Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
110
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

7. Учасники п

Учасниками управління проектами є юридичні або/та фізичні особи, які зобов’язанні виконати деякі дії, передбачені проектом, та інтереси яких будуть задіяні при реалізації проекту.:

 • інвестори

 • банки

 • підрядчики

 • постачальники

 • гуртові покупці продукції

 • лізингодавці

 • інші фізичні чи юридичні особи

 • держава

Замовник – зацікавлена сторона в здійсненні проекту, майбутній власник та користувач результатів проекту, який визначає основні вимоги та масштаби проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок власних коштів або коштів інвесторів, укладає угоди з виконавцями проекту, несе відповідальність по цих угодах та в цілому за проект перед суспільством та законом, керує процесом взаємодії між учасниками проекту.

8. Фази жц.

ЖЦ – це

-цикл реалізації проекту з моменту виникнення до моменту завершення реалізації;

-послідовність фаз проекту, потрібних для досягнення визначених цілей з моменту формування концепції проекту до його завершення, включаючи реалізацію і використання.

За доп ЖЦ:

 • Визначається початок і закінчення проекту, його тривалість

 • Формується структура проекту і встановлюється склад робіт проекту

 • Визначається первісна динаміка витрат і зайнятості персоналу

 • Встановлюються основні етапи проекту для забезпечення кращого контролю і управління проектом.

Проектний цикл – послідовність фаз від формулювання ідеї до отримання та оцінки результатів.

Фази:

 • Концептуальна фаза (цілі, специфікації, задачі, відповідальність, команди)

 • Фаза планування (розклад, бюджет, ресурси, ризики, персонал)

 • Фаза реалізації (звіти про виконання, зміни, якість, прогнозування)

 • Фаза завершення (навчання клієнта, передача документації, вивільнення ресурсів, видобуття уроків)

Альтернативна послідовність фаз П:

 • Обгрунтування проекту (попереднє)

 • Обгрунтування проекту (детальне)

 • Проектування, розробка планів

 • Виконання робіт

 • Здача до експлуатації

 • Експлуатація та обслуговування

Фази проектного циклу згідно підходу ЄБРР:

 1. Передінвестиційна:

 • Преідентифікація

 • Ідентифікація

 • Підготовка

 • Розробка та експертиза

 • Детальне проектування

 1. Інвестиційна:

 • Підготовка та проведення тендерів

 • Інженерно-технічне проектування

 • Будівництво

 • Виробничий маркетинг

 • Навчання персоналу

 1. Експлуатаційна:

 • Здача в експлуатацію

 • Виробнича експлуатація

 • Заміна та оновлення

 • Розширення та інновації

 • Заключна оцінка проекту

Поняття “життєвий цикл обєкту” і опис його етапів – “петля якості”.

Петля якості” – це послідовність етапів розвитку, які проходить об’єкт від “зачаття” (виявлення потреби в ньому, маркетингу) до “смерті” (утилізації).

Етапи:

 1. Маркетинг і дослідження ринку

 2. Розробка тех. Вимог, продукції

 3. Матеріально-тех постач;

 4. Підготовка і розробка вироб процесів

 5. Вироб

 6. Контроль, проведення іспитів і обстежень

 7. Пакування і збереження

 8. Реаліз і розподіл продукції

 9. Монтаж і експлуатація

 10. Тех допомога і обслуговування

 11. Утилізація після викор.

Тема 2.

9.Ініціалізація п. (іп)

Процес ІП –

 • Перший набір процесів, з яких починається реалізація проекту. Визначається перспективність проекту, вибираються проекти для реалізації і встановлюється порядок їх здійснення, розробляється статут проекту, санкціонується початок проекту.

 • Процес складання проектних заявок і їх затвердження або відхилення.

Причини, які визначають необхідність і потребу в створенні проектів:

  • Комерційна необхідність

  • Потреби ринку

  • Запити споживачів

  • Вимоги закону

  • Технічний прогрес

  • Соціальна необхідність

Елементи форми концептуальної документації за проектом:

  • запрошуюча сторона, назва компанії або відділу і контактна інформація

  • Дата запиту

  • Назва проекту, обліковий номер проекту для його реєстрації

  • Комерційне обгрунтування

  • Опис проекту

  • Вартість проекту

  • Дата завершення проекту

Концептуальна документація – перший офіційний документ, який вноситься до тексту журналу проекту та надається будь-якій зацікавленій особі. Деякі пункти документу увійдуть до статуту проекту.

