Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
109
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

10.Структура проектного аналізу. (па)

ПА — це методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Методологія проектного аналізу спирається на систему принципів:

 • принцип альтернативності;

 • принцип обумовленості;

 • принцип маржинальності;

Основними функціями проектного аналізу є:

 • розробка впорядкованої структури збирання даних, яка б дала змогу здійснювати ефективну координацію заходів при виконанні проекту;

 • оптимізація процесу прийняття рішень на основі аналізу альтернативних варіантів, визначення черговості виконання заходів і вибору оптимальних для даного проекту технологій;

 • чітке визначення організаційних, фінансових, технологічних, соціальних та екологічних проблем, що виникають на різних стадіях реалізації проекту;

 • сприяння прийняттю компетентних рішень щодо доцільності використання ресурсів для реалізації проекту.

Структура ПА:

 • технічний аналіз;

 • фін аналіз;

 • екологічний аналіз;

 • організаційний аналіз;

 • комерційний аналіз;

 • соц. аналіз;

 • ек аналіз.

Тех аналіз – тех.-ек альтернативи; варіанти місцезнаходження об’єкта; масштаби і обсяги П; терміни реаліз П загалом і за фазами; доступність і досяжність рес; витрати на П з урах непередбачених чинників тощо.

Фін аналіз – дослідження витрат і рез щодо інтересів конкретних організацій – учасників П, метою яких є отримання прибутку.

Екологічний аналіз – виявляє, які потенційні збитки може завдати П навколишньому середовищу, а також визначає заходи, необх для пом’якшення чи запобігання цим збиткам.

Організаційний аналіз – оцінити орг., правові, політичні і адмін. умови, в яких має реаліз й експлуатуватися П, а також сформувати необх рекомендації щодо менеджменту, орг. структури, планування, комплектування і навчання персоналу, координації діяльн та заг політики.

Комерційний аналіз – оцінити П щодо кінцевого споживання пропонованої П продукції.

Соц аналіз – зосереджує увагу на таких питаннях: соціокультурних і демографічних х-ках населення в регіоні реаліз П; наявність роб місць; прийнятності П для місцевої культури; стратегії забезпеч викон необх зобов’язань перед групами населення й організаціями, що мають користуватися результатами П.

Ек аналіз – визнач проблему ефективності П з позиції суспільства загалом, для якого з певних причин ціни купівлі і продажу продукції П не завжди є прийнятними щодо витрат і вигод.

11.Прогнозування ефективності п.

Період окупності - PP=I0/∑CFt

Метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій ROI (return on investment) - ROI=(EBIT(1 – П))/((Bп+Вк)/2)

Чиста приведена вартість NPV

Входить в один з розділів бізнес-плану і включає:

-прогноз об’ємів реалізації;

-прогнозований звіт про доходи підприємства;

-прогнозований баланс;

-звіт про рух грошових коштів;

-динаміка змін основних фін елементів;

-розрахунок точки беззбитковості П;

-оцінка ризиків.

Тема 3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]