Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Олейна. / РегламДн_05.DOC
Скачиваний:
436
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
4.39 Mб
Скачать
  1. Шрот соєвий кормовий тостований

Шрот соєвий кормовий тостований одержують при переробленні насіння сої по схемі форпресування-екстракція з застосуванням допоміжної волого-теплової обробки (тостування), шрот призначається для виробництва комбікормів. На шрот соєвий тостований розповсюджується ГОСТ 12220.

   1. Технічні вимоги

Для вироблення соєвого кормового тостованого шроту, необхідно використовувати насіння сої, яке відповідає вимогам ГОСТ 17109.

Таблиця 2.20 Органолептичні показники шроту соєвого кормового тостованого

Найменування показників

Характеристика шроту

Методи

випробування

Колір

Від світло-жовтого до світло-коричневого

За ГОСТ 13979.4

Запах

Властивий соєвому шроту без сторонніх запахів

За ГОСТ 13979.4

Шрот соєвий кормовий тостований за показниками, які забезпечують безпечність для проживання, здоров’я тварин та охорони навколишнього середовища, повинен відповідати вимогам, які вказані в табл. 2.21.

Таблиця 2.21.

Найменування показників

Норма

Методи

випробування

Масова частка вологи та летких речовин, %

8,5-10,0

За ГОСТ 13979.1

Масова частка золи, яка не розчиняється в соляній кислоті в перерахунку на абс. сух. речовину, %, не більше

1,5

За ГОСТ 13979.6

Активність уреази (зміна рН за 30 хв.)

0,1-0,2

За ГОСТ 13979.9

Вміст мікотоксинів, млн-1 (мг/кг), не більше:

 • афлатоксина В1

0,025

За 5.3

ГОСТ 12220

 • Т-2 токсина

0,1

 • зеараленона

1.0

Вміст токсичних елементів,

млн-1 (мг/кг), не більше:

 • свинцю

 • кадмію

 • ртуті

0,5

0,1

0,02

За ГОСТ 26932

За ГОСТ 26933

За ГОСТ 26927

Вміст нітратів, млн-1 (мг/кг), не більше

450

За ГОСТ 13496.19

Вміст нітритів, млн-1 (мг/кг), не більше

10

За ГОСТ 13496.19

Сторонні домішки (камінці, скло, земля)

Не дозволяється

За 5.4

ГОСТ 12220

Масова частка залишкової кількості розчинника, %, не більше

0,1

За ГОСТ 11246

Масова частка металевих домішок,

%, не більше:

частинки розміром до 2 мм включно;

0,01

частинки розміром більше 2 мм та частинки з гострими ріжучими краями

Не дозволяється

Зараженість шкідниками або наявність слідів зараження

Не дозволяється

За ГОСТ 13496.13

Примітка: допускається виготовляти негранульований кормовий соєвий шрот з масовою часткою вологи та летких речовин до 12%.

Шрот з насіння сої, яке виросло в опромінених зонах, повинен підлягати контролю на сумарний вміст радіоактивних речовин, який виконується службами ветеринарно-санітарного нагляду. Норма, що рекомендується, приведена в додатку А.

Вміст пестицидів не повинен перевищувати норми, які затверджені органами ветеринарно-санітарного нагляду.

Кормова поживність соєвого шроту повинна відповідати вимогам, які вказані в табл. 2.22.

Таблиця 2.22 Кормова поживність соєвого шроту

Найменування показника

Норма

Методи

випробування

Масова частка сирого протеїну у перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не менше

45,0

За

ГОСТ 13496.4

Масова частка сирої клітковини в обезжиреному продукті в перерахунку на абсолютно суху речовину, %, не більше

7,0

За

ГОСТ 13496.2

Загальна енергетична поживність, у перерахунку на суху речовину, к.о., не менше

1,18

За

5.6 ГОСТ 12220

Примітка:

Показники поживної цінності шроту, які гарантуються підприємством і необхідні для визначення загальної енергетичної поживності, приведені в додатку Б.