Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
112
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

23.Складання бюджету.

Складання бюджету. Вартість проекту визначається сукупністю вартостей ресурсів проекту, вартостями і часом виконання робіт проекту. Оцінка всіх витрат по проекту еквівалентна оцінці загальної вартості

проекту. Управління вартістю проекту включає в себе процеси, необхідні для забезпечення і гарантії того, що проект буде виконаний в рамках затвердженого бюджету.

Управління вартістю і управління витратами практично є тотожними поняттями. Цілями системи управління вартістю (витратами) є розробка політики, процедур і методів, що дозволяють здійснювати

планування і своєчасний контроль витрат.

Управління вартістю (витратами) проекту включає в себе такі процеси:

»Оцінку вартості проекту;

»Бюджетування проекту, тобто встановлення цільових показників витрат на реалізацію проекту;

»Контроль вартості (витрат) проекту, постійної оцінки фактичних витрат, порівняння з раніше запланованими в бюджеті і вироблення заходів коригуючого і застережливого характеру.

Основним документом, за допомогою якого здійснюється управління вартістю проекту, є бюджет. Бюджетом називається директивний документ, що являє собою реєстр планованих витрат і доходів з розподілом за статтями на відповідний період часу. Бюджет є документом, що визначає ресурсні обмеження проекту, тому при управлінні вартістю на перший план виходить витратна його складова, яку прийнято називати кошторисом проекту.

Кошторис проекту - документ, що містить обґрунтування та розрахунок вартості проекту (Контракту), зазвичай на основі обсягів робіт проекту, необхідних ресурсів та цін.

Одним із способів, що дозволяють управляти витратами проекту, є використання структури рахунків витрат (планів рахунків). Для виконання робіт потрібні ресурси, які можуть виражатися як у праці робітників, матеріалах, устаткуванні, так і у вигляді позицій грошових витрат, коли немає необхідності або можливості знати, які конкретно ресурси їх складають. На стадії формування бюджету роботи всі ресурси, залучені для її виконання, списуються на різні статті витрат.

24.Моніторинг виконання у часі та по витратах.

Моніторинг виконання у часі та по витратах.

Зазвичай кількісні показники збираються на рівні робіт або пакетів робіт і потім узагальнюються для верхніх рівнів контролю. Оскільки оцінки виконання проекту в цілому та окремих його етапів розраховуються на підставі даних про виконання детальних робіт, важливо на етапі розробки системи

контролю вибрати відповідні вагові коефіцієнти для визначення узагальнених показників.

25.Система інформування і прийняття рішень.

Система інформування і прийняття рішень. Визначивши відхилення проекту від плану, менеджер повинен вжити відповідні дії. Чим раніше коригувальні дії вжиті, тим краще. Дії по відновленню контролю над проектом рекомендується також ретельно планувати.

П'ять основних можливих варіантів дій, які найчастіше використовуються в разі відхилення проекту від плану:

»Знайти альтернативне рішення. У першу чергу необхідно розглянути можливості, пов'язані з підвищенням ефективності робіт за рахунок нових технологічних або організаційних рішень.

»Перегляд вартості - збільшення обсягів робіт і призначення додаткових ресурсів. Даний підхід зазвичай застосовується у випадку необхідності усунення тимчасових затримок проекту;

»Перегляд термінів - терміни виконання робіт будуть відсунуті. Керівництво проекту може піти на таке рішення у випадку жорстких обмежень по вартості;

»Перегляд змісту робіт - обсяг робіт з проекту може бути зменшений і відповідно лише частина запланованих результатів проекту буде досягнута.

»Припинення проекту. Це, мабуть, найбільш складне рішення. Однак воно має бути прийнято, якщо прогнозовані витрати за проектом перевищують очікувані вигоди. Рішення, пов'язане з припиненням проекту, крім суто економічних аспектів, пов'язано з подоланням проблем психологічного характеру, пов'язаних з інтересами різних учасників проекту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]