Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodychka.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
156.67 Кб
Скачать

Методичне завдання до лабораторно-практичного заняття № 1 (цо та бжд)

Тема: Ризик, як фактор оцінки небезпек. Фізіологічні критерії безпеки людини.

План заняття:

 1. Ключові поняття теми:

 • безпека, небезпека: потенційна, проявлена;

 • ризик: виправданий, прийнятний, потенційний, реальний;

 • рефлекс: умовний, безумовний;

 • сенсорна інформація;

 • аналізатор.

 1. Нервова система, як природний захист життя і діяльності людини від небезпек:

 • загальна схема будови нервової системи;

 • процеси збудження і гальмування в нервовій системі, їх координація;

 • конвергенція, іррадіація, індукція і домінанта.

 1. Умовні і безумовні рефлекси в забезпеченні безпеки людини.

 2. Аналізатори, їх загальна характеристика і значення в забезпеченні життєдіяльності людини.

 3. Види ризиків, їх характеристика, та методи обчислення.

Самостійна позааудиторна робота:

 1. Законспектувати ключові поняття теми.

 2. Скласти таблицю видів ризику.

Література:

 1. Безпека життєдіяльності (за ред. Я. Бедрія) – Львів. Афіша. 1998.

 2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів, Афіша, 1999.

 3. Желібо Е.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності – К.: “Каравела”, Львів.: “Новий світ – 2000”, 2001.

 4. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. -К., КДТЕУ, 1999.

 5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. 2-е вид.–Львів, Львівський банківський коледж; К.: “Знання”, КСО, 1999.

 6. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Суми: “Університетська книга”, 2000.

 7. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум. – К., 1984.

 8. Ермолаев Ю.А. Возрасная физиология. Уч. пособие для студентов педагогических ВУЗов. – М., 1985.

 9. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини. Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 1992.

Методичне завдання до лабораторно-практичного заняття № 2 (бжд і цз)

Тема: Інтелектуальна діяльність людини в системі „Людина – виробниче середовище”. Гігієна праці та виробнича санітарія.

Ключові поняття теми:

 • виробниче середовище;

 • виробничий параметр;

 • виробничі фактори: небезпечні, шкідливі (хімічні, фізичні, біологічний, психофізіологічний);

 • комфортні умови праці;

 • оптимальні умови праці;

допустимі умови праці;

 • мікроклімат;

 • освітлення;

 • діяльність: фізична, розумова;

 • праця;

 • працездатність;

 • розумова праця

План заняття.

1. Визначення ключових понять теми.

2. Параметри виробничого середовища, їх класифікація.

3. Показники мікроклімату робочої зони людини інтелектуальної праці (температура, вологість, швидкість руху повітря), їх санітарні норми. Вплив мікроклімату на працездатність людини. Вентиляція виробничих приміщень. Визначення коефіцієнту аерації.

1. Класифікація освітлення. Світлотехнічні величини, критерії і норми оцінки природного та штучного освітлення. Зміни в стані здоров’я людини при нераціональному освітленні робочого місця.

2. Виробничий шум і вібрація та його вплив на організм людини.

Критерії і норми оцінки для шкільних приміщень, меблів, підручників, письмового приладдя.

6. Гігієнічна характеристика умов праці з комп’ютером. Заходи щодо попередження “комп’ютерних хвороб”.

Позааудиторна самостійна робота.

1.     Законспектувати визначення ключових понять теми.

2.     Повторити питання:

 Фізіологічні зміни організму під час фізичної та розумової праці.

 Ергономіка, її завдання. Ергономічні вимоги до робочого місця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]