Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
valeologia_adema.docx
Скачиваний:
162
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
499.31 Кб
Скачать

76. Зәр шығару жүйесі ауруларының тәуекел факторлары

Зәр шығару жүйесінің көп таралған аурулары: нефрит, пиелонефрит (бүйректің қабынуы), цистит (қуықтың қабынуы), уретрит (несеп түтігінің қабынуы), т.б. Ер адамдарда, көбінесе, несеп түтігінің қабынуы, әйелдерде қуық пен бүйрек қабынуы жиі кездеседі

Энурез. Несептің денеден рефлекторлы еріксіз түрде шығарылуы емшектегі балаларда болатын жағдай, ал ересек балалар өз еркімен несеп шығаруды тоқтата алады. Екі жастан аса баланың несеп шығаруды реттеу тетіктері толық жетіледі де рефлекторлы еріксіз несеп шығару тоқталуы тиіс. Бірақ сәбилердің 5-10 %-ында 13-14 жасқа дейін түнде рефлекторлы еріксіз несеп шығару, яғни энурез байқалады. Несептің тоқтамауы немесе энурез (грек. ен — шығамын + ур — несеп) баланың ерекше ауруларының бір түрі. Ол ерте балалық шақта жиі кездеседі және ұзақ , кей кезде ем қонбайтын, кейде өткінші, жыныстық жетілу кезінде өзінен-өзі тоқталатын сырқат. Бұл сырқаттың себептері әртүрлі болуы мүмкін. Энурез кейде қуықтағы қабыну ауруларына, кейде бүйректің немесе нейрогендік себептердің әсерінен болуы ықтимал. Соңғысы психикалық дамудың кемшілігіне, немесе психикалық травмаға, немесе ауруға байланысты болуы мүмкін. Ондай балалар сүйіспеншілік көрсетуді, ересектердің немесе достарының мазағынан қорғауды қажет етеді. Ал баланы қорқыту арқылы қойғызамын деп тырысу мүлде жарамсыз әдіс.

Энурезі бар балаларды 4 топқа бөлуге болады: 1. Емделмейтін, тәрбиесі дұрыс болмаған ақылы кем балалар. Олардың несебінің тоқтамау себебі, көбінесе баланың ұйқысының жөнсіз қатты болуынан болады. 2. Ұзақ сырқаттылар, бірақ дұрыс тәрбиелеп, тамақтандырып (сусынды аз ішкізіп) емдесе, басылатын сырқат, Бұлар да энурез жыныстық жетілу кезінде гормон түзілу қызметі реттелгеннен соң ұйқы ның терендігі жөнделіп, түнде несеп тоқтамауы жиі басылып кетеді. 3. Үнемі емес, кейде мезгіл-мезгіл энурез байқалатын балалар. 4. Өте аз, анда-санда ғана энурез байқалатын балалар тобы. Энурез қыздардан гөрі ер балаларда жиірек байқалады. Бұл ауру кейде басқа аурулардың (мысалы, тері ауруының, ішек құрттарының болуына байланысты) салдарынан да болады. Сол сияқты, бұл ауру кейде жыныс мүшелерінің жағдайына байланысты туады, сондықтан балаларды жыныс мүшелерін таза ұстауға әдеттендіру керек. Әсіресе қыз балалардың жыныс мүшелерін жылы сумен жиі жуып, тазартып отырған абзал.

Түнде несептің еріксіз шығуына жатар алдында Сұйық ты көп ішу де себеп болады.

Ауруды емдеу арнайы диетаны үстануға негізделеді. Энурез жиі байқалатын балаларға түске дейін қалыпты тамақ жеп-ішіп, түстен кейін түзы аз тамақ (ет, жұмыртқа , май) ұсынылады немесе, керісінше, үйықтар алдында тұздалған тамақ беріледі, кейде жатарда түзды су беруге болады.