Елементи процесу ініціації проекту:

1)Відбір перспективних проектів і розподіл пріоритетів

2)Кураторська підтримка проекту

3)Визначення функцій і відповідальності зацікавлених сторін

4)Розробка статуту проекту

5)Проведення настановних зборів

1)Критерії відбору при виборі проектів:

  • Розрахунок прибутку

  • Період окупності

  • Дисконтований потік грошових коштів

  • Аналіз витрат і результатів

  • Внутрішня норма прибутковості

  • Прибуток на інвестицію

Період окупності - PP=I0/∑CFt

Застосування цього методу доцільне при дотриманні наступних умов:

  • Всі інвестиційні проекти, що порівнюються, повинні мати однаковий строк існування;

  • Після закінчення терміну окупності інвестор повинен отримувати приблизно однакові грошові надходження протягом усього строку існування інвестиційного проекту;

  • Проекти повинні пропонувати одноразове вкладення початкових інвестицій. Якщо інвестиції здійснюються протягом декількох періодів або перервно, то застосування даного методу значно ускладнюється.

Метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій ROI (return on investment) - ROI=(EBIT(1 – П))/((Bп+Вк)/2)

Чиста приведена вартість NPV (Net Present Value ) - це грошова вартість майбутніх надходжень чи доходів, яку визначають як суму поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведених до початку першого року шляхом дисконтування окремо за кожен рік різниці всіх витрат і надходжень коштів за період функціонування проекту за фіксованої попередньо визначеної норми дисконту.

Методи відбору

 • Фінансові розрахунки

 • Метод кількісної оцінки

 • Комбінація фінансових розрахунків і кількісної оцінки

 • Стратегічні плани

 • Ризики і наслідки

 • Обмеження

 • Розподіл пріоритетів

Вибірковий опитувальний лист

Критерії оцінки – оцінка в балах

Індексована модель кількісної оцінки

Критерії оцінки - Частка,% - бали – Зважений показник

Види обмежень:

 • Вартості проектних робіт

 • Бюджетів

 • Ресурсів

 • Конфлікт пріоритетності з діючими проектами

 • Діяльність, що порушує чинне законодавство

 • Нормативи

 • Стратегічні установки компанії

 • Відсутність досвіду і кваліфікації в технологічних процесах виробництва проектної продукції

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО):

 • Попереднє експертне дослідження економічної доцільності проекту, адекватності або рентабельності проектної продукції, ліквідності продукції або послуги, альтернативних рішень і комерційної необхідності, що зумовила появу заявки.

 • Потрібне для складних проектів, які виходять за рамки проектної діяльності, прийнятої в організації, вимагають великих капіталовкладень або припускають абсолютно новий вигляд діяльності

2)Куратор проекту -

- Керівник організації, що підтримує проект. Після санкціонування проекту куратор стає партнером менеджера проекту на весь термін реалізації проекту. Куратор бере найактивнішу участь в процесі ініціації і планування проекту. Куратор уповноважений ухвалювати рішення і вирішувати конфліктні ситуації.

3) Зацікавлені сторони проекту -

- Фізичні особи або організації, які беруть особисту безпосередню участь в проекті (менеджер проекту, куратор, функціональні менеджери, споживачі, проектна група, постачальники,підрядчики…)

4) Статут проекту -

- Офіційний документ, що санкціонує початок проекту, формально визнає і підтверджує факт існування проекту. Статут випускає або куратор проекту, або інший менеджер вищої ланки.

Цілі статуту проекту:

 • Офіційне підтвердження початку реалізації проекту

 • Виділення проектних ресурсів

 • Забезпечення єдності цілей

 • Призначення менеджера проекту

 • Виклад загального змісту і цілей проекту

Основні елементи статуту проекту:

 • Зміст робіт за проектом

 • Опис змісту продукту

 • Стратегічний план

 • Загальний зміст проекту

 • Цілі і завдання проекту

 • Вимоги

 • Комерційне обгрунтування

 • Оцінка витрат і ресурсів

 • Функції і обов’язки

 • Підписи учасників

 • додатки

5) Мета настановних зборів:

-обговорити статут і прийняти його

-участь всіх зацікавлених сторін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]