Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MKR.doc
Скачиваний:
82
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
412.16 Кб
Скачать

8. Роль мови в становленні розвитку

саме мова лежить в основі конструювання етнічної ідентичності, завдяки їй відбувається формування та розвиток нац свідомості особистості,нації.за мовною ознакою людина шукає собі подібних, ідентифікує себе. м є основним середовищем визначення, збереження й передачі соціального досвіду, а отже й етнічних особливостей кожного народу. м є чи не єдиною ознакою, що дозволяє відокремити населення однієї держави від зовнішнього світу. за І. Данилюком, місце, яке посідає мова серед інших ознак ідентичності, залежить від ступеню збігу мовної та культурної спільнот. Коли такий збіг присутній, мова залишається найважливішим інструментом формування групової ідентичності; коли ж мовна спільнота значно ширша за культурну, то основним розрізнювальним компонентом етносу стає к-ра.роль мови є вирішальною не лише в період складання нації, але й на попередніх та наступних етапах проблема мовної ідентичності особистості, що зумовлена особливостями сприйняття людини відповідно до її мови (вимови, діалекту), коли проекції та очікування щодо національної, етнічної, регіональної, політичної приналежності, формують певне ставлення до мовця. взаємодія двох споріднених мов на одній території спрощує пасивне оволодіння мовами, тобто відбувається формування масового рецептивного білінгвізму, у гірших випадках - суржику. Така ситуація призводить до втрати культурних та моральних орієнтирів, розмивання кордонів “свого” та “чужого”, зміни ідентичності.

9. Цивілізація.Типи.

Ц – це певна сукупність різноманітних зв*язків між культ, соц. – економ, політич, правовими факторами як якісна,спільна висока стадія, розвитку суспільства, яка характеризує впорядкованість суспільного устрою , з комфортними умовами життя, і органи, що примушують так жиити. Ознаки :-Держава, де впорядкована влада і органи, які її підтримують.-виникає писемність; -розподіл суспільства на класи ( раби і рабовласники, для рабів існували закони);- розподіл на фізичну і розумову працю;- поява великих міст(колективний досвід,його передача, і його засвоєння). За Н.Еліас про процес цивілізації. . Поняття «цивілізація» застосовують по відношенню до самих різноманітних фактів: до стану техніки, манерам, розвитку наукового пізнання, релігійним ідеям та звичаям. Це поняття виражає самосвідомість Заходу. У ангійців це поняття виражає гордість з приводу значимості своєї нації для прогресу західного світу і всього людства. По-німецькі «цивілізація» позначає дещо дуже корисне, але все ж воно має цінність мовби другого порядку, а саме, те, що охоплює лише зовнішній бік життя, торкається лише поверхневих щаблів людського існування. Французьке і англійське поняття «цивілізація» може відноситися до політичних чи господарських, релігійних чи технічних, моральним чи соціальним фактам. Французьке і англійське поняття «цивілізація» може позначати досягнення, але воно точно также відноситься до манер, «behaviour» людей, причому не важливим є, чи досягли останні чого-небудь своєю поведінкою чи ні.

«Цивілізація» позначає процес або, у крайньому випадку, результат процесу. Воно відноситься до чогось, що знаходиться в постійному русі, до того, що весь час іде «вперед». Поняття цивілізації в певній мірі знімає національні відмінності, воно підкреслює спільне для всіх людей… в ньому виражається самосвідомість народів, національні кордони і національна своєрідність яких вже на протязі століть не піддаються сумніву, оскільки вони кінцево ствердились, - тих народів, що вже давно вийшли за свої межі та колонізували території за їхніми кордонами. . Функцією поняття цивілізації є вираження постійної тенденції до розширення груп і націй, які проводять колонізацію. За основу типології цивілізацій можна брати риси соціально-економічної еволюції: 1) аграрно-традиційний етап розвитку, притаманний рабовласницькому і феодальному суспільствам; 2) індустріальний етап еволюції пов´язаний з капіталізмом. За типом господарської діяльності можна виділити приморські та континентальні цивілізації (європейська); за типом природно-географічного середовища - закриті та відкриті цивілізації, інтравертні та екстравертні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]