Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekz_bileti_ekonom_teoriya.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
245.76 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Екзаменаційний білет № __

З курсу “Політекономія ”

Завдання 1. (Оцінюється за 5-бальною системою, вимагає повної відповіді).

  1. Охарактеризуйте фактори виробництва.

  2. Світогосподарські зв’язки та їх основні форми.

Завдання №2.

Дати відповіді на тести.

(Оцінюється за 5-бальною системою, виходячи з кількості правильних відповідей: 100%- відмінно; 80%-добре; 60%-задавільно; до 60%- не задовільно).

2.1. Що таке гроші, дайте правильне визначення:

а) предмет домовленості між людьми;

б) умовність, яка не має власної вартості;

в) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента?

2.2. Яка з наведених характеристик суперечить поняттю "кон­курентний ринок":

а) велика кількість продавців;

б) виробник може впливати на ринкову ціну;

в) відносно легкий вхід виробників у конкретний ринок?

2.3. Як зміниться курс акції, якщо дивіденд має тенденцію до зростання, а рівень проценту до зниження:

а) не зміниться;

б) зростатиме;

в) знижуватиметься.

2.4. Що є метою підприємницької діяльності? Пронумеруйте у порядку першочерговості та додайте на власний розсуд:

прибуток;

задоволення потреб споживача;

задоволення власних потреб;

потреба бути необхідним суспільству.

2.5. Зазначте визначення, яке правильно характеризує соціальні потреби:

а) це основні потреби у товарах і послугах, без яких неможливе існування людини;

б) це потреби у здобутті освіти, отриманні медичних послуг, соціальному страхуванні, вихованні дітей тощо;

в) це потреби у відвідуванні кіно, театрів, картинних галерей, розвитку особистості тощо.

Завдання №3.

Виконайте тести на завершення.

(Вимагає чіткого визначення. Оцінюється за 5-бальною системою, виходячи з кількості правильних відповедей: 100%- відмінно; 80%-добре; 60%-задовільно; до 60%- не задовільно).

  1. Структура суспільного продукту – це . . .

  2. Трудові ресурси – це . . .

  3. Земельна рента – це . . .

  4. Нагромадження – це . . .

  5. Категорії політекономії – це . . .

Голова циклової комісії економічних дисциплін

Укладач: Якимів Л.В.

Завдання 1. (Оцінюється за 5-бальною системою, вимагає повної відповіді).

  1. Власність. Типи, види й форми власності.

  2. Охарактеризуйте зайнятість як економічну категорію.

Завдання №2. Дати відповіді на тести.

(Оцінюється за 5-бальною системою, виходячи з кількості правильних відповідей: 100%- відмінно; 80%-добре; 60%-задавільно; до 60%- не задовільно).

2.1. Зазначте правильне визначення сутності економічних інтересів:

а) економічні інтереси – це намагання людини реалізувати свою мету;

б) економічні інтереси – це усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів.

2.2. Розмір граничної корисності залежить від наступних факторів:

а) від величини запасу блага;

б) від ринкових цін;

в) від ступеня насичення потреби даним благом;

г) від витрат виробництва.

2.3. Яке з наведених положень найточніше?

Відтворення це …

а)матеріальне виробництво;

б)виробництво у безперервному відновленні;

в)нематеріальне виробництво;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]