36. Ағзаны бейімдеудің физиологиялық механизмдері мен оның түсінігі

Адаптация физиологическая – совокупность физиологических реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению относительного постоянства внутренней среды – гомеостаза. Благодаря гомеостазу, организм способен поддерживать относительное постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз представляет собой динамическое равновесие, которое обеспечивается комплексом регуляторных функций организма (гомеокинез). Физические нагрузки – самый естественный и древний фактор, способствующий развитию адаптации организма к физическим нагрузкам, при этом использующий физиологические резервы организма. Повторность и постепенное наращивание тренирующих воздействий позволяют совершенствовать функциональные возможности органов и систем и их энергетическое обеспечение на основе саморегуляции организма, благодаря которым организм человека легче и быстрее приспосабливается к повышенным нагрузкам, совершенствуя свои физические физиологические и психические качества, повышая состояние тренированности.  Физиологическая сущность состояния тренированности – это такой уровень функционального состояния организма, который характеризуется совершенствованием механизмов регуляции физиологических резервов и готовностью к их мобилизации, что выражается в его повышенной устойчивости к длительным и интенсивным физическим нагрузкам и высокой работоспособности. Адаптация к физическим нагрузкам заключается в том, что уже имеющиеся механизмы начинают работать совершеннее, интенсивнее и экономичнее. В основе адаптации к физическим нагрузкам лежат нервно-гуморальные механизмы, включающиеся в деятельность и совершенствующиеся при работе двигательных единиц (мышц и мышечных групп). При адаптации спортсменов происходит усиление деятельности ряда функциональных систем за счет мобилизации и использования их резервов, а системообразующим фактором при этом должен являться полезный приспособительный результат – выполнение поставленной задачи, т.е. конечный спортивный результат.  Адаптация бывает двух видов: 1. Срочная адаптация возникает в пределах 1 часа, нескольких десятков минут. 2. Долговременная адаптация – более длительный процесс, растягивается на несколько недель, и даже месяцев. Возможности тренированного организма характеризуются тремя основными чертами: 1. Тренированный организм может выполнять мышечную работу такой продолжительность и интенсивности, которая не под силу не тренированному организму. 2. Тренированный организм отличается более экономным функционированием физиологических систем при умеренных, не предельных нагрузках, и способностью достигать при максимальных нагрузках очень высокого уровня функционирования. 3. У тренированного организма появляется устойчивость (резистентность) к повреждающим воздействиям и благоприятным факторам.

ЭТАПЫ адаптации. 1.СПЕЦИФИЧЕСКИЙ.  Это приспособления конкретных органов, систем, биохим-их механизмов, которые обеспечивают эффективную работу всего орг-зма. Специфические приспособления образуются благодаря изменению активности определенных участков генома в тех клетках, от которых это приспособление зависит. Это происходит долго. Обычно чел-ку необходимо 6-8недель на то, чтобы приспособиться к воздействию нового для него фактора.  2. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ.  Который выявляется всегда, независимо от природы действующего фактора. Имеет 3стадии развития. 1. Реакция тревоги - представляет собой активизацию защитных сил орг-зма. При воздействии любого стресс-фактора, прежде всего активизируется мозговое вещ-во надпочечников, которое вырабатывает адреналин. Эта функция, контролируемая симпатическим отделом вегетативной НС всегда первой реагирует в ответ на любые неблагоприятные воздействия. 2. Стадия резистентности (устойчивость к Ф.нагрузке)- отмечается разжижение крови и усиление в тканях процессов синтеза. В итоге быстро повышается уровень глюкозы в крови, что и обеспечивает энергетические потребности нервной и др. тканей  3. Стадия истощения - если процесс Ад. затягивается и орг-зм длительное время вынужден жить в условиях повышенного выделения гормонов. Наблюдается гиперактивность желез внутренней секреции, вслед за которой может наступить гормональное истощение. После длительного воздействия стрессора достигнутая Ад. снова теряется.

