Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
valeologia_adema.docx
Скачиваний:
162
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
499.31 Кб
Скачать

72.Сауықтыру мақсатындағы ашығу негіздері.

Лечение голоданием

  "То что не вылечит голодание - ничто не вылечит!"

     Герберт Шелтон считает, что сам термин -лечение голоданием - является ошибочным. На самом деле голодание не является лечением. Голодание, это тот необходимый шанс, та возможность, которую мы даем своему организму для самостоятельного восстановления. Полное прекращение поступления пищи позволяет организму направить все свои силы на процессы выведения отходов и восстановление функций всех органов и систем. Организм все делает сам, и мы даже до конца не знаем всех механизмов, с помощью которых этопроисходит. Поэтому, понятие – лечение голоданием – не отражает сути происходящего с нами. Вы просто прекращается питаться, а все остальное делает организм. В связи с этим, становится понятно вся универсальность данного метода восстановления, при котором задействован весь организм и те ограничения, которые связаны с невозможностью организма полностью восстановить утраченные функции при далеко зашедших заболеваниях.

     Одна из основных причин, по которой люди начинают применять голодание - это болезни. Но само понятие болезнь очень неоднозначно. Официальная медицина до сих пор не принимает во внимание, что человек это единая, цельная система, а не скопление отдельно взятых органов. Поэтому в настоящее время практикуется подход, при котором лечат даже не конкретный орган, а болезнь, понятие абстрактное и никак не связанное с конкретным человеком. Естественно, что при этом невозможно получить хороший результат. Болезнь - это не проявление заболевания определенного органа, а проявление нарушения в работе всего организма. И лечить нужно не определенный орган, а весь организм в целом! Действие большинства лекарств направлены на устранение определенных симптомов, естественно, что они не могут излечить весь организм. Действие голодания направлено на лечение всего организма и оно в действительности может излечить любую болезнь. И хотя лечение голоданием и является официально признанным медицинским методом, оно до сих пор не получил достаточно широкого распространения. Большинство врачей безграмотны в вопросах голодания и метод чаще всего используется самостоятельно больными людьми на свой страх и риск.

Учитывая сложившие традиции нашего мышления, заставляющие нас при малейших признаках недомогания обращаться к врачам и получать диагноз и лечение определенного заболевания, ниже приводятся основные принципы голодания при заболеваниях различных органов  и систем.

67. Асқорыту жүйесі ауруларының тәуекел факторлары

Асқорыту жүйесінің бұзылуы көбінесе жаман әдеттердің нәтижесінде пайда болады. Белгілері: асқазанда ауырлық сезімі, тітіркену, түршігу, қыжыл, жүрек айнуы, ұйқышылдық, бас ауруы, құсу және т.б. Нашар қорытылған азық асқазаннан өткеннен кейін, ішекте мына белгілер басталады: Желдену, іштің үрленуі, іш қатуы немесе іштің өтуі.

Жақсылап және ақырын шайналмаған азықтар асқорыту ағзаларында ашиды.

Тамақтанғанда ішілетін сұйықтықтар асқазанды үрлетеді және шаршатады. Бір стакан су ішуге болады.

Көп тамақ жеу – асқорыту жүйесінің нашарлауының басты себебі. Сондықтан дастарханнан тоймастан тұрып кету керек.

Астың қортылуы үшін қалыпты жағдайда 4-5 сағаттай уақыт қажет. Аптасына бір күн болса да, асқорыту мүшелерін тынықтырып тұру керек.

Тамақтану уақыттары арасында жеу асқазанды шаршатады және жүйкелердің қорын азайтады. Түскі аспен кешкі ас арасында қосымша «жүрек жалғау» ересектер үшін керек емес.

Шаршаулы, ұйқысыз және жүйке жұқарған кезде жеу, асқорытуға жәрдемші бола алмайды.

Ұрыс-керіс, талас-тартыс, қатты қобалжу, ашу-ыза, жек көрушілік, өшпенділік сияқты негативті эмоциялар асқорыту мүшелеріне кері ықпалын тигізеді.

Ыстығы бар кезде жеу, температураның артуына себеп болады.

Тамақтанғаннан кейін бірден жатуға болмайды.

Шамадан тыс ас қоспалары, қыша, сірке суы, қарабұрыш... асқазанның химиялық құрамын бұзады.

Піспеген жемістер, өте қышқыл болғаны үшін аулақ болған жөн.

Қуырылған тағамдардың қорытылуы қиын болады.

Көп мөлшерде шекер тұтыну, асқорыту жүйесінің бұзылуына жол ашады.

Шай, кофе, какао... асқорыту жүйесінің бірқалыпты жұмыс істеуін бұзады.

Бір отырғанда әр түрлі тағамдар жеу, асқорытуда қиындық тудыруы мүмкін.Сағыз және осыған ұқсағандар, асқазандағы қышқылдың көбеюіне себеп болады.

20.«Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы

2010 жылғы 29 қарашада Мемлекет бас­шы­сы «Қазақстан Рес­публикасының денсау­лық сақтау са­ласын дамытудың 2011-2015 жыл­­дарға арналған «Саламатты Қа­зақстан» мемлекеттік бағдар­ла­ма­сы туралы» Жар­лыққа қол қойды.

Осы Мемлекеттік бағдарлама «Қа­зақстан Республикасының 2020 жыл­ға дейінгі стра­тегиялық даму жос­пары туралы» Қазақстан Рес­пуб­ликасы Президентінің 2010 жыл­ғы 1 ақпандағы №922 Жарлы­ғын іске асыру мақсатында бекітілген.

Мемлекеттік бағдарламаның негізгі мақ­са­ты елдің орнықты әлеу­мет­тік-демография­лық дамуын қам­тамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақ­сарту бо­лып табылады және:

Қоғамдық денсаулық сақтау мә­селелері бойынша сектораралық және ведомство­аралық іс-қимыл­дың тиімділігін арттыруға;

Профилактикалық іс-шаралар­ды, мақсат­ты ­зерттеп-қарауды кү­шейтуге, диагнос­ти­каны жетілдіруге, негізгі әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеу мен оңалтуға;

Санитариялық-эпидемио­ло­гия­лық қызмет­терді жетілдіруге;

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақ­тау жү­йе­сінде медициналық кө­мек­ті ұйымдастыруға, басқару мен қаржыландыруды жетілдіруге;

Медициналық, фармацевти­ка­лық білімді жетілдіруге; иннова­циялық технологияларды дамыту­ға және медицинаға енгізуге;

Халық үшін дәрілік заттардың қол­жетім­ділігі мен сапасын арт­ты­руға, денсаулық сақ­тау ұйымда­рын медициналық техникамен жа­рақ­тан­дыруды жақсартуға бағыт­талған.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]