Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamenatsiyni_bileti_bukh_oblik.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
455.17 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Екзаменаційний білет №

З курсу “Бухгалтерський облік”

для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

1. Теоретичне питання. (Вимагає повної відповіді, оцінка за п’ятибальною системою)

Поняття та сутність бухгалтерського обліку.

2. Тести. (Оцінка за п’ятибальною системою, за кожну правильну відповідь 1 бал)

2.1. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

а) грошові;

б) натуральні;

в) трудові;

г) всі зазначені вище.

2.2. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються:

а) користувачами бухгалтерської інформації;

б) потенційними інвесторами;

в) власниками підприємства;

г) пов'язаними особами.

2.3. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а) операційним циклом;

б) циклом формування капіталу;

в) середнім терміном зберігання запасів;

г) терміном комерційного кредиту.

2.4. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:

а) обачності;

б) автономності;

в) повного висвітлення;

г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не вписувається?

2.5. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:

а) розділом пасиву балансу;

б) статтею зобов'язань;

в) активом;

г) пасивом.

3. Скласти бухгалтерські проведення до наведених господарських операцій. (Оцінка за п’ятибальною системою, за кожну правильну відповідь один бал)

- погашено заборгованість перед постачальником за рахунок довгострокової позики;

- виплачено з каси заробітну плату;

- використано запаси для адміністративних потреб;

- видано під звіт готівку;

- відображено собівартість готової продукції.

4. Задача.

(Оцінка за п’ятибальною системою, вимагається складання первинних документів, розрахунку названих показників)

На підставі наведених даних складіть баланс підприємства (грн.):

1) поточний рахунок — 9500; 2) виробничі запаси — 19 400; 3) основні засоби — 113 820; 4) прибуток — 3900; 5) статутний капітал — 135 000; 6) розрахунки з оплати праці — 3700; 7) розрахунки з дебіторами — 130; 8) розрахунки з підзвітними особами — 20; 9) розрахунки з кредиторами — 270.

Викладач

Голова ц/к бухгалтерського обліку

Міністерство освіти і науки України

Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Екзаменаційний білет №

З курсу “Бухгалтерський облік ”

для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

1. Теоретичне питання. (Вимагає повної відповіді, оцінка за п’ятибальною системою)

Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку.

2. Тести. (Оцінка за п’ятибальною системою, за кожну правильну відповідь 1 бал)

2.1. Метою складання балансу є:

а) надання інформації про фінансові результати;

б) надання інформації про фінансовий стан;

в) надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;

г) надання інформації про всі наведені вище аспекти.

2.2. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань;

г) власного капіталу.

2.3. Процес відкриття рахунка — це:

а) запис початкового сальдо на підставі статей балансу;

б) запис оборотів за дебетом і кредитом;

в) надання рахунку назви;

г) немає правильної відповіді.

2.4. Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно до балансу:

а) аналітичні, синтетичні, субрахунки;

б) активні, пасивні, позабалансові;

в) постійні й тимчасові;

г) немає правильної відповіді?

2.5. Позабалансові рахунки використовують для:

а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б) обліку непрямих витрат підприємства;

в) коригування показників основних рахунків;

г) розрахунку собівартості продукції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]