Способность к Ад. не безгранична. Должен работать принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. 1. Суммарную нагрузку, складывающуюся на протяжении серии зан-ий необходимо регламентировать с учетом конкретных показателей Ад. к этой нагрузке. 2. Очередное увеличение нагрузок нужно осуществлять после того, как в рез-те Ад. к предыдущей нагрузке начинают уменьшаться, вызванные ею функциональные сдвиги. 3. В зависимости от степени прироста суммарной нагрузки и хода Ад. Для регулирования Ад. нагрузки временно могут стабилизированы или несколько снижены. Об Ад. при этом судят по ряду функциональных показателей и по динамике работоспособности. Ад. орг-зма к Ф.нагрузкам - это приведение строения и функций орг-зма в соответствии с потребностями спорт-ой деят-сти. В зависимости от силы воздействия раздражителей окружающей среды, условий и функционального состояния орг-зма адаптивные факторы могут вызывать как благоприятные, так и неблаг-ые реакции орг-зма. Условия, при которых орг-зм чел-ка должен адаптир-ся к холоду,  м/б различными. Холод действует не круглосуточно, а чередуясь с нормальным температурным режимом. Первые дни в ответ на низкую  темп-ру теплопродукция нарастает неэкономично, избыточно, теплоотдача еще недостаточно ограничена. После установления стойкой Ад. процессы теплопродукции становятся интенсивнее, а теплоотдачи снижаются, чтобы поддерживать стабильную темп-ру тела в новых условиях. Речь идет об усилении липидного (жирового) обмена.  Идет повышение содержания в крови жирных кислот, уровень сахара в крови снижается. Повышается активность щитовидной железы, надпочечника и гипофиза, обуславливая механизм Ад. Высокая темп-ра может действовать на орг-зм чел-ка в искусственных и естественных условиях. Фаза Ад. связана с отсутствием баланса теплопродукции и основным механизмом теплоотдачи (потоотделением). Адаптация идет за счет снижения теплопродукции, формирования перераспределения кровенаполнения сосудов, так что с поверхности тела отдача тепла облегчается. Потеря с потом воды и солей компенсируется питьем подсоленной воды. Помогает восстановительным процессам и облегчает Ад. к условиям высокой темп-ры. Систематическая Ф.нагрузка формирует физиологические процессы, дает возможность подготовки орг-зма к адаптивным механизмам, к различным условиям внешней среды.

38. Биологический возраст, или Возраст развития — понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма. Введение понятия «биологический возраст» объясняется тем, что календарный (паспортный, хронологический) возраст не является достаточным критерием состояния здоровья и трудоспособности стареющего человека.Среди сверстников по хронологическому возрасту обычно существуют значительные различия по темпам возрастных изменений. Расхождения между хронологическим и биологическим возрастом, позволяющие оценить интенсивность старения и функциональные возможности индивида, неоднозначны в разные фазы процесса старения. Самые высокие скорости возрастных сдвигов отмечаются у долгожителей, в более молодых группах они незначительны.Биологический возраст определяется совокупностью обменных, структурных, функциональных, регуляторных особенностей и приспособительных возможностей организма. Оценка состояния здоровья методом определения биологического возраста отражает влияние на организм внешних условий и наличие (отсутствие) патологических изменений.Биологический возраст, помимо наследственности, в большой степени зависит от условий среды и образа жизни. Поэтому во второй половине жизни люди одного хронологического возраста могут особенно сильно различаться по морфо-функциональному статусу, то есть биологическому возрасту. Моложе своего возраста обычно оказываются те из них, у которых благоприятный повседневный образ жизни сочетается с положительной наследственностью.Основные проявления биологического возраста при старении – нарушения важнейших жизненных функций и сужение диапазона адаптации, возникновение болезней и увеличение вероятности смерти или снижение продолжительности предстоящей жизни. Каждое из них отражает течение биологического времени и связанное с ним увеличение биологического возраста.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]