Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodika-rus.doc
Скачиваний:
195
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
531.97 Кб
Скачать

Література

 1. Ніколаєва С.Ю., Гриню Г.А. та інші. Сучасні технології навчання іноземного спілкування. – К.: Ленвіт, 1997. – С. 36-52.

 2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002. – С.167-186.

 3. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

 4. Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с.

 5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 2003. – 192 с.

 6. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.

 7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с.

 8. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. – М.: Еврошкола, 2001. – 272 с.

 9. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

Заняття № 5

ТЕМА:Навчання аудіюванню іноземної мови.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ:

 1. Систематизація та поглиблення знань студентів з основних теоретичних положень про аудіювання як вид мовленнєвої діяльності.

 2. Ознайомлення з вимогами шкільної програми до аудіювання як мовленнєвого вміння учнів.

 3. Аналіз і узагальнення вправ для навчання аудіювання на основі методичних посібників і чинних шкільних підручників.

 4. Методична обробка текстів до аудіювання в старших класах середньої школи.

План заняття

І. Питання для висвітлення і обговорення:

 1. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.

 2. Вимоги програми до аудіювання в різних класах (загальноосвітня школа і школа з поглибленим вивченням іноземної мови).

 3. Види аудіювання. Аудіювання як мета і засіб в навчанні.

 4. Основні труднощі в аудіюванні і шляхи їх подолання.

 5. Джерела для аудіювання. Вимоги до них.

 6. Аудитивні вміння учнів і шляхи їх формування.

 7. Комплекс вправ для навчання аудіювання, їх характеристика.

 8. Система послідовних дій вчителя в організації аудіювання на уроці.

 9. Засоби контролю розуміння аудитивних текстів.

 10. Критерії оцінювання умінь учнів в аудіюванні за 12-бальною шкалою системою оцінювання.

ІІ. Демонстрація фраґменту уроку (за підготовленими конспектами).

ІІІ. Виконання тестів з теми заняття.

Завдання для попереднього самостійного виконання:

 1. Вміти давати тлумачення термінів: аудіювання, лінгвістичне прогнозування, фонетичний/фонематичний слух, темп мовлення, смислова догадка, текстуальна догадка, аудитивні навики.

 2. На основі однієї із шкільних програм для загальноосвітньої школи скласти окремо таблицю за формою:

  Клас

  Характер тексту

  Обсяг звучання

  Кількість незнайомих слів

  Форма пред’явлення

 3. Підготувати опорний конспект з питання “Основні труднощі аудіювання і шлях їх подолання” (на основі статті Єлухіної Н.В. з аналогічним заголовком).

 4. Скласти перелік вправ для навчання аудіюванню, які пропонують відомі методисти в своїх посібниках з урахуванням труднощів аудіювання.

 5. Підготувати тести для аудіювання з обґрунтуванням і комплексом вправ.

 6. Прореферувати одну із статей з питання навчання аудіюванню із “ІМ” або “ИЯШ” (2005-2010рр.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]