Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
109
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

Тема 1

  1. Характеристика управління проектами.

П - унікальна сукупність взаємопов’язаних робіт, що мають такі характеристики: обмеженість у часі; чіткі цілі; внутрішній і зовнішній взаємозв’язок операцій, задач і ресурсів; фіксовані терміни початку і завершення проекту; унікальність мети проекту та умов його здійснення; неминучість конфліктів.

УП — область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма — це фактично більший високий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.

Специфічність мети УП – мета є унікальною і залежить від цілей П.

Визначена тривалість – одна з характеристик П.

Неповторність – кожен П є унікальним.

Комплексність – включає комплекс робіт.

Централізм у керуванні – керується однією особою.

Гнучкість – може змінювати деякі складові (напр. фінансування).

Здатність до змін – може змінюватися в ході виконання.

Чинники, які зумовили виникнення методології “УП”: Вимоги замовників, їх компетентність; Ступінь невизначеності та ризик; Власна складність продуктів проекту; Складність структури організації; Взаємозв’язок із зовнішнім оточенням проекту; Частота зміни технологій.

  1. Функції та процеси проектного менеджменту.

Ф-ції:

-прогнозуваня і плаування П діяльн;

-організ робіт;

-координація і регулювання процесів розробки і реаліз П;

-активізація і стимулювання праці виконавців;

-облік, контроль, аналіз ходу розробки і реаліз П

Основні ф-ції:

-управ обсягом робіт;

-управ якістю;

-управ витратами;

-управ часом.

Додат ф-ції:

-управ персоналом та людськими рес;

-управ комунікаціями або інф зв’язками;

-управ контрактами і забезпеч П;

-управ проктною інтеграцією – забезпеч координації усіх ф-цій.

Категорії процесів в П:

-Процеси в управлінні проектами, що зосереджуються на описі й упорядкуванні робіт у проекті;

-Процеси, орієнтовані на продукт, зосереджені на визначенні створення продукту проекту.

Групи процесів УП:

  • Процеси ініціалізації;

  • Процеси планування;

  • Процеси виконання;

  • Процеси здійснення контролю;

  • Процеси закриття.

Процеси:

-визачення обсягу робіт;

-створення команди П;

-планування послідовності робіт;

-оцінка П;

-розподіл ризику і відпов;

-зміни параметрів;

-ризики.

3. Піраміда пм:

-ПМ - процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення поставленої мети;

-механізм ПМ – способи організації;

-інвест інструменти і технології;

-методи і засоби;

-ф-ції – спрямовані на управ цілями.

4. Модель УП як поєднання основних ф-цій ПМ та інструментів їх реаліз.

Характеристика моделі УП:

Цілі – Інструмент – контракт- Визначаються вимоги до проекту з огляду на обсяги, витрати, час і якість;

Обсяги - Інструмент – робоча структура проекту - Визначаються обсяги робіт розробкою робочої структури проекту;

Команда - Інструмент – організаційна структура - Формується команда проекту за допомогою створення організаційної структури і порівняння вимог проекту зі здібностями виконавців;

Відповідальність - Інструмент – матриця відповідальності - Створюється матриця відповідальності, в якій роботи закріплюються за виконавцями з визначенням міри відповідальності;

Плани - Інструмент – сітьові графіки, діаграми Ганта, ресурсні гістограми - Узгоджуються плани виконання проекту щодо встановлених цілей і взаємовідношень робочих елементів;

Контроль - Інструмент – інформаційні та аналітичні звіти - Визначаються документи, які містять інформацію для контролю щодо термінів,обсягів, бюджету шляхом визначення відхилень від плану.

5. Основні риси П:

-системне ф-ння, елементний склад;

-цільова спрямованість;

-часовий горизонт дій;

-існування в певному зовн сер;

-наявність ЖЦ;

-кількісна вимірюваність.

6. Види проектів, їх х-ка.

За рівнем П: проект, програма, система.

За складністю: простий, організаційно-складний, технічно-складний, ресурсно-складний, комплексно-складний.

За розміром П: малий, середній, мегапроект.

Малий 1 керівник, гнучка орг. структура команди П, макс проста форма графіку робіт П, чітке знання задач і обсягів роб у кожного члена команди, пуск об’єкту здійснюють ті, хто починає роб з П.

Мегапроект – цільові програми, які містять множину взаємопов’язаних П, пов’яз метою, рес і часом:

-міжнародні;

-нац;

-регіональі;

-галузеві;

-міжгалузеві;

-змішані.

Риси:

-капіталомісткі: нетрадиційні форми фін (акційне, змішане, консорціумами).

-трудомісткість: не менше 2 млн людино-годин на проектування; 15-20 млн л-г на будівництво осн споруд.

-тривалість – більш 5 р.

-участь в реаліз ін. країн.

-віддаленість районів реаліз.

-помітний вплив на соц. І ек становище регіону.

За термінами реалізації: короткостроковий (до 3р.), середньостроковий (3-5 р.), довгостроковий (понад 5р.)

За вимогами до якості та засобами його забезпечення: бездефектний, модульний, стандартний.

Бездефектний: заг план П об’єднує проектно-кошторисні і буд-монтажні роб; сумісний з пусковими роб графік буд; запуск проекту провадиться окремими технолог лініями; викор спец програми аналізу проблем; застос макс гнучкої с-ми УП.

Стандартні – вимоги до якості прописані в стандартах

Модульний – вимоги до якості окремих модулів

За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проектів: мультипроект, монопроект

Монопроект – обмежені рес, реаліз окремою проектною командою

Мультипроект – викон множини замовлень у межах вироб програми, обмеженої вироб, фін, часовими можливостями підпр. Різновиди:

-1 підрядник виконує комплекс роб за окремим контрактами, різних об’єктів, різним замовникам;

-кілька підрядників викон роботи на комплексах 1 об’єкту для 1 замовника;

-кілька підрядників викон роб за окремими контрактами для різних замовників на 1 території.

За характером проекту та рівнем учасників: міжнародний та вітчизняний (державний, територіальний, місцевий)

Міжнародні – підвищені вимоги до орг., що здійснює закупівлю, бо матеріали закуповують на між нар ринку; рівень підготовки вищий; тривалість підготовчого періоду є більшою; взаємодоповнюючі відносини.

За характером цінової задачі проекту: антикризовий, маркетинговий, освітянський, реформування, інноваційний, надзвичайний

За обєктом інвестиційної діяльності: фінансовий, реальний

За головною причиною виникнення проекту: наявні можливості, надзвичайна ситуація, необхідність структурно-функціональних перетворень, реорганізація, реструктуризація, реінжиніринг

За рівнем альтернативності: взаємовиключні (П, які здійснюються, якщо неможливим або нецілеспрямованим є здійснення ін П), альтернативні по капіталу ( П, які здійснюються, коли кожен з них не може бути здійсненим без викор фін засобів необх для здійсн ін. П), незалежні (здійсн, коли рез реаліз одного не впливають на рез реаліз ін. і будь-яка інф про параметри одного не змінюють інф про рез ін.), взаємовпливаючі (здійсн, якщо при їх спільній реаліз виникають допоміжні позитивні обмеження або негативні ефекти, які не вияв при реаліз кожного з П окремо), взаємодоповнюючі (здій, якщо по яких-небудь причинах вони можуть бути прийняті або вікинуті тільки одночасно).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]