Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_po_Upr_proektami.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

14.Роль учасників розробки проектного завдання.

Особливе місце в розробці проекту займає проект-менеджер або менеджер проекту. Це - юридична особа, якій Замовник (Інвестор або інший учасник проекту) делегують повноваження по керівництву роботами за проектом: планування, контролю та координації робіт учасників проекту. Під керівництвом

Менеджера проекту працює Команда проекту - специфічна організаційна структура, очолювана Керівником проекту і створювана на період здійснення проекту з метою ефективного досягнення його цілей.

Планування діяльності команди проекту

У ході планування діяльності команди проект-менеджер повинен чітко сформулювати цільові установки, забезпечити узгодженість у роботі всіх функціональних секторів команди для ефективного використання виділених на проект ресурсів. Для цього доцільно залучати членів команди до обговорення будь-яких труднощів і перешкод на шляху до ефективної роботи, аналізувати і враховувати різні думки.

Проект-менеджер повинен не тільки формувати згуртовану, працездатну, з високою віддачею команду, планувати її діяльність, контактувати і спрацьовуватися з підлеглими, але і встановлювати хороші робочі взаємини з вищими керівниками, забезпечуючи їх інформацією про хід робіт за проектом, створюючи сприятливий імідж проекту.

Ефективний проект-менеджер допомагає членам команди пройти всі стадії розвитку і повністю розкрити свій потенціал. Він повинен уміти пророкувати наступ чергового етапу розвитку і вести команду вперед. Проект-менеджер повинен представляти і аналізувати можливі труднощі на шляху

становлення команди, так як усвідомлення їх допомагає наполовину вирішити проблему.

Куратор проекту - Керівник організації, що підтримує проект. Після санкціонування проекту куратор стає партнером менеджера проекту на весь термін реалізації проекту. Куратор бере найактивнішу участь в процесі ініціації і планування проекту. Куратор уповноважений ухвалювати рішення і вирішувати конфліктні ситуації.

Дія

Виконавець

Рівень відповідальності/ затвердження

Опис змісту

Менеджер проекту

Зацікавлена особа

Куратор

Проектна група

Функціональні менеджери

Розробка

Затвердження

Затвердження

Оцінка і коментар

Оцінка і коментар

Структурна декомпозиція робіт

Менеджер проекту

Зацікавлена особа

Куратор

Проектна група

Функціональні менеджери

Розробка

Затвердження

Затвердження

Оцінка і коментар

Оцінка і коментар

Розклад проекту

Менеджер проекту

Зацікавлена особа

Куратор

Проектна група

Функціональні менеджери

Розробка

Затвердження

Затвердження

Оцінка і коментар

Оцінка і коментар

15.Мета і функції проектного планування.

Процес планування проектів – це процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту.

Основна мета планування полягає в побудові моделі реалізації проекту. Вона необхідна для координації діяльності учасників проекту, з її допомогою визначається порядок, в якому повинні виконуватися роботи і т. д.

Функції моніторингу та контролю. Зміст контролю проекту полягає у визначенні результатів діяльності на основі оцінки і документування фактичних показників виконання робіт і порівняння їх з плановими показниками.

Система контролю проекту являє собою частину загальної системи управління проектом, між елементами (підсистемами) якої є зворотні зв'язки і можливість зміни раніше заданих показників. Тобто при будь-якому порушенні ходу виконання проекту формується відповідний вплив, спрямований на зменшення відхилення від плану з урахуванням змін у навколишньому середовищі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]