцели, що надійшла на кінцеву дистиляцію:

, або 5,52 т/год

15. Кількість розчинника в місцелі, що надходить на кінцеву дистиляцію:

132,57-126,60=5,97 т/добу, або 0,25 т/год

16. Кількість розчинника, що відігнали на II-му ступені дистиляції:

140,67- 132,57=8,1 т/добу, або 0,34 т/год

17. Подається розчинника в екстрактор:

182,25+379,90=562,15 т/добу, або 23,42 т/год, або 34,19 м/год.

    1. Визначення очікуваних виходів продукції та відходів при переробленні насіння сої по схемі форпресування-екстракція на екстракційній лінії фірми andreotti impianti s.P.A.

Основні дані, %:

Олійність насіння при початкових фактичних вологості та засміченні, М0

18,05

Вологість насіння при вихідному фактичному засміченні, В0

11,80

Олійність шроту, М3

1,07

Вологість шроту, В5

10,00

Олійність форпресової макухи, М2

14,00

Вологість форпресової макухи, В4

9,50

Розрахунки:

1. Вихід форпресової макухи:

2. Вихід шроту:

3. Залишок олії в форпресовій макусі:

4

. Утрати олії в шроті:

5. Сумарний вихід олії:

Р1 = М0 - П1 = 18,05 - 0,84 = 17,21%

6. Вихід форпресової олії:

Р2 = М0 - М6 = 18,05 - 12,84 = 5,21%

7. Вихід екстракційної олії:

Р3 = Р1 - Р2 = 17,21 - 5,421 = 12,00%

8. Утрати вологи:

Баланс сировини

Найменування показників

%

т/добу

Вихід форпресової олії (Р2)

5,21

34,64

Вихід екстракційної олії (Р3)

12,00

79,80

Вихід шроту (Ш1)

78,88

524,56

Утрати вологи (П5)

3,91

26,00

Разом

100,00

665,00

Баланс олії

Олії в насінні (Мо)=18,05 %

Найменування показників

%

т/добу

Вихід форпресової олії (Р2)

5,21

34,64

Вихід екстракційної олії (Р3)

12,00

79,80

Утрати олії у шроті (П1)

0,84

5,59

Разом

18,05

120,03

      1. Розрахунки виходу проміжних продуктів при переробленні насіння сої.

1. Кількість форпресової макухи, яка надходить на екстракцію:

вихід макухи – 91,70%

, або 25,4 т/год

2. Кількість шроту, який виходить з тостера:

вихід шроту –78,88%

, або 21,86 т/год

Склад готового шроту, % :

Олійність (М3) 1,07

Вологість (В5) 10,00

Суха обезжирена речовина 88,93

100,00

3. Кількість сухої обезжиреної речовини в шроті:

, або 19,44 т/год

4. Кількість обезжиреної речовини та розчинника, що надходить у тостер, при бензиноємності шроту на абсолютно суху й обезжирену речовину 30%:

, або 27,77 т/год

5. Кількість розчинника, який надходить у тостер:

666,4-466,48=199,92 т/добу або 8,33 т/год.

6. Кількість олії, яка надходить у тостер:

т/добу , або 0,23 т/год.

7. Кількість вологи, яка надходить у тостер:

, або 2,19 т/год