Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MKR.doc
Скачиваний:
82
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
412.16 Кб
Скачать

44. К-ра модернізму й постмодернізму(ідейні принципи, основні напрямки, тенденції розвитку в умовах глобалізації)

Модернізм - збірне позначення всіх новітніх течій, напрямків, шкіл та діяльності окремих майстрів мистецтва 20ст. Основні напрямки :.експресіонізм,кубізм, абстракціонізм, сюрреалізм, поп-арт, хепенінг, гіперреалізм. Основні естетичні принципи модерну в образотв. мистецтві -заперечення зображальності, абстракціонізм і поп-арт, у музиці – заперечення звукової організованості – мелодії, гармонії, електронна музика, в театрі – відсутність осмисленого художнього мовлення, логіки розгортання драматичної дії. У цьому стилі поєдналися євр. та сх. традиції культури – романтизм, почуттєвість, тверда лінійно-структурна основа, площинна декоративність.Модель світу подається у вигляді ідей хаосу, випадковості, змістової поліфонічності, плинності реального світу, впорядкованості. к-ра модернізму орієнтована на невелику групу людей, які володіють особливим художнім сприйняттям. Якщо раніше головною естетичною категорією було прекрасне, то тепер популярною категорією стає потворне, ідеал цілісної людської особистості зникає. Епоха модернізму прагнула відкриття загальних наукових законів розвитку природи і суспільства і їх використовуванню в діяльності людства. Її представників об'єднувала віра в соціальний і науковий прогрес і встановлення на цій основі панування людини над природою, соціальної справедливості і гуманізму. 2пол 20ст –епоха постмодернізму.Все, що до постмодернізму вважалося тим, що було надійним і визначеним: людина, розум, філософія, к-ра, наука, прогрес - все було оголошено неспроможним і невизначеним, все перетворилося на слова, міркування і тексти, які можна інтерпретувати, розуміти і "деконструювати", але на які не можна спертися в людському пізнанні, існуванні і діяльності. Світ у постмодернізмі-складний, хаотичний,багатоманітний і кращий спосіб його засвоєння-ігровий. Тому характерна риса постмодерн.культури-іронія,насміхання. Риси: -культ незалежної особистості;-потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого; -прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій;-бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу;-використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя; -зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді;-суміш багатьох традиційних жанрових різновидів;- сюжети творів -легко замасковані натяки на відомі сюжети літератури попередніх епох;- як правило, у постмодерному творі присутній образ оповідача;-іронічність, пародійність.

45. К-ра і цивілізація

Поняття "цивілізація" з'явилося в середині XVIII ст. і часто вживалося з поняттям " к-ра" як його синонім для позначення сукупності якісно визначених (специфічних), локалізованих в історичному просторі й часі матеріальних та духовних надбань тих чи інших народів. Наприкінці XIX поняття цивілізації з ініціативи німецького філософа Освальда Шпенглера вживається для позначення етапу занепаду культури. Старіючи і помираючи, к-ра вироджується у цивілізацію. На противагу цілісності й органічності культури цивілізація характеризується розвитком індустрії і техніки. к-ра має душу, а цивілізація — методи та знаряддя. Подібне тлумачення цивілізації дав також А. Дж. Тойнбі. Кожна цивілізація має неповторну систему цінностей, норм, правил суспільного та індустріального життя. Засобами охорони цивілізації від руйнування А. Дж. Тойнбі вважав духовну злагоду, моральну єдність народу, раціональність мислення правлячих верств. Саме релігія, на думку А.Дж. Тойнбі, дає людству той спектр цінностей, норм і символів, що забезпечує любов і милосердя, єдність і взаємодопомогу, глибоку духовність і моральність. У XX ст. к-ра є духовною і символічною, а цивілізація матеріальною. Спираючись на роботи А.Тойнбі й інших дослідників, С. Хантингтон виділяє вісім цивілізації. З його точки зору, цивілізаційний фактор у міжнародних відносинах буде постійно посилюватися. Для кожної цивілізації характерно наявність деяких об'єктивних ознак: напр.., спільність історії, релігії, мови, звичаїв тощо. Він вважає, що відмінності між цивілізаціями, складалися сторіччями і вони сильніші, ніж між політичними режимами, бо їх основу складають релігії. Далі він припускає, що релігія виявляється нерідко вирішальною щодо пояснення цивілізаційних коренів. Також він каже, що культурні відмінності менше піддаються змінам, ніж економічні і політичні, і, отже, менше сприяють компромісним розв'язанням. Отже, вчений визначає цивілізації як найвищий ранг і як самий широкий рівень культурної ідентичності людей. Отже, важливо те, щоб існує органічна єдність культури і цивілізації. к-ра ніколи не поглинається цілком цивілізацією. Вона залишається жити порівняно самостійно як характеристика людського буття. Ось чому, якщо цивілізація виходить з-під контролю культури, то вона деградує.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]