Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TDS_LEKTsII_1_ChAST.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
904.19 Кб
Скачать

Державна мова

Грамотне звертання до знайомої людини в українській мові здійснюється за допомогою спеціального засобу – кличного відмінка, що має свої власні закінчення для імені та по батькові: -у, -ю, -є, -о, -е. Наприклад: Валентино Юхимівно! Юрію Опанасовичу! Федоре Євгеновичу! Маріє Євгенівно! Миколо Павловичу!, а також старий друже, вільна Україно тощо.

До незнайомої людини доцільно звертатися з використанням спеціальних звертань української мови – пане, пані, панно, добродію, добродійко... Припустимі інколи звертання парубче, жіночко, дівчин(к)о.

Ґречним вітанням є вітання з додаванням імені та по батькові: Доброго ранку, Юліє Петрівно!

Дуже неввічливо вказувати прізвище людини на письмі без ініціалів, а в розмові – без імені та по батькові.

В українській мові є свої правила щодо відмінювання прізвищ. А саме жіночі прізвища на -ко не відмінюються, а чоловічі – відмінюються так само, як слова, що взагалі не мають закінчення (з так званим нульовим закінченням):

Називний: Хто? Що? Бойко Антін Хомич Бойко Ганни

Родовий: Кого? Чого? Бойка Антона Хомича Бойко Ганни

Давальний: Кому? Чому? Бойку Антонові(у) Хомичу Бойко Ганні

Знахідний: Кого? Що? Бойка Антона Хомича Бойко Ганну

Орудний: Ким? Чим? Бойком Антоном Хомичем Бойко Ганною

Місцевий: На кому? На чому? На Бойку Антоні Хомичу На Бойко Ганні

Кличний (або клична Пане Бойко! Антоне Хомичу! Панно Бойко! Ганно!

форма)

ВІДМІНЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЧИСЛІВНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СОТЕНЬ

Скільки (Хто)? Триста сорок чотири клієнти

Скількох (Кого)? Трьохсот сорока чотирьох клієнтів

Скільком (Кому)? Трьомстам сорока чотирьом клієнтам

Скільки (Кого)? Триста сорок чотири клієнти

Скількома (Ким)? Трьомастами сорока чотирма клієнтами

На скількох (На кому?) На трьохстах сорока чотирьох клієнтах

Увага: відмінюються обидві частини складного слова триста та всі складники числівника взагалі.

В українській мові збірні числівники, що означають дві жінки або речі жіночого роду(обидві), двох чоловіків або речі чоловічого роду (обидва) та змішану групу (обоє), при відмінюванні мають однакову форму числівника:

Н. обидва клієнти обидві руки обоє немовлят

Р. обох клієнтів рук

Д. обом клієнтам рукам

3. як Н. або Р.клієнтів руки

О. обома клієнтами руками

М. (на) обох клієнтах руках

Саме це викликає дуже поширену помилку під час перекладу на російську мову ("у обоих клиенток", "обоими ногами" тощо).

Значення деяких непоширених українських слів

Дякуючи ,дієприслівник! Керування – тільки: кого? Якщо "благодаря" кому? чому? – вживається завдяки або завдячуючи без коми.

Напрямок – це напрямок пересування у просторі. Вся решта – напрям.

Наступні – не вживається перед переліком або поясненням (тобто перед двокрапкою) – тільки такі: …

Отримати – зазвичáй – одержати щось безпосередньо в руки. Все інше – здобути, набути, дістати, придбати тощо.

Призводить – приводить до негативних наслідків.

Прикладний – той, який можна прикласти як річ, руками. Вся решта – застосовний характер, застосовна математика тощо.

Сáме краще – не існуючий порівнювальний ступінь. Тілько – найкраще.

Слідуючі – ті, хто йде вслід. Перед переліком (див. вище) тільки такі:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.